SULIT

1103/1

UNIT PEPERIKSAAN SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUNGKU

PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2016 BAHASA MELAYU Kertas 1 Ogos 2 ¼ jam

1103/1

Dua jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B 2. Jawab soalan Bahagian A dan satu soalan daripada Bahagian B. 3. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam buku jawapan yang disediakan. Sekiranya ruang jawapan tidak mencukupi, sila dapatkan helaian tambahan daripada pengawas peperiksaan. 4. Jawapan boleh ditulis dalam tulisan Rumi dan Jawi.

Disediakan oleh,

Disemak oleh,

Disahkan oleh

(DATU RAMLEE D. A. H) Ketua Panitia Bahasa Melayu SMK Tungku

(NURDIONO KASIMIN) Ketua Bidang Bahasa SMK Tungku

(JOHNSON SAHIBUL) Pen. Kanan Pentadbiran SMK Tungku

______________________________________________________________________________ Kertas soalan ini mengandungi 3 halaman bercetak termasuk muka depan. 1 1103/2©2016 Hak Cipta SMK Tungku

[Lihat halaman sebelah] SULIT

SULIT SULIT

1103/11103/1 2

Bahagian A [Masa dicadangkan : 45 minit] [30 markah] Lihat grafik di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang usaha-usaha mempopularkan permainan tradisonal. Panjangnya huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan .

CONGKAK

SEPAK RAGA

GASING

Menjadikan sebahagian daripada aktiviti kokurikulum

USAHA-USAHA MEMPOPULARKAN PERMAINAN TRADISONAL

Mengadakan promosi dan pertandingan

Peranan ibu bapa memperkenalkan kepada anak-anak

2 1103/2©2016 Hak Cipta SMK Tungku

SULIT [Lihat halaman sebelah] SULIT

SULIT

1103/1 Bahagian B [100 markah] [Masa yang dicadangkan : 1jam 30minit]

Pilih satu daripada soalan di bawah dan tulis karangan yang panjangnya lebih daripada 350 patah perkataan. 1.

Sekolah Penyayang merupakan program yang telah dilaksanakan oleh pihak sekolah untuk memupuk nilai kasih sayang. Sebagai seorang pelajar, huraikan peranan anda dalam memastikan program ini mencapai matlamatnya.

2.

Kewujudan internet telah memberi banyak kesan positif dan negatif kepada anak-anak. Sebagai ibu bapa, sudah menjadi tanggungjawab dalam mengawal kecenderungan anakanak melayari internet. Berdasarkan penyataan di atas, huraikan peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak memanfaatkan internet pada masa ini.

3.

Kes pembuangan bayi sering mendapat liputan hangat dalam media massa. Kes ini dilihat menjadi duri dalam daging yang perlu diatasi. Anda ingin menulis rencana berkaitan dengan faktor-faktor kes tersebut berlaku dan cuba mendapatkan beberapa langkah penyelesaian. Tulis rencana itu selengkapnya.

4.

Wabak Ebola, MERS dan Influenza A H1N1 merupakan wabak yang telah menyerang penduduk dunia dan agak membimbangkan. Sarankan langkah-langkah yang perlu diambil oleh negara kita dan negara-negara yang terlibat.

5.

Karya Kesusasteraan Melayu mampu melahirkan generasi yang mempunyai semangat patriotik di negara ini. Berikan ulasan anda.

3 1103/2©2016 Hak Cipta SMK Tungku

[Lihat halaman sebelah] SULIT

SULIT

Sabah SMKTunku BM.pdf

Sabah SMKTunku BM.pdf. Sabah SMKTunku BM.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying Sabah SMKTunku BM.pdf.

225KB Sizes 5 Downloads 256 Views

Recommend Documents

Sabah Kota Belut BM.pdf
Tulis sebuah cerpen yang bertemakan hidup berbudi berdasarkan maksud pantun di. atas. KERTAS SOALAN TAMAT. Page 3 of 3. Sabah Kota Belut BM.pdf.