CENTRAL UNIVERSITY OF KERALA

कॆ रळ कॆं द्रीय विश्वविद्यालय ADMISSION 2017

Master of Social Work (MSW) RANK LIST- General (UR) SL NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Name VISHNURAJ N K MAHIMA ELISA MOHANAN ROBERT M KUNJU ARAVIND K R GARGEESHREE DAS VYSHAKH M S HITESH KUMAR KHAMARI SREEPARVTAHY V HAROON HABEEB M M P S V N S VAISHNAVI SHARLIN MARIA GEORGE KRISHNAPRIYA C B ANJANA A LINS JOSE RAHANA NASREEN JITHIN JOHN ADARSH VIJAYAN ARUN K M VARUNESH V ISHA POLSON BINI VB RIFA MANJUSHA P A ATHIRA K NEERAJ MS AMARNATH P PHILIA VARGHESE SREEHARI E ATHIRAMOL M M UBAIDULLA KV SHABEERA A P VIJAYAN E K TIKKADA GANESH KUMAR AKSHAT NEGI DIGITH MATHEW JOBINRAJ R V ROSE MARY JOSEPH MOHAMMED ARAFATH SHASHANK KUMAR

Gender MALE FEMALE MALE MALE FEMALE MALE MALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE MALE MALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE MALE FEMALE MALE FEMALE MALE FEMALE MALE MALE MALE MALE MALE FEMALE MALE MALE

DOB 1995-03-31 1996-07-26 1996-11-21 1997-08-25 1996-04-18 1996-04-27 1995-05-28 1996-01-04 1992-08-16 1996-06-02 1995-09-16 1994-01-16 1994-10-15 1997-01-07 1997-02-02 1994-05-12 1995-10-18 1993-04-15 1992-12-27 1996-04-08 1996-06-29 1996-12-06 1997-01-16 1997-02-11 1995-01-26 1997-01-25 1996-09-25 1994-11-28 1995-07-25 1993-01-13 1993-08-27 1995-11-01 1994-12-01 1995-04-04 1994-05-26 1996-11-03 1995-03-05 1993-09-14 1996-06-22

Category OBC GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN OBC GEN GEN GEN OBC GEN OBC GEN OBC OBC GEN GEN OBC OBC OBC GEN OBC GEN GEN GEN SC OBC OBC SC GEN ST GEN OBC GEN OBC GEN

ApplicationID Roll No PG17126995 PG17147164 PG17140550 PG17210121 PG17134753 PG17142370 PG17224202 PG17102918 PG17142277 PG17200607 PG17107538 PG17118133 PG17125038 PG17203516 PG17187427 PG17110891 PG17209308 PG17103631 PG17215685 PG17156573 PG17161987 PG17139182 PG17174503 PG17127753 PG17169435 PG17181475 PG17209392 PG17190535 PG17115691 PG17179420 PG17192346 PG17146129 PG17194874 PG17197268 PG17104693 PG17102154 PG17156775 PG17184119 PG17217163

22211124 24843148 24843413 27573602 24640959 24539503 26762319 27370878 24539502 28076560 24843184 27573525 27370394 24539376 24135619 24539576 24135929 27573894 27370435 25954486 27573468 22209809 27573628 24337735 27370704 22209398 27573606 22210094 24842959 24136098 24135531 22209676 28177097 25954669 27370963 25044266 24539680 24337787 25952337

CUCET SCORE 66.75 65.75 64.25 63.75 62.75 62.75 62.5 62.5 62 61 60.5 59 59 58.75 58.75 57.5 57.5 57.25 56.75 56.75 56.75 56.75 56.5 56.25 56 55.75 55.25 55 55 54.75 54.75 54.75 54.5 54.25 54 54 53.75 53.75 53.5

CENTRAL UNIVERSITY OF KERALA

कॆ रळ कॆं द्रीय विश्वविद्यालय

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84.

STANY MARIYA JOJI NANDANA S FEBA BENNY ARDRA M G ARATHI ANEESH I K RADHIKA RAJEEV PRAVEENA K V BESITTA VALSA BIJU KRISHNA PRASAD P ANSAL ALI A K NIDHIN KURIAKOSE NELDA TOMY ROBIN ROY GANGADHAR MISRA AMALA MANI AMALA SATHEESH KOYIPPALLY JOSEPH JOSEPH SUJITHRA SOMAN BHARATH V GOPAL ATHIRA P SHIFA RAHMAN AVALA RAMU JESIL M REVATHY KRISHNAN SNEHA R K MARY TRISIL P M ELAIYAKUMAR R AYISHATH RAFIYA M K JINSON K FRANCIS PRAVEENKUMAR M SALU GEORGE SEBASTIAN ANJU S MARIA JAMES SHILPA MADHUSOODHANAN ASADULLA AYYOOBI KP ANILA DAVID SARANYA P V GREESHMA P V ABHINA V VISHAL SHARMA HARITHA MOHAN P V SETHU LAKSHMI A R JENI JOSHY ATHIRA K V

FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE MALE MALE FEMALE MALE MALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE MALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE MALE MALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE

1996-07-26 1997-04-22 1995-11-04 1997-01-30 1996-03-15 1996-07-07 1997-07-08 1996-04-23 1995-05-08 1995-08-13 1995-01-01 1996-07-13 1995-12-14 1996-05-31 1996-05-25 1996-02-13 1995-06-05 1996-06-01 1995-10-16 1996-02-28 1996-03-22 1994-06-07 1995-06-02 1995-05-27 1996-08-28 1995-07-30 1995-05-25 1997-06-07 1995-03-16 1995-11-15 1996-06-29 1996-08-05 1996-03-16 1995-11-08 1996-10-14 1993-07-11 1995-12-15 1996-03-10 1996-01-12 1996-09-16 1994-06-05 1996-08-01 1995-12-25 1995-11-10 1997-04-07

GEN GEN GEN GEN OBC GEN OBC GEN GEN OBC GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN OBC GEN GEN OBC OBC OBC OBC GEN OBC SC OBC GEN OBC GEN GEN GEN GEN GEN OBC GEN GEN GEN OBC GEN OBC GEN GEN GEN

PG17141212 PG17102954 PG17169061 PG17147789 PG17132251 PG17128758 PG17128284 PG17208803 PG17191614 PG17109657 PG17105279 PG17113888 PG17206435 PG17135810 PG17103149 PG17127344 PG17103319 PG17134334 PG17155640 PG17188636 PG17221159 PG17160736 PG17106909 PG17142776 PG17105898 PG17163550 PG17102266 PG17182721 PG17121217 PG17121832 PG17183451 PG17124664 PG17149917 PG17112111 PG17183991 PG17109381 PG17147145 PG17109543 PG17162777 PG17159510 PG17100033 PG17184152 PG17162439 PG17180024 PG17109618

27573943 27370879 27370720 27370365 22211591 27574019 27574017 27370545 24136512 22209650 24843516 24539561 24337154 21907291 22210018 24843458 24337968 24539825 27370452 22209595 22209364 22413962 22210237 24338072 24136308 24539411 22514577 24337830 24135948 24337304 22210219 24337590 27370992 24539572 24337794 25952304 24539738 22209648 24539404 24135982 26862758 24337777 24539402 22209409 24337687

53.5 53.5 53.25 53 52.75 52.5 52.25 52 51.75 51.75 51.25 51.25 51 51 51 50.75 50.75 50.75 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5 50.25 50 50 50 49.75 49.5 49.5 49.25 49 48.75 48.75 48.5 48.5 48.25 48.25 48 48 47.75 47.75 47.25 47 46.75

CENTRAL UNIVERSITY OF KERALA

कॆ रळ कॆं द्रीय विश्वविद्यालय

85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129.

JISHNU M S AHMED SAJID A MALAVIKA VIJAYAN MUNEER K K FATHIMATH THASLIMA MH SREERAJ K NIJIL B K AISWARYA P AJAY P S SIRAJUDEEN OS DAMARUPULA RAJ BABU ROOPASHREE K ALBIN AUGUSTIN GAURI N GHOSH BINTA VARGHESE RAAGAVI T FARIS RAHMAN C SREENA K NIRUPAMA A K SALINI V AJAY R V LIZAL SUBASHU ANALIL UNNIMAYA B RICHIE JOSE ALEX GANESH SHANKAR TIWARI MUHAMMED SHALIKH N ASWANTH M S JIFFY VIJAY S RAMANAND SHEREEN A SREELAKSHMI S FASEELA P A SEFEEDA M A JEENA K N NEJIN SAJI GEORGE AKASH K MATHEW MERIN THOMAS HARIPRIYA K ZAINUDHEEN K MANASA VENU K UNNIKRISHNAN S AKHIL JOSE RAMEESA KABEER SREENATH E S CHATLA MAZY RAJAKUMARI

MALE MALE FEMALE MALE FEMALE MALE MALE FEMALE MALE MALE MALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE MALE MALE MALE MALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE MALE FEMALE MALE MALE FEMALE MALE MALE FEMALE MALE FEMALE

1996-01-14 1995-09-22 1996-08-02 1995-02-13 1997-03-27 1996-07-14 1996-03-14 1997-09-11 1996-08-19 1993-08-16 1995-01-31 1997-04-22 1995-02-22 1995-02-24 1996-05-09 1996-08-30 1996-07-31 1997-02-01 1996-08-13 1997-05-06 1997-01-20 1996-07-26 1997-04-20 1995-05-03 1993-08-05 1993-10-16 1996-07-03 1995-05-10 1996-02-09 1996-05-07 1996-03-18 1996-11-27 1996-04-27 1995-03-27 1995-05-07 1994-04-05 1995-09-07 1996-05-03 1996-08-25 1996-07-11 1993-09-20 1995-07-10 1996-09-09 1996-05-10 1997-06-15

OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC SC GEN OBC ST GEN OBC GEN GEN OBC OBC GEN OBC OBC GEN GEN GEN GEN OBC OBC SC GEN GEN GEN OBC OBC GEN GEN GEN GEN GEN OBC OBC SC GEN OBC OBC GEN

PG17177146 PG17106112 PG17213148 PG17190548 PG17103573 PG17183803 PG17178227 PG17190018 PG17120900 PG17139217 PG17145379 PG17218263 PG17136678 PG17153329 PG17179657 PG17204802 PG17162765 PG17104186 PG17116502 PG17181613 PG17188517 PG17163247 PG17104259 PG17155736 PG17167211 PG17157196 PG17130415 PG17178253 PG17175604 PG17175427 PG17102098 PG17189233 PG17175790 PG17170118 PG17194850 PG17102549 PG17129485 PG17213853 PG17153319 PG17170067 PG17113602 PG17189673 PG17218306 PG17189506 PG17160664

24337549 22211164 27370858 22211179 24337964 24337784 24337542 22210108 24539904 24135560 23321076 24337473 24135589 24842948 27573714 27674556 22210360 24337857 27370609 24337360 22209605 24843463 22210269 24843244 25953836 27370441 24135845 27370378 27370541 22209247 24843399 22211421 24337241 24135913 24842982 24136445 22210324 22209962 22211615 24337159 24338048 24539590 27573679 24539589 21403215

46.75 46.75 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5 46.25 46.25 46.25 46 46 45.75 45.75 45.75 45.75 45.5 45.5 45.5 45.25 45.25 45.25 45.25 45.25 45.25 45.25 45 45 45 45 45 44.75 44.75 44.75 44.5 44.5 44.5 44.25 44.25 44 44 44 43.75

CENTRAL UNIVERSITY OF KERALA

कॆ रळ कॆं द्रीय विश्वविद्यालय

130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174.

VYSHNAVADAS K R MOHAMMED SHANOOB K HARISHA K ARCHANA A CHANDRAN SURYA V S ASWATHI M ELNA JOSEPH NITHIN RAJ K ASWATHY P SANTHOSH DAVID SEBASTIAN ANNMARIA JOHNY SARUN MARUNNOLI SRUTHI K S DHANYA K V SIMNA FRANCIS ANNA AJITH SAFREEN FAYAS NAFEESA THANUJA S A P THASLEENANASRIN P JEETHU MV VINESH P LINCY FRANCIS VINISHA M SHAMNA P P ARCHANA MISHRA ASWIN K NAYANA N ARCHANA DINESAN GAYATHRI K S ALISHA V MADATHALA VENKATESWARLU ANITTA JAISON SHIKHA GOLLA SHEILEY VIJAYA SAROJA MARIYATT SAJI AKSHAYA E SARATHRAM C LALU P JOY MITHA M J JABIR P AKSHAY K NAIR SAIYED AKSHAY DINESH K PRAMEELA M SABITH MUNAVAR N

MALE MALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE MALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE MALE FEMALE MALE MALE MALE MALE FEMALE MALE

1997-05-23 1996-04-03 1997-06-01 1995-11-23 1992-10-19 1995-02-01 1996-05-08 1996-10-17 1995-07-14 1997-06-01 1995-12-18 1995-07-23 1996-05-26 1997-02-11 1997-08-14 1996-05-24 1996-05-23 1994-11-08 1996-12-29 1996-11-03 1996-05-03 1996-06-18 1994-04-24 1995-01-06 1994-05-31 1993-12-16 1996-11-17 1996-07-19 1996-12-09 1996-04-13 1993-05-04 1996-10-01 1996-11-27 1997-05-02 1997-04-08 1997-04-24 1995-05-06 1994-02-17 1996-11-03 1995-11-14 1994-09-05 1996-07-05 1996-05-02 1997-01-09 1996-04-23

OBC OBC ST GEN OBC GEN GEN OBC OBC GEN GEN OBC OBC OBC GEN GEN OBC OBC OBC GEN GEN GEN OBC OBC GEN GEN GEN OBC SC SC GEN GEN GEN GEN GEN OBC GEN GEN GEN GEN GEN OBC OBC OBC OBC

PG17184822 PG17128006 PG17141459 PG17130334 PG17100905 PG17137806 PG17135966 PG17179498 PG17168831 PG17178986 PG17106574 PG17109808 PG17107533 PG17100130 PG17180783 PG17161573 PG17208449 PG17124753 PG17156153 PG17120686 PG17183985 PG17101871 PG17134107 PG17142515 PG17209122 PG17164735 PG17192508 PG17155356 PG17116087 PG17103218 PG17145642 PG17131171 PG17108853 PG17184323 PG17139763 PG17126483 PG17103220 PG17125908 PG17115517 PG17150026 PG17104760 PG17124441 PG17130829 PG17143146 PG17120299

27573876 22210333 24337946 21403138 24337982 24337468 22209529 22209407 27573758 22209722 24136302 24135649 22209629 24136408 27573663 22209775 24539893 24337586 22211326 21403103 24337796 24539550 24135897 24136500 21907395 27371096 24337481 24843249 27573683 22210020 28076618 24539863 25954317 28076599 22210016 24135734 24337967 24135727 22209459 22210295 24337869 24033187 22211489 24338076 22209945

43.75 43.75 43.75 43.5 43.5 43.25 43.25 43 43 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.5 42.5 42.5 42.5 42.25 42 42 42 42 42 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.75 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5 41.25 41.25 41.25 41.25 41.25 41.25 41.25 41.25 41.25

CENTRAL UNIVERSITY OF KERALA

कॆ रळ कॆं द्रीय विश्वविद्यालय

175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219.

NIKHILA C K SUKANYA K ASHNA K AJISHA B ATHIRA P DHANYA K ARCHANA P KHAMARUNNIA PA C ATHULYA GAURAV TASIWAL KISHAN GARI SNEHA SUSAN VARGHESE ALBIN P THOMAS DRISYA M M THEJASWI P P NIMISHA B ANCIL JOHNY KAVYA K JITHEESH S K GIRIJALEKSHMI R AMRUTHA RAJ P B SUMAN KUMARI GRALIYA ANNA ALEX MUHAMMED FAZIL MM RAGENDU S KEERTHANA HERALA K RENJITHA G B UMAIMATH K M ABDULLA SAMEER PV SHRISTI SHUKLA SREYAS KEVIN VARUNKUMAR C P AKSHAYA P ILYAS K K RENEETTA ANN RAJU ARYAKRISHNAN SHIJILA BERNAD DONA MATHEW SARATH VAVOOR PARVATHY S NAIR ANANGHA S MEKALA SARATH CHANDRA REVATHI N SURJITH C M PUNEET KUMAR DWIVEDI

FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE MALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE MALE MALE MALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE MALE MALE

1995-05-31 1996-06-23 1996-10-07 1996-09-09 1997-04-02 1996-04-11 1997-03-20 1996-05-03 1996-09-19 1997-03-17 1995-08-18 1995-11-25 1995-01-01 1996-11-19 1993-12-07 1996-04-04 1996-07-05 1996-07-05 1996-06-14 1995-11-01 1997-05-13 1996-01-12 1996-07-25 1995-12-12 1996-07-14 1996-10-09 1996-05-03 1997-05-29 1995-06-02 1994-06-12 1996-06-12 1993-06-19 1996-12-20 1994-05-09 1996-06-22 1995-07-09 1996-11-08 1996-02-23 1997-05-06 1996-12-27 1997-07-16 1995-11-11 1997-04-07 1996-08-10 1992-08-22

OBC OBC OBC OBC OBC SC GEN OBC OBC SC ST GEN GEN GEN OBC GEN GEN OBC OBC OBC OBC OBC GEN GEN GEN GEN OBC OBC OBC GEN GEN SC OBC OBC GEN GEN GEN GEN OBC OBC SC SC ST GEN GEN

PG17171175 PG17127743 PG17171389 PG17137079 PG17150225 PG17142853 PG17131423 PG17176446 PG17115731 PG17124205 PG17208798 PG17123301 PG17183617 PG17120253 PG17142365 PG17157751 PG17141362 PG17146444 PG17183695 PG17184147 PG17130726 PG17176467 PG17119430 PG17201488 PG17137389 PG17197439 PG17127599 PG17193658 PG17222097 PG17112484 PG17215256 PG17101295 PG17112239 PG17149209 PG17210513 PG17180566 PG17127862 PG17176883 PG17115041 PG17104079 PG17175981 PG17110466 PG17121331 PG17109782 PG17206730

24337471 24337736 22209853 24337449 24136343 22210165 24337222 24337553 22211613 27975977 25953879 24539915 24136240 27370476 24136497 24337315 24337956 24337639 24337779 24539429 22209566 25550331 22209937 22210313 27370505 24337746 24337737 24337482 22211377 23622189 22211284 27370906 24136617 27573987 24539882 24539943 24136166 22209745 22209454 27370972 22209259 23320837 24337325 24337675 22916424

41.25 41.25 41 41 41 41 40.75 40.75 40.75 40.75 40.75 40.5 40.5 40.5 40.5 40.25 40.25 40.25 40.25 40 40 40 39.75 39.75 39.75 39.75 39.75 39.75 39.75 39.5 39.5 39.5 39 39 38.75 38.75 38.75 38.75 38.75 38.75 38.75 38.75 38.75 38.5 38.5

CENTRAL UNIVERSITY OF KERALA

कॆ रळ कॆं द्रीय विश्वविद्यालय

220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264.

MANISHA N ABHIJITH ASHOKAN ANAS T FATHIMATH LUBAIBA K SHILPA S BOSE GOPIKA GOPAN SNEHA PS HARIPRIYA K AKHITHA K RAGHU MARJANA PARVEEN T K RAJEESH P K AMAL TOM MUHAMMED SHAKKEER B I REMYA MOHAN T V ASHWIN ABRAHAM VINITHA MARIA D SOUZA K RESHMA RAVEENDRAN ATHIRA K ELSA ROSE JAMES AMRUTHA M BHAVANA P DURGESH POOJA THOMAS USHAS LAL ASWATHI K P ARYA C C KRISHNAPRIYAMV ATHIRA VS STELLA MARY MUTHU KRISHNAN S SAIRABEEGUM M N ASHWANI N SREEKANTH H AJITH M NAIR DUDEKULA HARI AJMAL FAROOKH M SHIJIN CHANDRA K P SHEETHAL E K ABUBAKKER SIDEEQUE RANJITHA RAJAN P BUBUL SARKAR MARITTA ZACHARIA ARATHI K P NAFIA ANEESHA K

FEMALE MALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE MALE MALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE

1997-05-08 1995-10-04 1993-07-25 1997-04-26 1994-02-28 1996-07-15 1996-04-21 1997-01-25 1995-05-23 1997-05-22 1996-12-03 1995-03-25 1993-10-05 1996-08-17 1994-11-19 1996-03-10 1994-03-18 1996-02-01 1996-10-31 1997-01-31 1996-09-03 1996-11-09 1995-04-04 1997-02-27 1997-01-27 1995-09-13 1995-10-03 1994-12-22 1996-03-22 1997-06-02 1997-04-11 1997-04-27 1994-07-25 1994-03-17 1997-06-10 1993-04-10 1997-05-31 1995-11-01 1992-08-31 1996-11-24 1995-05-03 1996-06-29 1997-02-11 1995-06-28 1994-12-10

OBC GEN OBC OBC OBC GEN OBC OBC OBC OBC OBC GEN GEN GEN GEN GEN OBC OBC GEN GEN GEN GEN GEN GEN OBC OBC SC GEN GEN OBC OBC OBC ST GEN OBC OBC SC GEN GEN GEN SC GEN OBC OBC OBC

PG17136648 PG17184483 PG17114842 PG17165694 PG17175858 PG17144552 PG17121991 PG17127690 PG17212394 PG17184385 PG17187358 PG17183631 PG17184797 PG17142694 PG17100580 PG17137065 PG17157318 PG17142747 PG17224414 PG17110532 PG17113169 PG17144081 PG17202506 PG17151359 PG17110724 PG17161979 PG17113406 PG17132945 PG17181026 PG17194358 PG17218768 PG17189570 PG17110158 PG17192607 PG17135883 PG17104067 PG17182419 PG17130197 PG17205689 PG17112508 PG17107317 PG17100519 PG17180767 PG17184145 PG17109519

24337445 24539504 22209448 24337204 22209265 27370839 22209294 24337730 22209980 22210038 22209607 24136236 24337919 24338035 24337983 24337454 24337493 24338038 24539764 22209639 24338022 25953580 24843436 21403284 24136643 24135789 24539560 22209559 24337368 25245126 24539945 24338087 24337695 24539646 28076678 22210264 22210207 24337212 24135870 24338026 23016962 24337978 24337364 24337776 24337685

38.5 38.25 38.25 38.25 38.25 38 38 38 38 38 38 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.75 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25 37 37 37 37 36.75 36.75 36.75 36.75 36.5 36.5 36.5 36.5

CENTRAL UNIVERSITY OF KERALA

कॆ रळ कॆं द्रीय विश्वविद्यालय

265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309.

VIBHU KRISHNA S THILAKRAJ U P JEENA K V AMRUTH C MOHAN PRAJITHA T NOORSAMA NASAR K P FARSEENA NASREEN K K AJAYAKHOSH K K ASWATHI P C SUMITHRA D DEEPAMOL K G KRISHNA S NAIR AMAL K ABRAHAM KESAVADAS C E DIVYA D SREYA BHASKARAN P T KOMMU RAMESH JATOTHU VINOD KUMAR KISHORE P ASWATHY VINAYAN KEERTHI N K ANJANA NANDAN SONA GEORGE SAJINA M JITHU R NAIR KAVYA M LEENA TOMY JINCY C H SREERAJ R A ABDUL HAFEES V MOTHE PRAVEEN KUMAR MIDHUN R JINCY MATHEW SHARATH K FATHIMATH SULAFA P S ARATHI CHANDRAN ANJALI K SUHAIB HAMZA K SNEHA VARGHESE ULLAS K ARATHY V P HARSHITHA A P RAMYA ANISHA LAKSHMANAN VIJILA K K

MALE MALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE MALE FEMALE FEMALE MALE MALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE MALE MALE MALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE

1995-03-14 1997-03-17 1996-09-20 1993-12-05 1997-01-14 1996-06-18 1997-02-26 1992-12-18 1995-05-10 1996-07-24 1996-12-03 1994-11-29 1994-12-21 1994-08-02 1997-02-13 1995-12-31 1993-08-27 1996-07-10 1997-03-20 1996-03-03 1995-05-17 1997-05-29 1996-10-30 1996-07-19 1996-02-23 1995-10-17 1993-10-16 1996-02-27 1996-02-26 1994-12-31 1997-07-10 1997-04-29 1997-02-03 1997-04-21 1995-03-23 1996-09-25 1996-10-04 1996-08-06 1996-02-08 1996-05-17 1997-05-16 1994-08-07 1996-03-11 1995-12-22 1995-05-05

OBC GEN OBC OBC OBC OBC OBC SC SC ST ST GEN GEN GEN OBC OBC OBC ST GEN OBC OBC OBC GEN GEN GEN GEN GEN OBC OBC OBC SC GEN GEN OBC OBC OBC OBC OBC GEN GEN GEN OBC OBC OBC OBC

PG17114732 PG17131209 PG17181470 PG17146784 PG17138026 PG17157871 PG17171564 PG17198447 PG17127624 PG17155448 PG17136359 PG17168312 PG17213300 PG17173001 PG17146326 PG17113292 PG17191818 PG17205289 PG17201627 PG17104310 PG17219045 PG17116966 PG17198186 PG17127821 PG17130517 PG17145562 PG17146703 PG17184121 PG17182958 PG17189777 PG17156767 PG17117263 PG17161488 PG17190843 PG17180935 PG17183499 PG17209745 PG17141968 PG17103540 PG17142280 PG17158311 PG17209125 PG17211942 PG17189502 PG17146027

27370629 24337225 24337362 24337663 24337465 24337284 22209846 24843270 24136176 24337508 24337429 27370778 24539486 24337415 24337641 24338054 23321040 23320659 27574005 24539460 27573672 24136087 24337414 24337743 21403137 24338095 24843162 24136224 24337816 22211170 23320955 24135502 24337560 24337986 24337365 24337799 24337239 22210059 24539528 24337927 24135995 24337236 22413853 24136548 24337632

36.5 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36 36 36 36 36 36 36 35.75 35.75 35.75 35.75 35.25 35.25 35.25 35.25 35.25 35.25 35.25 35.25 35.25 35 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.25

CENTRAL UNIVERSITY OF KERALA

कॆ रळ कॆं द्रीय विश्वविद्यालय

310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354.

CHRISTINA ANTONY PRAGYA PARAMITA PRADHAN THAPASREE M SHAMEEL P RISANA KAREEM ABHINA K EKTA ABIN JOSEPH PHILIP SAROQUIN ANN MARIYA JAISON TREESA JOSEPH FEENU FRANCIS FREDDY C J SOUMINI S AVISHNA A MOHAMMED SHAFEEQUE K REYMA ABRAHAM ALEESHA SOLOMON SWETHA P V SREELAKSHMI SUNILKUMAR RAHUL KUMAR BHAGAT JOHNSKURIAN NITHA ANANDARAM JYOTHI KRISHNAN JYOTHILAKSHMI S ATHIRA VIJAYAN AKASH KS JITHIN T JOSE AJIL K JAMES ASHARUDHEEN P VIJINA K K RIJO JOSEPH SWATHIKA DHANARAJ JISHNA K SHARANYA V ANJANA SHAJU LITTY MATHEW SUSHMITHA K SOURAV V HAMNA K SIDDIQUE KOPELA KISHORE ASWATHI UTHAMAN HARIPRASAD C SONIASAHA ATHULYA S HARIKRISHNAN S

FEMALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE MALE FEMALE MALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE MALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE MALE

1996-10-06 1996-10-18 1996-06-21 1996-11-17 1996-10-06 1996-09-05 1996-10-16 1996-04-17 1994-03-14 1997-02-24 1995-12-03 1995-05-06 1996-06-09 1995-10-07 1995-09-09 1996-07-21 1996-10-27 1997-05-31 1995-09-23 1994-03-07 1994-06-01 1997-03-27 1997-03-25 1996-02-20 1996-10-15 1996-01-12 1996-01-08 1996-01-17 1995-05-21 1994-08-10 1994-07-08 1996-04-09 1996-12-31 1996-12-04 1997-05-20 1996-03-11 1996-08-13 1996-12-07 1996-07-09 1992-11-29 1996-04-04 1995-10-20 1997-04-04 1996-12-18 1996-02-27

GEN GEN GEN OBC OBC OBC SC GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN OBC OBC OBC ST GEN GEN OBC OBC SC SC GEN GEN OBC GEN GEN OBC OBC OBC OBC GEN OBC OBC OBC SC GEN OBC OBC GEN GEN

PG17124461 PG17136244 PG17106216 PG17221432 PG17175721 PG17113239 PG17139840 PG17176692 PG17156905 PG17120665 PG17184443 PG17131300 PG17131459 PG17134427 PG17215828 PG17181738 PG17224772 PG17168635 PG17167313 PG17168535 PG17158005 PG17168863 PG17131424 PG17131085 PG17200307 PG17193228 PG17143970 PG17142924 PG17215486 PG17214411 PG17188892 PG17163537 PG17182435 PG17170878 PG17112871 PG17141297 PG17137533 PG17131266 PG17176996 PG17129667 PG17169995 PG17165703 PG17202874 PG17171341 PG17159057

24135749 21906574 24337881 22211372 24539890 24338024 25953460 24843092 24135548 24337336 27573936 24337220 24337230 24135893 22211288 24842926 24539762 24135911 24539871 23320694 24842883 22209493 24337223 24843012 24843480 22209883 24843337 22210166 22209893 24337889 22211419 24136130 22210209 24337173 24338027 24337955 24337462 24337224 27573475 23321124 22209512 27573803 26762147 22209857 24337248

34 34 34 34 34 34 34 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.25 33.25 33.25 33 33 33 33 33 33 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.25 32.25 32.25 32 32

CENTRAL UNIVERSITY OF KERALA

कॆ रळ कॆं द्रीय विश्वविद्यालय

355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363.

MALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE MALE

1994-12-25 1993-04-03 1995-06-08 1996-09-24 1995-11-02 1995-11-07 1997-05-20 1996-08-08 1996-03-27

GEN OBC OBC GEN GEN OBC OBC SC OBC

PG17106685 PG17166806 PG17206589 PG17183058 PG17222087 PG17192154 PG17145604 PG17188952 PG17143355

24136301 27573812 24337153 22210210 24135719 27370444 24136538 22209590 24136574

32 32 32 31.75 31.75 31.75 31.75 31.75 31.5

364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373.

MUHAMMED JASIR P HARSHA HARIDAS PRIYATHA P RIYA ROSE MARY APARNA P V JACKSON R MATHEW ANAGHA P K NIKITHA M ANAS K K SAIJYOTI SATYAPRAKASH SETHY TRINATH MAJHI MOHAMMAD NIRGANSHA PREMJITH G V ANAS K AMRUTHA MURALI HABEEB RAHMAN K JUNULA O MUHAMMAD JASIM N K GOMASA SANDEEP

MALE MALE MALE MALE MALE FEMALE MALE FEMALE MALE MALE

1997-05-25 1997-06-13 1996-11-11 1996-05-19 1995-03-05 1997-05-05 1994-08-04 1996-03-26 1995-12-06 1997-03-15

PG17134868 PG17195061 PG17117665 PG17178344 PG17215429 PG17121943 PG17169406 PG17127550 PG17197105 PG17116420

21907306 21907010 28076767 24337543 22209894 24539909 22209506 24337729 22209546 23320609

31.5 31.5 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31 31 31

374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397.

MARRAPU SRAVAN KUMAR TONA VINCENT ANJALI K V SHREELATHA C H RAIHANATH AM MAMATHA K SROONA T V DANISH MOHAMMAD SAFVAN A P ASHWATH V SANA ASLAM BADEKHAN ANJUNA P DHANYA AUGUSTHY DEEPA P KEERTHI T T DILSHAD N RAJNA P ATHIRA KAMALAKSHAN GADDALA SURESH SNEHA MURALEEDHARAN DIVINA THOMAS VISHNU K SURABHI A

MALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE MALE MALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE

1991-06-14 1997-04-04 1996-09-08 1995-04-29 1996-08-06 1996-03-04 1996-10-09 1994-07-15 1997-02-16 1996-05-01 1996-11-15 1996-01-20 1997-01-03 1996-11-05 1994-05-11 1997-01-30 1996-05-16 1997-02-06 1996-06-19 1994-08-13 1995-11-21 1995-09-21 1996-04-02 1996-10-22

SC ST GEN OBC OBC OBC OBC OBC OBC SC OBC/PW D OBC OBC SC GEN OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC GEN OBC OBC OBC OBC OBC SC GEN GEN GEN OBC

PG17180632 PG17176349 PG17142500 PG17180996 PG17106151 PG17131506 PG17146532 PG17195052 PG17196147 PG17126377 PG17158871 PG17125344 PG17218421 PG17162655 PG17181013 PG17101717 PG17147582 PG17183368 PG17170601 PG17100571 PG17156699 PG17115154 PG17188878 PG17150107

28177076 22413965 24337909 24337367 22210246 24337231 24337649 25952042 22209554 24337604 22209354 23219293 24136031 24337769 24337369 24337971 22209667 24337809 24337176 23321025 24135551 21403118 24337611 24136340

30.75 30.75 30.75 30.75 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.25 30.25 30 30 30 30 30 30 30 29.75 29.75 29.75 29.75

CENTRAL UNIVERSITY OF KERALA

कॆ रळ कॆं द्रीय विश्वविद्यालय

398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442.

SHEENA P SREESHMA PC NITHIN K ANJANA A JACKSON PIOUS AFSEENA S P MANJIMA A P MEHABOOB ALIKHAN M K AISWARYA NITHINA K K MUHAMMED HASEEB TA NAVANEETHA P HARSHINI V MRUDULA K LOUIS SUNDARAM ARCHANA S AKSHARA DAMODARAN N PANKAJ SUBHASH TANDULKAR JEESHMA T SUDEEP A MUHAMMED RAMI AJMAL T BHAGYASREE N AISWARYA SURENDRAN SHAHIL P V SIVA SANAKR JERIN JAMES AISHWARYA M RAHUL K RAVI VIDHYA C K MALAVIKA M A SONIA JOSEPH NEELU KUMARI JAFER SADIQUE PK RAGI K V SUMIT LAKRA P KALIA PATRA VAISHNAVI M NIKHIL T MINSHA K ANSHIKA SHUKLA ASHWATHI R ANUSHA DAVID VEENA GANGADHARAN DIVYA EK VANDANA K

FEMALE FEMALE MALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE MALE MALE FEMALE FEMALE MALE MALE MALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE MALE MALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE

1996-03-04 1997-05-01 1993-10-21 1996-03-30 1995-05-26 1996-07-29 1997-02-14 1995-04-21 1994-11-08 1997-04-27 1995-08-20 1996-07-24 1996-01-24 1995-06-17 1997-04-22 1996-09-28 1997-01-10 1992-09-01 1996-06-08 1996-08-19 1995-04-10 1996-07-10 1995-03-16 1996-01-10 1997-02-12 1997-02-22 1996-09-10 1996-12-30 1996-04-06 1996-09-20 1994-12-17 1996-08-25 1994-08-03 1994-11-17 1996-03-03 1995-05-25 1997-02-23 1995-10-14 1997-04-04 1996-04-17 1996-11-18 1996-12-28 1994-10-02 1997-03-09 1995-12-24

OBC SC SC GEN GEN OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC ST GEN OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC SC OBC OBC GEN GEN GEN OBC OBC GEN OBC OBC OBC ST GEN OBC OBC OBC GEN OBC OBC SC GEN GEN

PG17146485 PG17199735 PG17150371 PG17112915 PG17134264 PG17183206 PG17214476 PG17143117 PG17146294 PG17146104 PG17146931 PG17145709 PG17184718 PG17113420 PG17209287 PG17110772 PG17190705 PG17221289 PG17191957 PG17161177 PG17199467 PG17112195 PG17218403 PG17199566 PG17110721 PG17169829 PG17184532 PG17144823 PG17109386 PG17188412 PG17126318 PG17224188 PG17183331 PG17130809 PG17111927 PG17118142 PG17115590 PG17203710 PG17142710 PG17147343 PG17189978 PG17143496 PG17107705 PG17111544 PG17136383

24337637 22211335 24337850 24338029 22209532 22210215 22209967 24539584 22209677 24337628 24337660 24337688 22210035 24338055 24135928 27370809 24337987 25850869 24338001 24337566 22209798 24338019 24539948 22211339 28076635 24843033 24337923 27573866 24337680 27573377 24337605 26661272 24337805 24337217 21906014 21906378 24337403 24337705 24136595 25954373 24337991 21403233 24539715 24338005 24843303

29.75 29.75 29.75 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.25 29.25 29 29 29 29 28.75 28.75 28.5 28.5 28.5 28.25 28.25 28.25 28.25 28 28 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.25 27.25 27.25 27 26.75 26.75 26.75 26.75 26.5 26.5

CENTRAL UNIVERSITY OF KERALA

कॆ रळ कॆं द्रीय विश्वविद्यालय

443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487.

SRUTHY K P HARITHA V VINUTHA K SWATHI M NAVEENA V PRAJITHA PRADEEP M REMYA K R BASIR AHMMED K NITHYASREE M MALU S SIVARAMAN MUHAMMED RISHAL NM SANAL K T ANJU THOMAS ASHITHA K MUHAMMED FEMIL P PALLAVI V M ADEPU MADHUKAR CHARITHRA DAMODARAN SAHANA B NEETHU JOHNY RANJINI P GEETHU KRISHNAN P SRUTHI T V ISMAIL M P SIDDANAGOUDA KIRAN NILEENA ASOK ANJU P APARNA K V JINSHA FERBIN P ROOBI SIFANA K SUKANYA VV ABHILASH K DALY C D VISHNUDAS K BHAGHYASREE BABU MUHAMMED IRSHAD C SHABANA K P RAZA FIROZA SHIVARAJ P PRIYA RAJU GADAD HRIDHYA E SRUTHI K INDUKRISHNA V SAYANA CHANDRAN K

FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE MALE MALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE MALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE MALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE

1997-02-05 1996-06-16 1995-08-18 1997-06-16 1995-06-18 1995-05-01 1997-03-09 1996-10-15 1996-10-17 1994-04-23 1996-07-02 1996-04-10 1997-05-20 1997-01-31 1997-11-18 1997-03-23 1996-06-05 1995-07-24 1996-05-26 1997-04-08 1996-10-14 1995-11-09 1996-12-16 1995-05-05 1996-08-08 1996-03-04 1996-04-15 1996-09-16 1996-10-03 1995-04-19 1994-07-10 1996-02-15 1995-04-14 1996-02-23 1995-04-06 1997-04-04 1992-11-30 1996-08-22 1994-07-18 1996-01-10 1995-07-04 1996-12-28 1996-12-19 1997-01-13 1996-09-04

OBC OBC ST GEN GEN OBC ST GEN OBC OBC OBC OBC GEN OBC OBC GEN OBC OBC SC GEN GEN GEN OBC OBC OBC ST GEN OBC OBC OBC OBC OBC ST GEN GEN OBC OBC OBC OBC SC OBC OBC OBC OBC OBC

PG17115918 PG17218302 PG17152285 PG17123382 PG17146537 PG17213241 PG17121484 PG17213410 PG17127392 PG17169014 PG17136855 PG17112321 PG17123897 PG17213350 PG17107431 PG17142570 PG17128008 PG17146836 PG17172492 PG17120506 PG17146371 PG17174408 PG17142317 PG17191060 PG17112264 PG17163046 PG17121114 PG17113334 PG17188618 PG17129820 PG17199450 PG17120760 PG17208331 PG17170586 PG17124348 PG17218037 PG17104419 PG17170139 PG17105637 PG17186297 PG17109855 PG17158557 PG17158299 PG17183356 PG17181479

22209426 24337358 24337370 24337583 24337648 24337891 24337322 27573874 24337725 24539842 24539604 24338015 22209784 24136374 22209623 24338032 23321114 24337662 24337416 22209305 24337643 24337298 24337928 22211181 28277276 24337774 27370569 24338051 24337609 22210327 22209797 21403102 24337245 27573781 27573445 24135485 22210268 22209473 24337868 24337899 23219280 24136002 22209342 22210221 24337361

26.5 26.5 26.5 26.25 26.25 26.25 26.25 26 26 26 26 26 25.75 25.75 25.75 25.25 25.25 25.25 25.25 25 25 25 25 25 25 25 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.25 24.25 24.25 24.25 24 24 24 23.75 23.75 23.75 23.25 23.25

CENTRAL UNIVERSITY OF KERALA

कॆ रळ कॆं द्रीय विश्वविद्यालय

488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531.

SRUTHI P S NIRDISHA P P PRAKASH K BIJILA C SANGEETHA N SARANNYA K P VINEETHA VIJAYAN PRIYA K PENUGURI MAMATHA DEBABRATA NAYAK ATHIRA J S VIPINA M LAKSHMIPRIYA P K SAINUL ABID DIVYA K V KRUSHNA NEETHU K ANKITA SHARMA SABITHA P S MOHD ZISHAN LATA SADASHIVA GOUDA SHARANAPPA LAKSHMANA TILAGUL RANJITH A HRIDYA K SHAROON P P ARUN JOSE AMBATI RAJASEKHAR SOUMYA M SREENA SASIDHARAN JUNAID P NITHYA K HARSHA K V SABNA P RINCYMOL M RAGUL N RAKHIMA P SANDRA JOSEPH PRATYUSHA BHATTACHARYA ANJANA SANKAR S SARANYA S AKHILA K GOURAV NAAGAR BIJI P A ANJANA VINOD M K

FEMALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE

1997-03-29 1996-07-18 1996-01-22 1997-02-01 1996-02-01 1995-05-01 1996-10-08 1996-04-24 1993-05-07 1997-01-13 1996-10-27 1996-12-20 1997-02-12 1995-05-21 1994-04-30 1997-05-10 1996-07-24 1996-11-15 1996-06-06 1996-03-15 1994-05-15

OBC OBC ST SC ST GEN OBC SC SC ST GEN GEN OBC GEN OBC OBC GEN GEN GEN OBC OBC

PG17188846 PG17177049 PG17126425 PG17182923 PG17157091 PG17219277 PG17204342 PG17110209 PG17159495 PG17184391 PG17184144 PG17203865 PG17191902 PG17104274 PG17168526 PG17192968 PG17183689 PG17142035 PG17142328 PG17215855 PG17200911

24337610 24337550 24337602 22210201 24337484 24337355 24337169 24337698 23320574 21906158 22211144 22211104 27573836 22210270 24337195 23320940 24337780 25953473 24337930 25954436 23219210

23.25 23.25 23.25 23 23 22.25 22.25 22.25 22 22 21.75 21.75 21.75 21.5 21.5 21.5 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25

MALE MALE FEMALE MALE MALE MALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE

1994-07-31 1994-06-22 1994-05-24 1995-05-07 1995-05-23 1997-06-16 1995-08-22 1995-12-21 1994-02-17 1997-04-29 1996-12-04 1996-03-11 1996-05-30 1997-03-24 1996-07-06 1996-02-15 1995-07-29 1996-09-02 1997-03-23 1995-08-04 1996-04-13 1995-06-14 1997-05-06

SC OBC OBC GEN GEN OBC GEN OBC OBC ST GEN OBC OBC OBC OBC GEN GEN GEN OBC GEN GEN OBC OBC

PG17199371 PG17171237 PG17104619 PG17176029 PG17140862 PG17210356 PG17189547 PG17192043 PG17105799 PG17213052 PG17183367 PG17112342 PG17116170 PG17112081 PG17142598 PG17110679 PG17103612 PG17141618 PG17142379 PG17121961 PG17146520 PG17128167 PG17218333

24337410 24337472 24337865 22209262 24539509 28076685 24338088 24337505 22210241 24337898 24337808 24338016 24337391 27674545 24338045 24337690 24641519 27370937 24337912 24337305 23729521 24539414 24136035

21.25 20.75 20.75 20.5 20.5 20.25 20 20 20 20 19.75 19.75 19.5 19.5 19.5 19 18.75 18.75 18.75 18.5 18.5 18.5 18.5

CENTRAL UNIVERSITY OF KERALA

कॆ रळ कॆं द्रीय विश्वविद्यालय

532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567.

ANJALI PREMACHANDRAN K VIDYA A P ABILASH M P NIMISHA P SHALIMA P SUNITHA C R UZAIR ALI KHAN SREERAJ K ASHA DIPTI BARUAH PRITI BHARTI TITARMARE AJAY DAMUJI VINAYAK D PATIL PAARTHAN KAMARUL HALIM ELAYI APARNA P BALAN DEEPA K SHIJINLAL U RAJESHWARI B GREESHMA M ANJANA K B MALLIKARJUN A PANDARGIRI SATHEES KUMAR R URADI ANIL KUMAR SAHAD A VARSHA MENON A K ALBERT JAMES VIDYARAJ C H MARIA ROSE KURIAN TEKMAL SOLMANRAJ SANJAY PREMJITH K RAVEENA B R SUCHITRA G MANDLA PARAMESWARA NAIDU MADHA PRAVEEN KUMAR SRILAKSHMI A ARUN KUMAR S S

FEMALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE MALE FEMALE FEMALE MALE MALE MALE MALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE MALE MALE MALE FEMALE MALE MALE FEMALE MALE MALE FEMALE FEMALE MALE MALE FEMALE MALE

1996-05-09 1997-02-11 1995-05-08 1996-04-03 1996-01-06 1995-03-31 1995-11-27 1997-03-29 1996-05-16 1996-12-31 1995-04-09 1995-08-31 1997-01-01 1993-12-13 1996-09-15 1997-03-04 1997-03-01 1997-05-16 1996-09-30 1996-07-07 1996-01-01 1994-11-15 1996-06-20 1995-03-30 1996-03-13 1994-11-19 1994-10-14 1996-02-20 1996-04-25 1993-04-18 1996-06-28 1993-03-16 1995-04-09 1995-12-03 1994-02-21 1995-11-19

GEN SC SC OBC OBC ST GEN OBC OBC OBC OBC GEN GEN OBC OBC GEN OBC GEN GEN OBC OBC OBC OBC OBC GEN GEN ST GEN GEN OBC SC SC OBC OBC GEN GEN

PG17171007 PG17175250 PG17140962 PG17120861 PG17183163 PG17202581 PG17221894 PG17184351 PG17220830 PG17209988 PG17213855 PG17136646 PG17186704 PG17176443 PG17180602 PG17143228 PG17215375 PG17155383 PG17115413 PG17130887 PG17185034 PG17146795 PG17188830 PG17203863 PG17143191 PG17184191 PG17149755 PG17181841 PG17217057 PG17223540 PG17104159 PG17131047 PG17179101 PG17218353 PG17109370 PG17126888

22209483 22209251 24136460 24135940 24337813 24337708 25954171 24337916 23017577 25550260 25850907 23219271 22413986 22209750 27573659 24338059 22209892 24337507 24337399 24337219 24033733 21403197 23320823 22210300 22210158 24136212 24337840 24842921 23320915 22209691 24539465 24337218 23320631 23320595 24337678 27371055

18.25 18.25 18.25 18 18 17.25 17 17 17 16.75 16.75 16.25 16.25 16.25 15.75 15.5 15.5 15 15 14.5 14.5 14 14 13.75 13.5 13 13 12.25 12 12 11.75 11.5 10 9.75 9 6.25

RANK LIST-OBC SL NO 1. 2. 3. 4. 5.

Name VISHNURAJ N K HAROON HABEEB M M ANJANA A RAHANA NASREEN ADARSH VIJAYAN

Gender MALE MALE FEMALE FEMALE MALE

DOB 1995-03-31 1992-08-16 1994-10-15 1997-02-02 1995-10-18

Category OBC OBC OBC OBC OBC

ApplicationID Roll No PG17126995 PG17142277 PG17125038 PG17187427 PG17209308

22211124 24539502 27370394 24135619 24135929

CUCET SCORE 66.75 62 59 58.75 57.5

CENTRAL UNIVERSITY OF KERALA

कॆ रळ कॆं द्रीय विश्वविद्यालय

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

ARUN K M BINI VB RIFA MANJUSHA P A NEERAJ MS UBAIDULLA KV SHABEERA A P JOBINRAJ R V MOHAMMED ARAFATH ARATHI ANEESH I K PRAVEENA K V ANSAL ALI A K SUJITHRA SOMAN SHIFA RAHMAN AVALA RAMU JESIL M REVATHY KRISHNAN MARY TRISIL P M AYISHATH RAFIYA M K PRAVEENKUMAR M ASADULLA AYYOOBI KP ABHINA V HARITHA MOHAN P V JISHNU M S AHMED SAJID A MALAVIKA VIJAYAN MUNEER K K FATHIMATH THASLIMA MH SREERAJ K NIJIL B K AISWARYA P DAMARUPULA RAJ BABU GAURI N GHOSH FARIS RAHMAN C SREENA K SALINI V AJAY R V MUHAMMED SHALIKH N ASWANTH M S FASEELA P A SEFEEDA M A ZAINUDHEEN K MANASA VENU K RAMEESA KABEER SREENATH E S

MALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE MALE FEMALE MALE MALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE MALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE MALE FEMALE FEMALE MALE MALE FEMALE MALE FEMALE MALE MALE FEMALE MALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE MALE MALE MALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE MALE

1993-04-15 1996-06-29 1996-12-06 1997-01-16 1995-01-26 1993-01-13 1993-08-27 1996-11-03 1993-09-14 1996-03-15 1997-07-08 1995-08-13 1996-06-01 1996-03-22 1994-06-07 1995-06-02 1995-05-27 1995-07-30 1997-06-07 1995-11-15 1993-07-11 1996-09-16 1996-08-01 1996-01-14 1995-09-22 1996-08-02 1995-02-13 1997-03-27 1996-07-14 1996-03-14 1997-09-11 1995-01-31 1995-02-24 1996-07-31 1997-02-01 1997-05-06 1997-01-20 1993-10-16 1996-07-03 1996-11-27 1996-04-27 1996-08-25 1996-07-11 1996-09-09 1996-05-10

OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC

PG17103631 PG17161987 PG17139182 PG17174503 PG17169435 PG17179420 PG17192346 PG17102154 PG17184119 PG17132251 PG17128284 PG17109657 PG17134334 PG17221159 PG17160736 PG17106909 PG17142776 PG17163550 PG17182721 PG17121832 PG17109381 PG17159510 PG17184152 PG17177146 PG17106112 PG17213148 PG17190548 PG17103573 PG17183803 PG17178227 PG17190018 PG17145379 PG17153329 PG17162765 PG17104186 PG17181613 PG17188517 PG17157196 PG17130415 PG17189233 PG17175790 PG17153319 PG17170067 PG17218306 PG17189506

27573894 27573468 22209809 27573628 27370704 24136098 24135531 25044266 24337787 22211591 27574017 22209650 24539825 22209364 22413962 22210237 24338072 24539411 24337830 24337304 25952304 24135982 24337777 24337549 22211164 27370858 22211179 24337964 24337784 24337542 22210108 23321076 24842948 22210360 24337857 24337360 22209605 27370441 24135845 22211421 24337241 22211615 24337159 27573679 24539589

57.25 56.75 56.75 56.5 56 54.75 54.75 54 53.75 52.75 52.25 51.75 50.75 50.5 50.5 50.5 50.25 50 49.75 49.5 48.5 48 47.75 46.75 46.75 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5 46.25 46 45.75 45.75 45.5 45.5 45.25 45.25 45 45 44.5 44.25 44 44

CENTRAL UNIVERSITY OF KERALA

कॆ रळ कॆं द्रीय विश्वविद्यालय

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95.

VYSHNAVADAS K R MOHAMMED SHANOOB K SURYA V S NITHIN RAJ K ASWATHY P SANTHOSH SARUN MARUNNOLI SRUTHI K S DHANYA K V SAFREEN FAYAS NAFEESA THANUJA S A P THASLEENANASRIN P VINISHA M SHAMNA P P ARCHANA DINESAN AKSHAYA E SAIYED AKSHAY DINESH K PRAMEELA M SABITH MUNAVAR N NIKHILA C K SUKANYA K ASHNA K AJISHA B ATHIRA P KHAMARUNNIA PA C ATHULYA THEJASWI P P KAVYA K JITHEESH S K GIRIJALEKSHMI R AMRUTHA RAJ P B SUMAN KUMARI RENJITHA G B UMAIMATH K M ABDULLA SAMEER PV AKSHAYA P ILYAS K K SARATH VAVOOR PARVATHY S NAIR MANISHA N ANAS T FATHIMATH LUBAIBA K SHILPA S BOSE SNEHA PS HARIPRIYA K

MALE MALE FEMALE MALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE MALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE MALE MALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE

1997-05-23 1996-04-03 1992-10-19 1996-10-17 1995-07-14 1995-07-23 1996-05-26 1997-02-11 1996-05-23 1994-11-08 1996-12-29 1994-04-24 1995-01-06 1996-07-19 1997-04-24 1996-07-05 1996-05-02 1997-01-09 1996-04-23 1995-05-31 1996-06-23 1996-10-07 1996-09-09 1997-04-02 1996-05-03 1996-09-19 1993-12-07 1996-07-05 1996-06-14 1995-11-01 1997-05-13 1996-01-12 1996-05-03 1997-05-29 1995-06-02 1996-12-20 1994-05-09 1997-05-06 1996-12-27 1997-05-08 1993-07-25 1997-04-26 1994-02-28 1996-04-21 1997-01-25

OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC

PG17184822 PG17128006 PG17100905 PG17179498 PG17168831 PG17109808 PG17107533 PG17100130 PG17208449 PG17124753 PG17156153 PG17134107 PG17142515 PG17155356 PG17126483 PG17124441 PG17130829 PG17143146 PG17120299 PG17171175 PG17127743 PG17171389 PG17137079 PG17150225 PG17176446 PG17115731 PG17142365 PG17146444 PG17183695 PG17184147 PG17130726 PG17176467 PG17127599 PG17193658 PG17222097 PG17112239 PG17149209 PG17115041 PG17104079 PG17136648 PG17114842 PG17165694 PG17175858 PG17121991 PG17127690

27573876 22210333 24337982 22209407 27573758 24135649 22209629 24136408 24539893 24337586 22211326 24135897 24136500 24843249 24135734 24033187 22211489 24338076 22209945 24337471 24337736 22209853 24337449 24136343 24337553 22211613 24136497 24337639 24337779 24539429 22209566 25550331 24337737 24337482 22211377 24136617 27573987 22209454 27370972 24337445 22209448 24337204 22209265 22209294 24337730

43.75 43.75 43.5 43 43 42.75 42.75 42.75 42.5 42.5 42.25 42 42 41.75 41.5 41.25 41.25 41.25 41.25 41.25 41.25 41 41 41 40.75 40.75 40.5 40.25 40.25 40 40 40 39.75 39.75 39.75 39 39 38.75 38.75 38.5 38.25 38.25 38.25 38 38

CENTRAL UNIVERSITY OF KERALA

कॆ रळ कॆं द्रीय विश्वविद्यालय

96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140.

AKHITHA K RAGHU MARJANA PARVEEN T K RAJEESH P K RESHMA RAVEENDRAN ATHIRA K ASWATHI K P ARYA C C MUTHU KRISHNAN S SAIRABEEGUM M N ASHWANI N DUDEKULA HARI AJMAL FAROOKH M ARATHI K P NAFIA ANEESHA K VIBHU KRISHNA S JEENA K V AMRUTH C MOHAN PRAJITHA T NOORSAMA NASAR K P FARSEENA NASREEN K K DIVYA D SREYA BHASKARAN P T KOMMU RAMESH ASWATHY VINAYAN KEERTHI N K ANJANA NANDAN JINCY C H SREERAJ R A ABDUL HAFEES V SHARATH K FATHIMATH SULAFA P S ARATHI CHANDRAN ANJALI K SUHAIB HAMZA K HARSHITHA A P RAMYA ANISHA LAKSHMANAN VIJILA K K SHAMEEL P RISANA KAREEM ABHINA K ALEESHA SOLOMON SWETHA P V SREELAKSHMI SUNILKUMAR

FEMALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE MALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE MALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE

1995-05-23 1997-05-22 1996-12-03 1994-03-18 1996-02-01 1997-01-27 1995-09-13 1997-06-02 1997-04-11 1997-04-27 1997-06-10 1993-04-10 1997-02-11 1995-06-28 1994-12-10 1995-03-14 1996-09-20 1993-12-05 1997-01-14 1996-06-18 1997-02-26 1997-02-13 1995-12-31 1993-08-27 1996-03-03 1995-05-17 1997-05-29 1996-02-27 1996-02-26 1994-12-31 1997-04-21 1995-03-23 1996-09-25 1996-10-04 1996-08-06 1994-08-07 1996-03-11 1995-12-22 1995-05-05 1996-11-17 1996-10-06 1996-09-05 1996-10-27 1997-05-31 1995-09-23

OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC

PG17212394 PG17184385 PG17187358 PG17157318 PG17142747 PG17110724 PG17161979 PG17194358 PG17218768 PG17189570 PG17135883 PG17104067 PG17180767 PG17184145 PG17109519 PG17114732 PG17181470 PG17146784 PG17138026 PG17157871 PG17171564 PG17146326 PG17113292 PG17191818 PG17104310 PG17219045 PG17116966 PG17184121 PG17182958 PG17189777 PG17190843 PG17180935 PG17183499 PG17209745 PG17141968 PG17209125 PG17211942 PG17189502 PG17146027 PG17221432 PG17175721 PG17113239 PG17224772 PG17168635 PG17167313

22209980 22210038 22209607 24337493 24338038 24136643 24135789 25245126 24539945 24338087 28076678 22210264 24337364 24337776 24337685 27370629 24337362 24337663 24337465 24337284 22209846 24337641 24338054 23321040 24539460 27573672 24136087 24136224 24337816 22211170 24337986 24337365 24337799 24337239 22210059 24337236 22413853 24136548 24337632 22211372 24539890 24338024 24539762 24135911 24539871

38 38 38 37.75 37.75 37.5 37.5 37.25 37.25 37.25 37 37 36.5 36.5 36.5 36.5 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36 36 36 35.75 35.75 35.75 35.25 35.25 35.25 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.5 34.5 34.5 34.25 34 34 34 33.75 33.75 33.75

CENTRAL UNIVERSITY OF KERALA

कॆ रळ कॆं द्रीय विश्वविद्यालय

141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185.

JYOTHI KRISHNAN JYOTHILAKSHMI S ASHARUDHEEN P SWATHIKA DHANARAJ JISHNA K SHARANYA V ANJANA SHAJU SUSHMITHA K SOURAV V HAMNA K SIDDIQUE HARIPRASAD C SONIASAHA HARSHA HARIDAS PRIYATHA P JACKSON R MATHEW ANAGHA P K ANAS K K PREMJITH G V ANAS K AMRUTHA MURALI HABEEB RAHMAN K JUNULA O MUHAMMAD JASIM N K MARRAPU SRAVAN KUMAR TONA VINCENT ANJALI K V MAMATHA K SROONA T V DANISH MOHAMMAD SAFVAN A P ASHWATH V SANA ASLAM BADEKHAN ANJUNA P DEEPA P KEERTHI T T DILSHAD N RAJNA P ATHIRA KAMALAKSHAN SURABHI A SHEENA P AFSEENA S P MANJIMA A P MEHABOOB ALIKHAN M K AISWARYA

FEMALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE MALE MALE MALE FEMALE MALE FEMALE MALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE MALE MALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE

1997-03-25 1996-02-20 1995-05-21 1996-04-09 1996-12-31 1996-12-04 1997-05-20 1996-08-13 1996-12-07 1996-07-09 1995-10-20 1997-04-04 1993-04-03 1995-06-08 1995-11-07 1997-05-20 1996-03-27 1996-05-19 1995-03-05 1997-05-05 1994-08-04 1996-03-26 1995-12-06 1991-06-14 1997-04-04 1996-09-08 1996-03-04 1996-10-09 1994-07-15 1997-02-16 1996-05-01 1996-11-15 1996-01-20 1997-01-03 1994-05-11 1997-01-30 1996-05-16 1997-02-06 1996-06-19 1996-10-22 1996-03-04 1996-07-29 1997-02-14 1995-04-21 1994-11-08

OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC/PWD OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC

PG17131424 PG17131085 PG17215486 PG17163537 PG17182435 PG17170878 PG17112871 PG17137533 PG17131266 PG17176996 PG17165703 PG17202874 PG17166806 PG17206589 PG17192154 PG17145604 PG17143355 PG17178344 PG17215429 PG17121943 PG17169406 PG17127550 PG17197105 PG17180632 PG17176349 PG17142500 PG17131506 PG17146532 PG17195052 PG17196147 PG17126377 PG17158871 PG17125344 PG17218421 PG17181013 PG17101717 PG17147582 PG17183368 PG17170601 PG17150107 PG17146485 PG17183206 PG17214476 PG17143117 PG17146294

24337223 24843012 22209893 24136130 22210209 24337173 24338027 24337462 24337224 27573475 27573803 26762147 27573812 24337153 27370444 24136538 24136574 24337543 22209894 24539909 22209506 24337729 22209546 28177076 22413965 24337909 24337231 24337649 25952042 22209554 24337604 22209354 23219293 24136031 24337369 24337971 22209667 24337809 24337176 24136340 24337637 22210215 22209967 24539584 22209677

33.5 33.5 33.25 33 33 33 33 32.5 32.5 32.5 32.25 32.25 32 32 31.75 31.75 31.5 31.25 31.25 31.25 31.25 31 31 30.75 30.75 30.75 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.25 30.25 30 30 30 30 30 29.75 29.75 29.5 29.5 29.5 29.25

CENTRAL UNIVERSITY OF KERALA

कॆ रळ कॆं द्रीय विश्वविद्यालय

186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230.

NITHINA K K MUHAMMED HASEEB TA NAVANEETHA P HARSHINI V ARCHANA S AKSHARA DAMODARAN N PANKAJ SUBHASH TANDULKAR JEESHMA T SUDEEP A MUHAMMED RAMI AJMAL T BHAGYASREE N SHAHIL P V SIVA SANAKR VIDHYA C K MALAVIKA M A NEELU KUMARI JAFER SADIQUE PK RAGI K V VAISHNAVI M NIKHIL T MINSHA K ASHWATHI R ANUSHA DAVID SRUTHY K P HARITHA V PRAJITHA PRADEEP M NITHYASREE M MALU S SIVARAMAN MUHAMMED RISHAL NM SANAL K T ASHITHA K MUHAMMED FEMIL P ADEPU MADHUKAR CHARITHRA DAMODARAN SRUTHI T V ISMAIL M P SIDDANAGOUDA ANJU P APARNA K V JINSHA FERBIN P ROOBI SIFANA K SUKANYA VV BHAGHYASREE BABU MUHAMMED IRSHAD C SHABANA K P

FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE MALE MALE FEMALE MALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE MALE FEMALE MALE MALE FEMALE FEMALE MALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE

1997-04-27 1995-08-20 1996-07-24 1996-01-24 1996-09-28 1997-01-10 1992-09-01 1996-06-08 1996-08-19 1995-04-10 1996-07-10 1996-01-10 1997-02-12 1996-04-06 1996-09-20 1996-08-25 1994-08-03 1994-11-17 1997-02-23 1995-10-14 1997-04-04 1996-11-18 1996-12-28 1997-02-05 1996-06-16 1995-05-01 1996-10-17 1994-04-23 1996-07-02 1996-04-10 1997-01-31 1997-11-18 1996-06-05 1995-07-24 1996-12-16 1995-05-05 1996-08-08 1996-09-16 1996-10-03 1995-04-19 1994-07-10 1996-02-15 1997-04-04 1992-11-30 1996-08-22

OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC

PG17146104 PG17146931 PG17145709 PG17184718 PG17110772 PG17190705 PG17221289 PG17191957 PG17161177 PG17199467 PG17112195 PG17199566 PG17110721 PG17109386 PG17188412 PG17224188 PG17183331 PG17130809 PG17115590 PG17203710 PG17142710 PG17189978 PG17143496 PG17115918 PG17218302 PG17213241 PG17127392 PG17169014 PG17136855 PG17112321 PG17213350 PG17107431 PG17128008 PG17146836 PG17142317 PG17191060 PG17112264 PG17113334 PG17188618 PG17129820 PG17199450 PG17120760 PG17218037 PG17104419 PG17170139

24337628 24337660 24337688 22210035 27370809 24337987 25850869 24338001 24337566 22209798 24338019 22211339 28076635 24337680 27573377 26661272 24337805 24337217 24337403 24337705 24136595 24337991 21403233 22209426 24337358 24337891 24337725 24539842 24539604 24338015 24136374 22209623 23321114 24337662 24337928 22211181 28277276 24338051 24337609 22210327 22209797 21403102 24135485 22210268 22209473

29.25 29 29 29 28.75 28.5 28.5 28.5 28.25 28.25 28.25 28 28 27.75 27.75 27.5 27.5 27.5 27.25 27.25 27 26.75 26.75 26.5 26.5 26.25 26 26 26 26 25.75 25.75 25.25 25.25 25 25 25 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.25 24.25 24

CENTRAL UNIVERSITY OF KERALA

कॆ रळ कॆं द्रीय विश्वविद्यालय

231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273.

RAZA FIROZA PRIYA RAJU GADAD HRIDHYA E SRUTHI K INDUKRISHNA V SAYANA CHANDRAN K SRUTHI P S NIRDISHA P P VINEETHA VIJAYAN LAKSHMIPRIYA P K DIVYA K V KRUSHNA MOHD ZISHAN LATA SADASHIVA GOUDA RANJITH A HRIDYA K AMBATI RAJASEKHAR SREENA SASIDHARAN JUNAID P SABNA P RINCYMOL M RAGUL N RAKHIMA P SARANYA S BIJI P A ANJANA VINOD M K NIMISHA P SHALIMA P SREERAJ K ASHA DIPTI BARUAH PRITI BHARTI TITARMARE AJAY DAMUJI KAMARUL HALIM ELAYI APARNA P BALAN SHIJINLAL U ANJANA K B MALLIKARJUN A PANDARGIRI SATHEES KUMAR R URADI ANIL KUMAR SAHAD A SANJAY PREMJITH K MANDLA PARAMESWARA NAIDU MADHA PRAVEEN KUMAR

FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE MALE FEMALE MALE FEMALE MALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE MALE MALE FEMALE MALE FEMALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE

1994-07-18 1995-07-04 1996-12-28 1996-12-19 1997-01-13 1996-09-04 1997-03-29 1996-07-18 1996-10-08 1997-02-12 1994-04-30 1997-05-10 1996-03-15 1994-05-15 1994-06-22 1994-05-24 1997-06-16 1995-12-21 1994-02-17 1996-03-11 1996-05-30 1997-03-24 1996-07-06 1997-03-23 1995-06-14 1997-05-06 1996-04-03 1996-01-06 1997-03-29 1996-05-16 1996-12-31 1995-04-09 1993-12-13 1996-09-15 1997-03-01 1996-07-07 1996-01-01 1994-11-15 1996-06-20 1995-03-30 1993-04-18 1995-04-09 1995-12-03

OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC

PG17105637 PG17109855 PG17158557 PG17158299 PG17183356 PG17181479 PG17188846 PG17177049 PG17204342 PG17191902 PG17168526 PG17192968 PG17215855 PG17200911 PG17171237 PG17104619 PG17210356 PG17192043 PG17105799 PG17112342 PG17116170 PG17112081 PG17142598 PG17142379 PG17128167 PG17218333 PG17120861 PG17183163 PG17184351 PG17220830 PG17209988 PG17213855 PG17176443 PG17180602 PG17215375 PG17130887 PG17185034 PG17146795 PG17188830 PG17203863 PG17223540 PG17179101 PG17218353

24337868 23219280 24136002 22209342 22210221 24337361 24337610 24337550 24337169 27573836 24337195 23320940 25954436 23219210 24337472 24337865 28076685 24337505 22210241 24338016 24337391 27674545 24338045 24337912 24539414 24136035 24135940 24337813 24337916 23017577 25550260 25850907 22209750 27573659 22209892 24337219 24033733 21403197 23320823 22210300 22209691 23320631 23320595

24 23.75 23.75 23.75 23.25 23.25 23.25 23.25 22.25 21.75 21.5 21.5 21.25 21.25 20.75 20.75 20.25 20 20 19.75 19.5 19.5 19.5 18.75 18.5 18.5 18 18 17 17 16.75 16.75 16.25 15.75 15.5 14.5 14.5 14 14 13.75 12 10 9.75

CENTRAL UNIVERSITY OF KERALA

कॆ रळ कॆं द्रीय विश्वविद्यालय RANK LIST-SC

SL NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Name ATHIRAMOL M M VIJAYAN E K ELAIYAKUMAR R AJAY P S JIFFY VIJAY UNNIKRISHNAN S GAYATHRI K S ALISHA V DHANYA K GAURAV TASIWAL VARUNKUMAR C P ANANGHA S MEKALA SARATH CHANDRA KRISHNAPRIYAMV SHIJIN CHANDRA K P BUBUL SARKAR AJAYAKHOSH K K ASWATHI P C MOTHE PRAVEEN KUMAR EKTA ATHIRA VIJAYAN AKASH KS KOPELA KISHORE NIKITHA M SAIJYOTI SATYAPRAKASH SETHY GOMASA SANDEEP SHREELATHA C H GADDALA SURESH SREESHMA PC NITHIN K AISWARYA SURENDRAN VEENA GANGADHARAN SAHANA B SHIVARAJ P BIJILA C PRIYA K PENUGURI MAMATHA SHARANAPPA LAKSHMANA TILAGUL

Gender FEMALE MALE MALE MALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE MALE FEMALE MALE FEMALE MALE MALE MALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE MALE MALE FEMALE

DOB 1995-07-25 1995-11-01 1995-05-25 1996-08-19 1995-05-10 1993-09-20 1996-12-09 1996-04-13 1996-04-11 1997-03-17 1993-06-19 1997-07-16 1995-11-11 1995-10-03 1997-05-31 1995-05-03 1992-12-18 1995-05-10 1997-07-10 1996-10-16 1996-10-15 1996-01-12 1992-11-29 1996-08-08

Category SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC

ApplicationID Roll No PG17115691 PG17146129 PG17102266 PG17120900 PG17178253 PG17113602 PG17116087 PG17103218 PG17142853 PG17124205 PG17101295 PG17175981 PG17110466 PG17113406 PG17182419 PG17107317 PG17198447 PG17127624 PG17156767 PG17139840 PG17200307 PG17193228 PG17129667 PG17188952

24842959 22209676 22514577 24539904 27370378 24338048 27573683 22210020 22210165 27975977 27370906 22209259 23320837 24539560 22210207 23016962 24843270 24136176 23320955 25953460 24843480 22209883 23321124 22209590

CUCET SCORE 55 54.75 50 46.5 45.25 44.25 41.75 41.75 41 40.75 39.5 38.75 38.75 37.5 37 36.75 36.25 36.25 35.25 34 33.5 33.5 32.5 31.75

MALE MALE FEMALE MALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE

1997-05-25 1997-03-15 1995-04-29 1994-08-13 1997-05-01 1993-10-21 1995-03-16 1994-10-02 1996-05-26 1996-01-10 1997-02-01 1996-04-24 1993-05-07

SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC

PG17134868 PG17116420 PG17180996 PG17100571 PG17199735 PG17150371 PG17218403 PG17107705 PG17172492 PG17186297 PG17182923 PG17110209 PG17159495

21907306 23320609 24337367 23321025 22211335 24337850 24539948 24539715 24337416 24337899 22210201 24337698 23320574

31.5 31 30.75 30 29.75 29.75 28.25 26.75 25.25 24 23 22.25 22

MALE

1994-07-31

SC

PG17199371

24337410

21.25

CENTRAL UNIVERSITY OF KERALA

कॆ रळ कॆं द्रीय विश्वविद्यालय

39. 40. 41. 42.

VIDYA A P ABILASH M P RAVEENA B R SUCHITRA G

FEMALE MALE FEMALE FEMALE

1997-02-11 1995-05-08 1996-06-28 1993-03-16

SC SC SC SC

PG17175250 PG17140962 PG17104159 PG17131047

22209251 24136460 24539465 24337218

Category ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST

ApplicationID Roll No

18.25 18.25 11.75 11.5

RANK LIST-ST SL NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Name AKSHAT NEGI ROOPASHREE K HARISHA K KISHAN GARI REVATHI N SREEKANTH H SUMITHRA D DEEPAMOL K G JATOTHU VINOD KUMAR RAHUL KUMAR BHAGAT TRINATH MAJHI MRUDULA K SUMIT LAKRA VINUTHA K REMYA K R KIRAN ABHILASH K PRAKASH K SANGEETHA N DEBABRATA NAYAK NITHYA K SUNITHA C R VIDYARAJ C H

Gender MALE FEMALE MALE MALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE MALE MALE MALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE MALE MALE MALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE MALE

DOB 1995-04-04 1997-04-22 1997-06-01 1995-08-18 1997-04-07 1994-07-25 1996-07-24 1996-12-03 1996-07-10 1994-03-07 1997-06-13 1995-06-17 1996-03-03 1995-08-18 1997-03-09 1996-03-04 1995-04-14 1996-01-22 1996-02-01 1997-01-13 1997-04-29 1995-03-31 1994-10-14

PG17197268 PG17218263 PG17141459 PG17208798 PG17121331 PG17110158 PG17155448 PG17136359 PG17205289 PG17168535 PG17195061 PG17113420 PG17111927 PG17152285 PG17121484 PG17163046 PG17208331 PG17126425 PG17157091 PG17184391 PG17213052 PG17202581 PG17149755

25954669 24337473 24337946 25953879 24337325 24337695 24337508 24337429 23320659 23320694 21907010 24338055 21906014 24337370 24337322 24337774 24337245 24337602 24337484 21906158 24337898 24337708 24337840

CUCET SCORE 54.25 46.25 43.75 40.75 38.75 37.25 36.25 36.25 36 33.75 31.5 29 27.5 26.5 26.25 25 24.75 23.25 23 22 20 17.25 13

RANK LIST-Physically Handicapped SL NO 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Name GANGADHAR MISRA SOURAV V MARRAPU SRAVAN KUMAR SHABANA K P PAARTHAN SAHAD A

Gender MALE MALE MALE FEMALE MALE MALE

DOB 1996-05-31 1996-12-07 1991-06-14 1996-08-22 1997-01-01 1995-03-30

Category GEN OBC OBC OBC GEN OBC

ApplicationID Roll No PG17135810 PG17131266 PG17180632 PG17170139 PG17186704 PG17203863

21907291 24337224 28177076 22209473 22413986 22210300

CUCET SCORE 51 32.5 30.75 24 16.25 13.75

CENTRAL UNIVERSITY OF KERALA

कॆ रळ कॆं द्रीय विश्वविद्यालय RANK LIST-Kashmiri Migrant NIL

RANK LIST-Wards of Defence Personal SL NO 1. 2. 3. 4.

Name LIZAL SUBASHU ANALIL ATHIRA VS P RAMYA PRAGYA PARAMITA PRADHAN

17.06.2017

Gender FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE

DOB 1996-07-26 1994-12-22 1996-03-11 1996-10-18

Category GEN GEN OBC GEN

ApplicationID Roll No PG17163247 PG17132945 PG17211942 PG17136244

24843463 22209559 22413853 21906574

CONTROLLER OF EXAMINATIONS

CUCET SCORE 45.25 37.25 34.5 34

Master of Social Work-min.pdf

Master of Social Work-min.pdf. Master of Social Work-min.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying Master of Social Work-min.pdf.

509KB Sizes 11 Downloads 410 Views

Recommend Documents

Master of Education Major in Social Science (Non-Thesis).pdf ...
Master of Education Major in Social Science (Non-Thesis).pdf. Master of Education Major in Social Science (Non-Thesis).pdf. Open. Extract. Open with. Sign In.

MASTER OF ARTS (ECONOMICS)
MASTER OF ARTS (ECONOMICS). Term-End Examination. December, 2014. MECE-001 : ECONOMETRIC METHODS. Time : 3 hours. Maximum Marks : 100.

MASTER OF EDUCATION (M.Ed.)
777727 : 3 b/u2. 37fW-dr/. 917-FOT : 70%. *F. F3ft .W -t arf--4-4rd t/. 7917. 2/1f(UT WITT g-/. 1. -14--1 oci 3R9 dx1( -07.11-19 600 kicci. : 74.4 A err 315171-44 t?

MASTER OF EDUCATION (M.Ed.)
dx1( -07.11-19 600 kicci. : 74.4 A err 315171-44 t? 31:11--*f dqui. 7 fafil ua,R*Nalmci-ia, afir*Tc4- *WF ciu WI I. aTerdT. 749. 4 441 t Arkm. * fa -all. 4cirttff 1:1(1-04.

[F137.Ebook] Ebook Free Social Media: Master ...
DOMINATE SOCIAL MEDIA MARKETING FACEBOOK, TWITTER, YOUTUBE, ... Or is the best seller unique your choice to fulfil your leisure? ... The time when small business can not afford to advertise is long gone. ... way. Using Facebook, Twitter, YouTube, Ins

MASTER OF ARTS (POLITICAL SCIENCE)
No. of Printed Pages : 4. N. MASTER OF ARTS. (POLITICAL SCIENCE). Term-End Examination. June, 2016. MPSE-004 : SOCIAL AND POLITICAL THOUGHT.

master of engineering
Network simulators are necessary for testing algorithms of wireless sensor ..... battlefield surveillance, WSNs are now used in many civilian application ..... It is then passed on via TCP/IP to the visualization software on a potentially ... control

04212017 Conference on the DeploymentRedeployment of Master ...
04212017 Conference on the DeploymentRedeployment of Master Teachers.pdf. 04212017 Conference on the DeploymentRedeployment of Master Teachers.