LLIBRES DE TEXT 2016-17 curs: 1r de PRIMÀRIA

Alumna:

Matèria Català

Castellà

Anglès Science Religió Matemàtiques

Música Tutoria

Títol Llengua catalana 1 M'agrada llegir Quaderns cal.ligrafia nª 7,8,9 Lector: " Entrenament lector, velocitat i comprensió" n. 1, 2,3 i4 Lengua Castellana 1 Cuaderno de actividades 1-2-3

Lecturas amigas. Primeros pasos High Five 1! Natural Science 1. Natural Science 1. Religión Católica 1 Matemàtiques 1 Quaderns activitats 1, Quadern Problemes 1 Quadern Xifres 1,2,3,4 Quinze són quinze 1 Música 1 Vamos creciendo

Sèrie Projecte “saber fer” Projecte “saber fer”

Editorial Santillana Santillana Casals Nadal

ISBN 978.84.15435-44-0 8431300919396 978-84-2181-552-6

Proyecto “saber hacer” Proyecto: “saber hacer”

Santillana Santillana

978-84-680-1857-7 978-84-680-1541-5

Santillana

84-294-8879-0

McMillan McMillan McMillan Casals Vicens Vives Vicens-Vives Santillana

978-0-230-44914-5 978-84-15867-12-8 978-84-15867-13-5 978-84-218-6023-6 978-84-68215341 978-84-68220765 978-84-680-1396-1

Text Boileau ESC

978-84-7739-992-6 978-84-8020-762-1 978-84-8077-406-2

Activity book Pupil's book Activity book aula activa aula activa

Ed. Primària C. Inicial EPRI 1º ciclo, curso 1º

LLIBRES DE TEXT 2016-17 curs: 2n de PRIMÀRIA Alumna:

Matèria Català

Castellà

Anglès Science Religió Matemàtiques

Música Tutoria

Títol Llengua catalana “M'agrada llegir” Lector:"Entrenament, velocitat i comprensió" n. 5, 6, 7 i 8 Lengua Castellana 2 Cuardernos 1-2-3Lecturas amigas High Five 2! High Five 2! Natural Science Religión Católica 2 Matemàtiques 2 Quadern d'activitats 1-2-3 Quaderns Xifra: 6,7, Quinze son quinze 2 Música 2 Vamos creciendo

Sèrie Projecte “saber fer” Projecte “saber fer”

Editorial Santillana Santillana Nadal

ISBN 978-84-9047-715-5 8431300911376

Proyecto “saber hacer” Proyecto “saber hacer”

Santillana Santillana Santillana McMillan McMillan McMillan

978-84-680-2546-9

Casals Vicens Vives Vicens Vives Vicens Vives Text Boileau ESC

978-84-218-6024-3 978-84-682-2882-2 978-84-682-2973-7 978-84-316-7587-5 84-7739-993-X 978-84-8020-764-5 978-84-8077-407-9

Pupil's book Activity book Pupil's book

Aula Activa Aula activa

Ed. Primària C. Inicial EPRI 1r ciclo, curso 2

84-294-8455-8 978-0.230.46401-8 978-0.230.44915-2 978-84-15867-30-2

LLIBRES DE TEXT 2016-17 curs: 3r de PRIMÀRIA

Alumna:

Matèria Català

Títol Xat 3 Quadern activitats Xat 3 Diccionari de català Projecte Lector "Rita Gigante" "La Rita i els lladres de tombes” Lengua Castellana 3 Castellà Cuaderno de actividades Diccionario de castellano Aristos High Five 3! Anglès High Five 3! Socials Religió Matemàtiques

Naturals Música

Oxford Pocket Dictionary Medi 3 (social i cultural) Religión Católica 3 Estimar la Missa Matemàtiques 3 Quadern d'activitats Quinze són quinze 3 Natural Science 3 Pentagrama escolar 3

Sèrie Aula Activa Aula activa

Editorial Vicens Vives Vivens Vives Santillana MacMillan MacMillan

ISBN 978.84.682.2110.6 978 84 682 2111 3 978-84-7942-140-3 978-84-7942-155-7

Proyecto Tram 2.0

Text- La Galera 978.84.412-2112-3 Text- la Galera 978.84-412-2113-0 Sopena 978.84.680.0157.9

Pupil's book

McMillan

978.0.230.44916-9

Activity book

McMillan

978-0.230.46408-7

Oxford Vicens Vives Casals E&H Vicens Vives Vicens Vives Text Vicens Vives Boileau

78.0.19.441927.7 978.84.682.2125-0 978.84.218.6025.0 9788493599102 978.84-682-2082-6 978-84-682-2083-3 978.84.7739.994.0 978.84.682.1561.7 977-84-8020-806-2

aula activa

Aula Activa Aula activa Active class Ed. Primària

LLIBRES DE TEXT 2016-17

curs: 4t de PRIMÀRIA

Alumna:

Matèria Català

Títol Xat 4

Sèrie Aula Activa

Editorial Vicens Vives

ISBN 978-84-682-2873-0

Pla lector

"El zoo d'en Pitus” "El diari d'en Marcel" Diccionari de català Lengua Castellana 4

Guia de lectura Guia de lectura

La Galera La Galera Santillana Text. La Galera

978-84-4122-114-7

Castellà

Anglès

Religió Matemàtiques Socials Naturals Música

Cuaderno de actividades Diccionario de castellano Aristos High five 4! High five 4! Oxford Pocket Dictionary Religión Católica 4 Nuevo Testamento Matemàtiques 4 (material web) Natural Science 4 Llenguatge musical (només alumnes noves)

Proyecto Tram 2.0

Pupil's book Activity book

Aula Activa Active Class 1 Grau elemental

Text. La Galera Sopena

978-84-412211-54

McMillan McMillan Oxford Casals Rialp Vicens Vives

978-0.230.44917-6 978-0.230.46450-6 0-19-431688-2 978-84-218.5747.2

Vicens Vives Boileau

978.84.682.2900.3 977-84-8020-292-0

978-84-682-2883-9

LLIBRES DE TEXT 2016-17 curs: 5è de PRIMÀRIA

Alumna:

Matèria Català

Pla lector

Castellà Pla lector

Títol XAT 5 Quadern activitats Diccionari de català "EMI i MAX i la glacera verinosa “Les aventures d'en Tonino l'invisible”

Sèrie Aula Activa Alula activa

Plataforma digital (*) “Cuentos para los que duermen con un ojo abierto” Lectura eficaz nº 156

Digital Text

Nº 156

Nuevo Diccionario escolar Anglès

Socials

Religió Matemàtiques Naturals Música Plàstica

High Five 5! High Five 5! Diccionario CAST/ANG (material web) Atlas Geográfico de España y del mundo Religión Católica Nuevo Testamento Plataforma digital (*) Natural Science 5 Llenguatge Musical Dibuix i pintura 6

Pupil's book Activity book

Digital Text Active class 2 Grau elemental La casa del saber

Editorial Vicens Vives Vicens Vives Santillana

ISBN 978-84-682-2112- 0

La Galera

Col.lecció grumets

La Galera

Col.ecció grumets

Bruño

978-84-216-6524-4

Bruño

978-84-216-6888-7

Santillana

978-84-294-4616-6

McMillan McMillan Oxford Pocket

978.0.230.44920-6 978.0.230.44922-0 0-19-431688-2

Vicens Vives

978-84-316-8318-4

Casals Rialp

978.84.218.6027.4

Vicens Vives Boileau Santillana

978.84.682.1563.1 978-84-8020-627-3 978-84-904-79704

978-84-7918-718-7

(*) La llicència de la plataforma digital i els dossiers corresponents (no cal fer impressió a casa), s'abonaran mitjançant un rebut el mes d'octubre. Els dossiers s'entregaran a cada alumna la primera setmana de col·legi.

LLIBRES DE TEXT 2016-17 curs: 6è de PRIMÀRIA

Alumna:

Matèria Català

Pla lector Castellà Plan lector

Anglès

Socials

Religió Matemàtiques Naturals Música

Plàstica

Títol XAT 6 Quadern d'activitats Diccionari de català "La colla dels deu" “Ludwig i Frank” Plataforma digital (*) Diccionario escolar “Marco Polo no fue solo”

Sèrie Aula activa Aula activa

Editorial Vicens Vives Vicens Vives Santillana La Galera La Galera

ISBN 978-84-682-2811-2

Santillana Bruño

978-84-294-4616-6 978-84-216-9870-9

Lectura eficaz High Five 6 High Five 6 Diccionario CAST/ANG (material web) Atlas Geográfico de España y del mundo Religión católica Nuevo Testamento Plataforma digital (*) Natural Science 6 Pentagrama. Llenguatge musical (només alumnes noves) Dibuix i pintura 6 (només alumnes noves)

Nº 161 Pupil's book Activity book

Bruño McMillan McMillan Oxford Pocket

978-84-216-7045-3 978.0.230.44921.3

Vicens Vives

978-84-316-8318-4

Casals Rialp

978-84-218-5749.6

Digital Text Active Class Grau Elemental 2

Vicens Vives Boileau

978-84.682.2901.0

La casa del saber

Santillana

978-84-7918-501-5

Grumets Grumets Digital Text Alta mar

976.84.246.4368-3

0-19-431526-6

(*) La llicència de la plataforma digital i els dossiers corresponents (no cal fer impressió a casa), s'abonaran mitjançant un rebut el mes d'octubre. Els dossiers s'entregaran a cada alumna la primera setmana de col·legi.

1r

2n

3r

4rt

Descripció del material

Quantitat

MATERIAL ESCOLAR ED. PRIMARIA

Capsa 15 colors Manley

X

X

X

X

X

X

Vernís per a les ceres

X

X

X

X

X

X

Barra de pega

x

x

x

x

x

x

Llapis, gomes i maquinetes

x

x

x

x

x

x

Tisores punta rodona

X

X

X

X

X

X

Llapis de fusta de colors

X

X

X

X

X

X

x

x

X

X

X

X

Carpeta amb dossiers fixos de plàstic (50 dossiers)

1

x

x

x

x

Carpeta de cartró dues anelles mida DIN A-4

1

X

X

X

X

Làmines de dibuix (30*40)

20

Carpeta per a làmines de dibuix Quadern de doble pauta amb marge

1

1

Quadern de doble pauta mida foli amb marge

6

6

2

Quadern quadrícula normal mida foli amb marge

1

1

6

7

Tèmperes colors vermell, groc, blau, blanc, negre

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Escaire, cartabó i semi-cercle (25/30 cm)

x

x

x

Compàs amb adaptador per a estilògraf

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pinzells nº 6, 10 i 14 (no plans)

X

X

X

Regle pla de 15 cm.

X

X

X

Regle pla de 40 cm Capsa retoladors de colors

1

X

X

Estilògraf nº 0.2, 0.4 i 0.8 Flauta de fusta o plàstic (digitació alemanya) Hohner o Moeck Bloc pentagramat: Pentagrama 4 mm per 1r, 2n i 3r Pentagrama normal per 4t, 5è i 6è

X 1

X

X

X

Capsa per al material de plàstica (mida capsa de sabates)

X

X

X

X

Bloc de dibuix

X

X

X

X

Calculadora CASIO fx-3950P o similar

Llibres EPRI 16-17.pdf

Quinze són quinze 3 Text 978.84.7739.994.0. Naturals Natural Science 3 Active class Vicens Vives 978.84.682.1561.7. Música Pentagrama escolar 3 Ed. Primària Boileau 977-84-8020-806-2. "La Rita i els lladres de. tombes”. Diccionario de castellano. Aristos. Page 3 of 4. Llibres EPRI 16-17.pdf. Llibres EPRI 16-17.pdf.

55KB Sizes 5 Downloads 30 Views

Recommend Documents

LLIBRES PER LLEGIR.pdf
i de formes variades,. però va estar. descontent de les. potes, que eren. flaques i dèbils. Page 3 of 114. LLIBRES PER LLEGIR.pdf. LLIBRES PER LLEGIR.pdf.

Llibres de text_15_16_2n BAT DEF.pdf
BATX C. Prestel Alfonso Editorial Vicens Vives Llibre de text Filosofia. 9788468236230 Història de l'Art Autors varis Editorial Vicens Vives Llibre de text Història ...

llibres BAT2 17-18.pdf
Sign in. Loading… Page 1. Whoops! There was a problem loading more pages. Retrying... llibres BAT2 17-18.pdf. llibres BAT2 17-18.pdf. Open. Extract.

Llibres insti 4t ESO Arenes.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Llibres insti 4t ...

LLIBRES TEXT 2017-18.pdf
LLIBRES TEXT 2017-18.pdf. LLIBRES TEXT 2017-18.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying LLIBRES TEXT 2017-18.pdf. Page 1 of 16.

Llibres curs16-17.pdf
camins del saber. Santillana 9788490474198. Explorers Activity Book 6 Oxford 9780194509428. Page 3 of 3. Llibres curs16-17.pdf. Llibres curs16-17.pdf. Open.

Llibres Text BAT2.pdf
Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Llibres Text BAT2.pdf. Llibres Text BAT2.pdf. Open. Extract.

LLibres text FP 2017-18 AMPA LACETANIA.pdf
Marcombo 9788426723789. MP8 Comunicaciones Industriales Marcombo 9788426715746. Page 3 of 4. LLibres text FP 2017-18 AMPA LACETANIA.pdf.

llistat de llibres 17-18 intranet.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. llistat de llibres ...

LLIBRES DE TEXT 2012-2013 Sant Pere Nolasc.pdf
LLIBRES DE TEXT 2012-2013 Sant Pere Nolasc.pdf. LLIBRES DE TEXT 2012-2013 Sant Pere Nolasc.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu.

2017-2018 - Llibres 1r BAT Ciencies i Tecnologia.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. 2017-2018 ...

006 - Llibres BATXILLERAT 2016-2017 - 1r BAT Humanitats i ...
Llatí I Varis Diccionari Vox 978-84-7153-932-8. Grec I Varis ... 006 - Llibres BATXILLERAT 2016-2017 - 1r BAT Humanitats i Ciències Socials.pdf. 006 - Llibres ...

962.LLIBRES DE TEXT CEIP ROBINES15-16 Ed Primària.pdf ...
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. 962.LLIBRES ...

5 Llibres Eso (lectures) 2017-18.pdf
Oscar Wilde. G.A. Bécquer. Antonio Machado. Gabriel García Márquez. Robinson Crusoe Editorial Anaya. Clásicos a medida ISBN: 978-84-678-2871-9.

Llistat de llibres MONTCLAR MESTRAL 2017.2018.pdf
Page 4 of 39. Llistat de llibres MONTCLAR MESTRAL 2017.2018.pdf. Llistat de llibres MONTCLAR MESTRAL 2017.2018.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In.

Llibres de text 2017-2018.pdf
Llibres de text 2017-2018.pdf. Llibres de text 2017-2018.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying Llibres de text 2017-2018.pdf. Page 1 of ...

2017-2018 - Llibres 2n BAT Humanitats i Ciències Socials.pdf ...
2017-2018 - Llibres 2n BAT Humanitats i Ciències Socials.pdf. 2017-2018 - Llibres 2n BAT Humanitats i Ciències Socials.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In.

Llibres text ESO 17-18.pdf
Page 1 of 4. LLIBRES DE TEXT. CURS 17-18. MATÈRIES COMUNES I OPTATIVES PRIMER D'ESO. ÀREA. Anglès SPECTRUM 1. Ed. Oxford. Student's book: ...

Llibres de text 2016-2017 - definitiu.pdf
2n CFGS Anglés Workbook Business Administration &Finance Castellà 9789963510566 Burlington. Page 4 of 4. Llibres de text 2016-2017 - definitiu.pdf.

llibres ESO-BAT 2017-2018.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. llibres ESO-BAT 2017-2018.pdf. llibres ESO-BAT 2017-2018.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu.

LLibres text Batxillerat 17-18.pdf
9788482645537. 978-84-7727-258-8. 9788496863583. 9788417031138. Page 3 of 7. LLibres text Batxillerat 17-18.pdf. LLibres text Batxillerat 17-18.pdf. Open.

2017-2018 - Llibres Cicle formatiu 1r.pdf
Page 1 of 1. Institut Montgrí. Sta. Caterina 137. 17257 Torroella de Montgrí. Telèfon: 972.75.92.42. ae: [email protected] Llistat de llibres - Curs ...

Llibres de text 2014-2015.pdf
Música 4. Quadern d'exercicis McGraw Hill 978-84-481-7192-6. Whoops! There was a problem loading this page. Llibres de text 2014-2015.pdf. Llibres de text ...

2017 - 2018 -Llibres 2n BAT Humanitats i Ciències Socials, 2.0.pdf ...
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. 2017 - 2018 ...