EBSCO ebooks - kolekcia viac ako 95 000 kníh

I. Sťahovanie doma (mimo IP adries Slovenskej akadémie vied). 1. Na stránkach http://uk.sav.sk kliknete na link HAN (vyžaduje prihlasovacie meno a heslo -> treba si žiadať prístup do HAN prostredníctvom formulára na stránkach SAV, resp. pri registrácii v knižnici a prihlasovacie meno aj heslo je identické s pridelenými prihlasovacími údajmi do katalógu). 2. Pod HAN cez http://search.ebscohost.com vstúpime do portálu EBSCOhost a tu volíme: eBook Academic Subscription Collection - prístup k 95 000+ eBooks

3. Vyhľadáme si žiadaný titul.

EBSCO ebooks - kolekcia viac ako 95 000 kníh 4. Pri snahe stiahnuť si žiadaný titul bude systém vyžadovať prihlásenie, resp. registráciu.

5. Registrácia sa týka vytvorenia účtu na myebscohost a to úplne zadarmo. Pri registrácii zadávame: Meno, Priezvisko, E-mailovú adresu, Užívateľské meno, Heslo (ktoré zadávame opakovane), Tajná otázka, Tajná odpoveď. Pozn. Tajná otázka a odpoveď sú dôležité v prípade, ak by ste zabudli heslo a chceli ho obnoviť.

6. Pre prihlásenie potom budete potrebovať Užívateľské meno a Heslo. Systém ponúkne sťahovanie ebooku, pričom dokument bude platný po dobu, ktorú si sami zvolíte. Maximálne je 30 dní, minimálne 1 deň.

EBSCO ebooks - kolekcia viac ako 95 000 kníh 7. Stiahne sa súbor s názvom. Nejde o samotný dokument, ale len weblink, prostredníctvom ktorého dokument stiahnete. Pre počítače (s platformou Windows, prípadne MACintosh) je dostupný program Adobe digital editions (skrátene ADE) na http://adobe.com.

8. Program si stiahnete na adrese http://www.adobe.com/sk/products/digitaleditions/download.html vo verzii pre správnu platformu. Stiahne sa Vám relatívne malý inštalačný balík (5,6 MB pri verzii 2.0 pre Windows). Spustíte inštalačný program a aplikáciu nainštalujete.

Pozn. Pri inštalácii sa môže stať, že program vyžaduje prítomnosť Microsoft .NET Framework 3.5. Nájdete ho na adrese: http://www.microsoft.com/cs-cz/download/details.aspx?id=21. Framework býva súčasťou Windows Visty, Seven ale na XP a starších nainštalovaný byť nemusí. (samozrejme ak ste ho už neinštalovali z dôvodu jeho potreby pre inú aplikáciu.) Po skončení inštalácie Frameworku je nutný reštart systému.

EBSCO ebooks - kolekcia viac ako 95 000 kníh 9. Ak už máme ADE nainštalované a spustíme súbor s .acsm príponou, automaticky sa nám začne sťahovať konkrétny titul, ktorý sme si zvolili k odberu. Súbory sú väčšinou v PDF formáte, ale nájdu sa aj ePub verzie dokumentov. Po stiahnutí sa nám automaticky otvorí v ADE a je pripravený na čítanie. Súbory sa lokálne ukladajú v adresári na disku, kde sa nachádza adresár „My documents“ (Moje dokumenty) v podadresári My Digital Editions. Pozn. Rozhodne neskúšajte spúšťať takýto PDF súbor v Adobe Acrobat Readeri. Dopadne to takto:

EBSCO ebooks - kolekcia viac ako 95 000 kníh

I. Sťahovanie v priestoroch knižnice (na IP adresách Slovenskej akadémie vied). 1. Na stránkach http://uk.sav.sk > Elektronické zdroje > Licencované databázy > si nájdeme položku eBook Academic Subscription Collection 2. Cez http://search.ebscohost.com vstúpime do portálu EBSCOhost a tu volíme: eBook Academic Subscription Collection - prístup k 95 000+ eBooks

3. Vyhľadáme si žiadaný titul.

4. Pri snahe stiahnuť si žiadaný titul bude systém vyžadovať prihlásenie, resp. registráciu.

EBSCO ebooks - kolekcia viac ako 95 000 kníh 5. Registrácia sa týka vytvorenia účtu na myebscohost a to úplne zadarmo. Pri registrácii zadávame: Meno, Priezvisko, E-mailovú adresu, Užívateľské meno, Heslo (ktoré zadávame opakovane), Tajná otázka, Tajná odpoveď. Pozn. Tajná otázka a odpoveď sú dôležité v prípade, ak by ste zabudli heslo a chceli ho obnoviť.

6. Pre prihlásenie potom budete potrebovať Užívateľské meno a Heslo. Systém ponúkne sťahovanie ebooku, pričom dokument bude platný po dobu, ktorú si sami zvolíte. Maximálne je 30 dní, minimálne 1 deň.

7. Stiahne sa súbor s názvom. Nejde o samotný dokument, ale len weblink, prostredníctvom ktorého dokument stiahnete. Pre počítače (s platformou Windows, prípadne MACintosh) je dostupný program Adobe digital editions (skrátene ADE) na http://adobe.com.

EBSCO ebooks - kolekcia viac ako 95 000 kníh 8. Program si stiahnete na adrese http://www.adobe.com/sk/products/digitaleditions/download.html vo verzii pre správnu platformu. Stiahne sa Vám relatívne malý inštalačný balík (5,6 MB pri verzii 2.0 pre Windows). Spustíte inštalačný program a aplikáciu nainštalujete.

Pozn. Pri inštalácii sa môže stať, že program vyžaduje prítomnosť Microsoft .NET Framework 3.5. Nájdete ho na adrese: http://www.microsoft.com/cs-cz/download/details.aspx?id=21. Framework býva súčasťou Windows Visty, Seven ale na XP a starších nainštalovaný byť nemusí. (samozrejme ak ste ho už neinštalovali z dôvodu jeho potreby pre inú aplikáciu.) Po skončení inštalácie Frameworku je nutný reštart systému.

9. Ak už máme ADE nainštalované a spustíme súbor s .acsm príponou, automaticky sa nám začne sťahovať konkrétny titul, ktorý sme si zvolili k odberu. Súbory sú väčšinou v PDF formáte, ale nájdu sa aj ePub verzie dokumentov. Po stiahnutí sa nám automaticky otvorí v ADE a je pripravený na čítanie. Súbory sa lokálne ukladajú v adresári na disku, kde sa nachádza adresár „My documents“ (Moje dokumenty) v podadresári My Digital Editions. Pozn. Rozhodne neskúšajte spúšťať takýto PDF súbor v Adobe Acrobat Readeri. Dopadne to takto:

Navod-stahovanie-Ebsco-ebooks-2014.pdf

NET Framework 3.5. Nájdete ho na adrese: http://www.microsoft.com/cs-cz/download/details.aspx?id=21. Framework. býva súčasÅ¥ou Windows Visty, Seven ale ...

631KB Sizes 0 Downloads 57 Views

Recommend Documents

No documents