SULIT

1103/2

UNIT PEPERIKSAAN SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUNGKU LAHAD DATU, SABAH

PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2016 BAHASA MELAYU Kertas 2 Peraturan Pemarkahan Ogos 2016

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

AMARAN Peraturan pemarkahan ini SULIT dan Hak Cipta SMK Tungku Lahad Datu. Kegunaannya khusus untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja. Sebarang maklumat dalam peraturan pemarkahan ini tidak boleh dimaklumkan kepada sesiapa. Peraturan pemarkahan ini tidak boleh dikeluarkan dalam apa-apa bentuk media.

______________________________________________________________________________ Kertas soalan ini mengandungi 14 halaman bercetak termasuk muka depan. 1 1103/2©2016 Hak Cipta SMK Tungku

[Lihat halaman sebelah] SULIT

SULIT

1103/2 Markah penuh : 110 markah

Soalan 1 Markah penuh 30 dibahagi kepada: (a) Isi - 20 markah (b) bahasa - 10 markah (a)

Isi [20 markah] Nota: (i)

(ii) (iii) (iv)

Panduan mengira perkataan: Perkataan yang dikira sebagai satu perkataan - nama khas - perkataan berganda / berulang - penggunaan kata sendi ’di’ dan ’ke’ - tarikh - angka yang ditulis dengan nombor atau perkataan - gelaran Kira dan tandakan jawapan calon setakat 120 perkataan sahaja sebelum diperiksa. Periksa jawapan calon setakat 120 patah perkataan sahaja. Yang selebihnya tidak perlu diperiksa. Berikan markah bagi isi yang tepat dan lengkap sahaja.

Bahagian

(i)

Pendahuluan

(ii)

Isi tersurat

(iii) Isi tersirat

Isi

Markah

2

4

5

12 11

6

7

8

9

10

11

12

10

9

8

7

6

5

4

(iv) Penutup / Kesimpulan

16

2

Jumlah markah

20

2 1103/2©2016 Hak Cipta SMK Tungku

[Lihat halaman sebelah] SULIT

SULIT

1103/2

Soalan 1 : Rumusan Pendahuluan

[2 markah]

Petikan membincangkan tanggungjawab / fungsi / tugas kaunselor di sekolah / dalam kalangan murid / dan faedahnya kepada murid / yang perlu diberikan perhatian. [2 markah] Rumusan ini membincangkan tanggungjawab / fungsi / tugas kaunselor dan langkah-langkah untuk menggalakkan murid mendapatkan khidmat kaunselor. [2 markah] Petikan membincangkan tugas / tanggungjawab / fungsi kaunselor di negara ini. [1 markah] Petikan membincangkan tanggungjawab / fungsi / tugas kaunselor.

[1 markah]

Petikan membincangkan peranan kaunselor.

[0 markah]

Isi tersurat

[4 hingga 12 markah]

(Peranan kaunselor) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

menolong murid mengenal pasti punca tekanan emosi tersebut. memberikan bimbingan tentang kaedah menangani masalah yang dihadapi. memandu murid memahami serta menerima keadaan diri murid akan dibantu menguruskan perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupannya. membantu murid mengesan dan mengembangkan bakat dan minatnya. membimbing murid memanfaatkan peluang bagi penyempurnaan kendiri. memahamkan murid tentang hubungan mereka dengan masyarakat sekitar. memupuk nilai-nilai murni dalam diri murid.

Isi tersirat

[4 hingga 12 markah]

(langkah-langkah menggalakkan murid mendapatkan khidmat kauselor) 1. 2. 3. 4.

bilik kaunseling yang kondusif / cantik / menarik / selesa/ sikap kaunselor yang mesra pelanggan / sentiasa senyum. kaunselor mudah ditemui untuk sesi bimbingan dan kaunseling / waktu operasi. mengiklankan / mempromosikan perkhidmatan kaunseling secara berterusan / pameran / kempen. 5. meminta kerjasama ibu bapa supaya menggalakkan anak-anak berjumpa dengan kaunselor. 6. pihak sekolah memberikan penghargaan / hadiah / merit kepada murid yang mendapatkan khidmat bimbingan kaunseling. 7. menetapkan jadual murid berjumpa kaunselor. 3 1103/2©2016 Hak Cipta SMK Tungku

[Lihat halaman sebelah] SULIT

SULIT

1103/2

8. mengaktifkan aktiviti Kelab Bimbingan dan Kaunseling / Pembimbing Rakan Sebaya / Mentor Mentee. 9. membuka talian khidmat Bimbingan dan Kaunseling Sekolah / e-mel / Khidmat Pesanan Ringkas (SMS) (Isi-isi tersirat yang lain boleh diterima sekiranya sesuai) Kesimpulan

[2 markah]

Kesimpulannya, setiap murid haruslaka digalakkan supaya berjumpa kaunselor agar dapat meningkatkan keterampilan / keyakinan diri. Kesimpulannya, setiap murid digalakkan supaya berjumpa kaunselor. (b)

[1 markah]

Bahasa [10 markah] Asas pemberian markah bahasa tertakluk kepada markah isi seperti yang dinyatakan dalam jadual berikut:

Peringkatat Markah Isi

Baik

Markah Bahasa

Huraian

18 – 20 15 - 17

9 – 10 7–9

   

12 – 14 8 – 11

6–7 4–6

 

1-7

1–4Kesinambungan isi masih baik Struktur ayat / tatabahasa masih memuaskan.  Kosa kata masih memuaskan  Tanda bacaan / ejaan juga memuaskan

Sederhana

Lemah

Kesinambungan isi baik. Struktur ayat / tatabahasa baik Kosa kata luas Tanda bacaan / ejaan betul

Pada keseluruhannya dalam serba kekurangan / tidak memuaskan

4 1103/2©2016 Hak Cipta SMK Tungku

[Lihat halaman sebelah] SULIT

SULIT

1103/2 Soalan 2: Pemahaman Markah penuh 35 markah dibahagikan kepada: Soalan 2 (a) : 9 markah Soalan 2 (b) : 9 markah Soalan 2 (c) : 8 markah Soalan 2 (d) : 9 markah

Perhatian bagi soalan 2(a) hingga Soalan 2(d) 1. Jawapan hendaklah menggunakan ayat sendiri. 2. Jawapan hendaklah dalam ayat yang lengkap/sempurna. 3. Jika disalin bulat-bulat daripada teks dan jawapan itu betul, berikan separuh (50%) daripada markah yang diperuntukkan sahaja. Panduan Pemarkahan Soalan Pemahaman 1. Soalan 2 markah:

-

DESKRIPSI MARKAH 2 Jawapan tepat mengikut konteks / isi cukup dan ayat gramatis 1 Jawapan kurang tepat / isi tidak cukup 0 Jawapan tidak tepat/salah

2. Soalan 3 markah:

-

DESKRIPSI MARKAH 3 Isi cukup dan lengkap/relevan dengan tugasan dan ayat gramatis 2 Isi cukup dan lengkap/relevan tetapi ayat kurang gramatis Isi tidak cukup /kurang lengkap tetapi ayat gramatis 1 Isi tidak cukup /kurang lengkap dan ayat kurang gramatis 0 Isi tidak betul /tidak relevan dengan tugasan, ayat gramatis

3. Soalan 4 markah:

-

DESKRIPSI MARKAH 4 Isi cukup dan lengkap/relevan dengan tugasan dan ayat gramatis 3 Isi cukup dan lengkap/relevan tetapi ayat kurang gramatis 2 Isi tidak cukup /kurang lengkap tetapi ayat masih gramatis 1 Isi tidak cukup /kurang lengkap dan ayat kurang gramatis 0 Isi tidak betul /tidak relevan dengan tugasan.ayat gramatis

5 1103/2©2016 Hak Cipta SMK Tungku

[Lihat halaman sebelah] SULIT

SULIT

1103/2

Soalan 2 : Pemahaman Soalan 2 (a) – Petikan Umum (i) Maksud P1 P2 P3

memperoleh / meraih / keyakinan / pengiktirafan mendapat keyakinan / pengiktirafan memperoleh kepercayaan

2 1 1

(ii) Tanggapan yang salah (isi cukup - 2) P1 kaunselor berperanan untuk menyelesaikan masalah. P2 mereka yang berjumpa dengan kaunselor merupakan individu yang bermasalah semata-mata P3 Kaunselor memberikan tumpuan terhadap masalah tertentu sahaja. [Maksimum : 3 markah] (iii)Tindakan (isi cukup - 3) P1 meminta nasihat daripada ibu bapa P2 meminta nasihat ahli keluarga – datuk / nenek / abang / kakak P3 mendapatkan pandangan yang baik daripada rakan-rakan P4 berbincang dengan guru mata pelajaran / kelas / mentor P5 merujuk buku / Internet / risalah / dengar ceramah P6 bersembahyang hajat / berdoa kepada Tuhan P7 merujuk masalah kepada imam / guru agama / ketua kampung / doktor / orang berilmu [* Jawapan lain yang sesuai boleh diterima]

6 1103/2©2016 Hak Cipta SMK Tungku

[Lihat halaman sebelah] SULIT

SULIT

1103/2

Soalan 2 (b) – Petikan Cerpen (Jaket Kulit Kijang dari Istanbul)

(i) -

(ii)

-

Kesukaran menjaga jaket yang diperbuat daripada kulit kijang ialah: penjagaan jaket kulit kijang memerlukan kerapian 1 jaket tidak boleh dibasuh dan dilipat sebarangan 1 jaket kulit bukannya sesuatu yang tahan lasak walaupun harganya mahal 1 kainnya mudah carik dan tidak dapat dijahit dengan benang jika koyak 1 [Maksimum : 2 markah] Pada pendapat saya, cara saya membantah usaha memburu haiwan bagi mendapatkan kulitnya ialah: menulis rencana menentang usaha jahat itu 1 menyebarkan kempen melalui media sosial seperti internet 1 memboikot barangan yang diperbuat daripada kulit binatang 1 melaporkan kepada pihak berkuasa sekiranya wujud aktiviti memburu haiwan secara haram 1 [Maksimum : 3 markah]

(iii) Huraikan satu pengajaran dalam petikan di atas dan satu pengajaran lain dalam keseluruhan cerpen. Pengajaran dalam petikan: -

Kita hendaklah prihatin akan kehidupan haiwan agar tidak berlaku kepupusan terhadap haiwan. Buktinya, Mas melahirkan kebimbangan dan rasa bersalah apabila memikirkan jaket tersebut yang diperoleh dengan membunuhnya. 1+ 1 Pengajaran dalam keseluruhan drama:

- Kita hendaklah bijak merancang perbelanjaan agar tidak rugi. Buktinya, penulis merancang perbelanjaan dengan membuat senarai barang yang ingin dibeli. 1 + 1 - Kita hendaklah berwaspada terhadap muslihat para perniaga agar tidak ditipu. Buktinya, pemandu pelancong, Encik Yuksel mengingatkan rombongan pelancong agar berhati-hati apabila berhadapan dengan perniaga di Istanbul. 1 + 1 - Kita hendaklah memiliki rasa simpati terhadap golongan miskin. Contohnya, penulis berasa simpati terhadap wanita tua yang menjual makanan burung di Trafalgar Square. [Maksimum : 4 markah]

7 1103/2©2016 Hak Cipta SMK Tungku

[Lihat halaman sebelah] SULIT

SULIT

1103/2

Soalan 2 (c) – Petikan Prosa Tradisional (Kepimpinan Melalui Teladan)

(i)

Maksud rangkai kata terlalu banyak dengan lembing perisai ialah - Senjata yang sangat banyak

(ii)

2 [Maksimum : 2 markah]

Orang kaya-kaya telah mengadu kepada raja bahawa rumah mereka kecurian semalam. Reaksi raja apabila mendengar aduan tersebut ialah: - raja berasa hairan 1 - raja bertanya kepada Temenggung sama ada mereka berkawal atau tidak malam itu. 1 - raja sedikit murka kepada Temenggung 1 - raja menyuruh agar Laksamana dipanggil 1 [Maksimum : 3 markah]

(iii) Sekiranya saya Temenggung, tindakan-tindakan yang akan saya lakukan untuk meredakan kemarahan raja ialah : - Saya akan menerangkan perkara sebenar kepada raja. 1 - Saya akan membawa beberapa saksi yang mengetahui bahawa saya sudah membuat kawalan. 1 - Saya berjanji kepada raja untuk berusaha menyelesaikan masalah kecurian. 1 [Maksimum : 3 markah]

8 1103/2©2016 Hak Cipta SMK Tungku

[Lihat halaman sebelah] SULIT

SULIT

1103/2

Soalan 2 (d) – Gurindam (Beberepa Petua Hidup)

(i)

Nasihat yang ingin disampaikan oleh pengarang ialah: - sesiapa yang melakukakn perbuatan khianat akan dilaknat Tuhan. 2 [Maksimum : 2 markah]

(ii)

-

(iii) -

Pada pendapat saya, kita perlu berfikir dahulu sebelum mengeluarkan kata-kata kerana: Kita tidak mahu percakapan kita boleh menggores hati orang lain. 1 Supaya orang lain lebih menghormati diri kita. 1 Supaya percakapan kita tidak menjadi sia-sia. 1 [Maksimum : 3 markah]

Pengajaran yang terdapat dalam gurindam ialah: Kita hendaklah berfikir secara rasional dan teliti sebelum berkata-kata agar mengelak salah faham. 2 Kita mestilah bijak memilih rakan yang dapat memimpin kita ke arah kebenaran. 2 Kita haruslah belajar dengan rajin dan bersungguh-sungguh agar dapat kejayaan dalam hidup. 2 [Maksimum : 4 markah]

9 1103/2©2016 Hak Cipta SMK Tungku

[Lihat halaman sebelah] SULIT

SULIT

1103/2

Soalan 3 Markah penuh 30 markah dibahagikan kepada Soalan 3(a) : 6 markah Soalan 3(b) : 6 markah Soalan 3(c) : 6 markah Soalan 3(d) : 6 markah Soalan 3(e) : 6 markah Perhatian bagi soalan 3(a) 1. Berikan 1 markah bagi setiap ayat yang betul 2. Tolak 1/2 markah bagi kesalahan ejaan/jalan bahasa/tanda baca daripada keseluruhan soalan. 3. Perkataan digunakan sebagai peribahasa, berikan 0 markah 4. Perkataan digunakan sebagai nama khas, berikan 0 markah. 5. Jika memberikan makna dan tepat maknanya, berikan markah penuh 1 markah. 6. Ayat yang dibina seperti satu ayat tetapi sebenarnya lebih, tolak 1/2 markah bagi setiap ayat. 7. Jika semua perkataan digunakan dalam satu ayat, berikan pertimbangan sebagai satu ayat. 8. Boleh menggunakan struktur cakap ajuk dengan mematuhi tanda bacanya. 9. Jika tidak jelas, tolak 1/2 markah bagi setiap ayat. 10. Sengaja menambah atau mengubah imbuhan, berikan 0 markah Jawapan 3(a) (i) habis habis-habisan

- tidak tinggal sedikit pun - sekuat-kuat tenaga, sepenuh tenaga

(ii) besar besar-besaran

- saiz yang tidak kecil, sudah matang - gilang-gemilang

(iii) mudah mudah-mudahan

- senang - moga-moga, dengan harapan supaya

[Maksimum : 6 markah] Jawapan 3(b) (i) Telah memberi pandangannya tentang cadangan untuk mengadakan kempen kitar semula di sekolahnya Suzanto. (ii) Sedang merasa hidangan makanan tradisional yang disediakan oleh Encik Sudirman beberapa orang pelancong dari Jepun. (iii) Diadakan pada setiap bulan untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan mereka perjumpaan keluarga Cyrel. [Maksimum : 6 markah]

10 1103/2©2016 Hak Cipta SMK Tungku

[Lihat halaman sebelah] SULIT

SULIT

1103/2

Jawapan 3(c) i. di galakkan mejurus

-

digalakkan menjurus

ii. catitan mengguna

-

catatan menggunakan

iii. Rahasia berminat

-

Rahsia minati [Maksimum : 6 markah]

Jawapan 3(d) i. ii. iii. iv. v. vi.

bersifat menyedapkan badan Banyak faktor-faktor dari bukan

-

bersikap menyeronokkan anggota Banyak faktor daripada tidak [Maksimum : 6 markah]

Jawapan 3(e) Peribahasa (i) (ii) (iii)

Seperti ikan pulang ke lubuk/ Seperti belut pulang ke lumpur/ Setinggi-tinggi terbang bangau, hinggap di belakang kerbau juga. Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia siapa yang tahu/ Yang bulat datang bergolek, yang pipih datang melayang. Ikut resmi padi, semakin berisi semakin tunduk [Maksimum : 6 markah]

11 1103/2©2016 Hak Cipta SMK Tungku

[Lihat halaman sebelah] SULIT

SULIT

1103/2 Soalan 4 Markah penuh 15 markah

Panduan pemarkahan bagi Soalan 4 (a)

i) ii) iii) iv) v)

Jawapan berdasarkan sebuah novel yang dipelajari. Jawapan hendaklah dalam ayat-ayat lengkap. Beri 2 markah untuk 1 isi – nilai kerjasama (watak sampingan) Markah bagi 2 isi - maksimum 4 markah. Markah bahasa maksimum 3 markah. Markah bahasa tidak boleh lebih daripada markah isi. vi) Markah bahasa diberi seperti berikut: Baik : 3 markah Sederhana : 2 markah Lemah : 1 markah vii) Jika calon menjawab dan markah isi 0, berikan 1 markah untuk bahasa. viii) Calon tidak menjawab 0 markah. [Maksimum: 7 markah]

(b) i) Jawapan berdasarkan dua buah novel yang dipelajari. ii) Jawapan hendaklah dalam ayat-ayat lengkap. iii) Jawapan mesti meliputi sekurang-kurangnya satu latar masyarakat bagi setiap novel. iv) Aspek Pemarkahan: Berikan 1 markah untuk 1 latar masyarakat bagi setiap novel. - Berikan 2 markah untuk contoh / huraian yang lengkap / jelas - Berikan 1 markah untuk contoh / huraian yang tidak lengkap / jelas - Maksimum markah setiap isi = 3 markah v) Huraian tanpa menyatakan latar masyarakat dalam novel, 0 markah vi) Markah isi maksimum, 6 markah vii) Markah bahasa maksimum, 2 markah. Markah bahasa tidak boleh lebih daripada markah isi viii) Markah bahasa diberi seperti berikut: Baik Lemah

: 2 markah : 1 markah

ix) Jika calon menjawab dan markah isi 0, berikan 1 markah untuk bahasa. x) Calon tidak menjawab, 0 markah [Maksimum: 8 markah] 12 1103/2©2016 Hak Cipta SMK Tungku

[Lihat halaman sebelah] SULIT

SULIT

1103/2

4. a) Peristiwa yang mengandungi unsur suspens dan kejutan Novel Di Sebalik Dinara -

-

Ketika Shida dimaklumkan oleh Dr. Maxi bahawa terdapat satu suara yang memerlukan pertolongan. Pembaca akan berasa saspens, suara siapakah yang meminta pertolongan itu dan tertanya-tanya apakah kata-kata yang ingin disampaikan oleh orang itu. Ketika Azraai menceritakan penyakitnya kepada Farisha. Unsur kejutan berlaku apabila Farisha tidak menyangka abang angkatnya menghidap penyakit jantung.

Novel Silir Daksina -

-

-

-

Ketika Haiqal diberitahu oleh uminya bahawa walid bukanlah ayah kandungnya yang sebenar. Pembaca tertanya-tanya tentang reaksi Haiqal apabila mendapat tahu akan perkara tersebut. Peristiwa Haiqal memberitahu uminya bahawa dia ada perkara yang ingin diberitahu kepada uminya. Pembaca tertanya-tanya tentang perkara yang ingin disampaikan oleh Haiqal kepada uminya. Peristiwa See Hwa sedang menggosok pakaian untuk menyertai persembahan tarian zapin, sedangkan Haiqal datang untuk memujuk See Hwa berpasangan dengannya dalam persembahan tersebut. Pembaca tidak menyangka bahawa See Hwa sebenarnya sudah bersedia untuk menyertai persembahan tarian zapin tersebut. Peristiwa kehadiran tiga susuk manusia yang cukup dikenali oleh Haiqal ketika dia sedang asyik menari. Pembaca tidak menyangka bahawa umi, walid dan adik Haiqal akan datang pada malam itu, sedangkan sebelum ini uminya melarang keras hasrat Haiqal untuk ke kampung arwah ayahnya itu.

13 1103/2©2016 Hak Cipta SMK Tungku

[Lihat halaman sebelah] SULIT

SULIT 4. b)

1103/2 Pengorbanan watak utama (dalam 2 buah novel)

Novel Di Sebalik Dinara -

-

-

Pengorbanan abang kepada adiknya. Pengorbanan Azraai, abang angkat Farisha kerana sanggup berkorban nyawa melindungi Farisha dengan meningkatkan sistem keselamatan di rumah Farisha walaupun hanyalah adik angkatnya. Pengorbanan anak kepada keluarganya. Farisha telah berkorban melupakan dendamnya kepada ayahnya walaupun ayahnya selalu menjadikannya sebagai bahan uji kaji dan banyak mengubah hidupnya dan keluarganya. Pengorbanan sahabat bagi menyelamatkan sahabatnya yang lain. Shida sanggup berkorban menjadi pengganti Farisha sebagai uji kaji kakitangan Soft Lab kerana sebaya dan saiz tubuh mereka hampir kurang sama.

Novel Silir Daksina

-

-

Pengorbanan seorang anak dalam mencari ayahnya sebenar. Haiqal terpaksa berkorban untuk mempertahankan keputusannya untuk ke kampung halaman arwah ayahnya walaupun uminya melarang dan mengugutnya. Pengorbanan seseorang terhadap sastera dan budaya. Abdullah Kayan sanggup berpisah dengan isterinya semata-mata kecintaannya terhadap sastera dan budaya. Pengorbanan seorang sahabat terhadap sahabatnya. Ratna rakan kepada Haiqal sanggup berkorban wang ringgit untuk diberikan kepada Haiqal semata-mata untuk membantu Haiqal pergi mencari ayah kandungnya.

14 1103/2©2016 Hak Cipta SMK Tungku

[Lihat halaman sebelah] SULIT

Sabah Lahad Datu.pdf

PERCUBAAN. SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2016. BAHASA MELAYU. Kertas 2. Peraturan Pemarkahan. Ogos 2016 ... d) Hương gặp bà Trung (Miss Huong meets Mrs. Trung). Whoops! There was a problem loading this page. Retrying. ... Whoops! There was a problem loading this page. Retrying... Sabah Lahad Datu.pdf.

402KB Sizes 4 Downloads 183 Views

Recommend Documents

Sabah SMKTunku BM.pdf
Sabah SMKTunku BM.pdf. Sabah SMKTunku BM.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying Sabah SMKTunku BM.pdf.

Sabah Kota Belut BM.pdf
Tulis sebuah cerpen yang bertemakan hidup berbudi berdasarkan maksud pantun di. atas. KERTAS SOALAN TAMAT. Page 3 of 3. Sabah Kota Belut BM.pdf.