Heshiiska​ C ​ hromebookga 

    Waxa​ ​laga​ ​filaayo​ ​isticmaalkiisa(Expectations​ ​for​ ​Use)

In​ ​ardaygu​ ​heli​ ​karo​ ​markasta(24/7​ ​)​ ​inuu​ ​galo​ ​Chromebook​ ​waa​ ​masuuliyad​ ​iyo​ ​fursad​ ​waxbarasho​ ​oo  dheeraad​ ​ah.​ ​Waxay​ ​u​ ​suurto​ ​gelinay​ ​in​ ​uu​ ​heli​ ​karo​ ​kaydad​ ​iyo​ ​habab​ ​waxbarasho​ ​oo​ ​aanu​ ​hore​ ​u​ ​heli  jirin​ ​waqti​ ​kasta.​ ​Waxaa​ ​la​ ​siinayaa​ ​qalab​ ​uu​ ​markasta​ ​awood​ ​ugu​ ​yeelanayo​ ​in​ ​uu​ ​ku​ ​helo​ ​kaydadkaa​ ​iyo  hababkaa​ ​waxbarasho.​ ​ ​Chromebookga​ ​waxaa​ ​loo​ ​isticmaalayaa​ ​waxbarashada​ ​oo​ ​keliya.

Lahaanshaha(Ownership) Chromebookga​ ​awoodiisa​ ​qaybintiisu​ ​waa​ ​hanti​ ​ay​ ​leedahay​ ​Dugsiyada​ ​Bulshada​ ​Ee  Bloomington(Bloomington​ ​Bloomington​ ​Public​ ​Schools).​ ​ ​Sida​ ​ugu​ ​macquulsan,​ ​ardayda​ ​qalab​ ​isku​ ​mid​ ​ah  ayaa​ ​la​ ​siinayaa​ ​markaa​ ​fadlan​ ​xafid.Fadlan​ ​dhaqaalee​ ​qalabkan​ ​si​ ​ardayda​ ​ka​ ​danbaysaa​ ​u​ ​isticmaalaan  haday​ ​suurto​ ​gasho. 

Waqtiga(Timeline) Ardaygu​ ​wuxuu​ ​markasta​ ​geli​ ​karayaa​ ​Chromebook​ ​xataa​ ​dhamaadka​ ​todobaadka​ ​iyo​ ​marka​ ​fasaxyada  lagu​ ​jiro.(fasaxyada​ ​qaboobaha​ ​iyo​ ​dayrta)​ ​hada​ ​laga​ ​bilaabo​ ​illaa​ ​marka​ ​iskuuladu​ ​xidhmayaan​ ​ee​ ​fasaxa  kulaylaha​ ​la​ ​gelayo.

Samaynta/Bedelida(Repair/Replacement)

Wixii​ ​dhiibaato​ ​ ​ah​ ​ee​ ​la​ ​xidhiidha​ ​ ​Chromebookga​ ​wargeli​ ​macalinkaaga​ ​ama​ ​xarunta​ ​warbixinta​ ​(media  center)​ ​saacadaha​ ​shaqada.​ ​Hagaajinta​ ​iyo​ ​daryeelida​ ​waxaa​ ​samaynaya​ ​farasamayaqaanka​ ​degmada.  Sida​ ​buugta​ ​kale​ ​waxyeelaynta​ ​ama​ ​khalad​ ​u​ ​isticmaalida​ ​Chromebookga​ ​waxaa​ ​masuuliyadeeda​ ​qaadaya  ardayga​ ​iyo​ ​waalidkiisa.  Markaan​ ​hoos​ ​saxeexayo​ ​,waxaan​ ​aqoonsanahay​ ​aana​ ​fahamsanahay,in​ ​la​ ​iga​ ​sugaayo​ ​in​ ​aan​ ​raaco  sharciga​ ​wax​ ​u​ ​isticmaalida​ ​sida​ ​dhawrsan(sharciga​ ​524)​ ​ee​ ​Dugsiyada​ ​Bulshada​ ​Ee​ ​Bloomington,kaas​ ​oo  khusaynaya​ ​sida​ ​loo​ ​isticmaalayo​ ​Chromebookga​ ​guriga​ ​dhexdiisa​ ​iyo​ ​iskuulkaba.Haddii​ ​aad​ ​ka​ ​gaabiso​ ​in  aad​ ​sharciga​ ​raacdo​ ​waxaa​ ​dhici​ ​karta​ ​in​ ​talaabo​ ​arinkaa​ ​la​ ​xidhiidha​ ​lagaa​ ​qaado​ ​kasoo​ ​ay​ ​leeyihiin  Dugsiyada​ ​Bulshada​ ​Ee​ ​Bloomington, Magaca​ ​Ardayga_______________________________________________________________ Saxeexa​ ​ardayga​ ​ ​_________________________________​ ​Taariikhda​ ​____________ Magaca​ ​Waalidka​ ​________________________________________________________________ Saxeexa​ ​waalidka​ ​ ​_____________________________________​ ​Taariikhda​ ​____________ Guriga​ ❏ ❏ ❏

​ma​ ​ku​ ​haystaa​ ​internet​ ​aad​ ​ku​ ​geli​ ​karto​ ​Chromebookga? Haa​ ​–​ ​Aan​ ​xadhig​ ​u​ ​baahnayn(wireless)  Haa​ ​–​ ​Xadhig​ ​leh(wired​ ​only​ ​)  Maya​ ​–​ ​Ma​ ​haysano​ ​internet​ ​aan​ ​ku​ ​geli​ ​karo​ ​Chromebookga. 

 

Warbixinta​ ​Chromebook​ ​Ee​ ​Waalidiinta​ ​iyo​ ​Ardayda  Aaladan(Device)​ ​ ​waa​ ​mid​ ​ ​ka​ ​mida​ ​habka​ ​diyaarinta​ ​farsamayaqaanada​ ​berito,waa​ ​in​ ​ay​ ​helaan  aalad​ ​qof​ ​kasta​ ​u​ ​si​ ​gaar​ ​ ​ah​ ​ ​wax​ ​ugu​ ​baran​ ​karo​ ​marka​ ​uu​ ​dugsiga​ ​joogo​ ​iyo​ ​marka​ ​uu​ ​ka  maqanyahayba;​ ​Walxaha​ ​sidaas​ ​ah​ ​aradayda​ ​dugsiga​ ​dhexe​ ​waxa​ ​u​ ​noqonaya​ ​Chromebook.​ ​Ujeedada  aaladan​ ​loo​ ​bixinayo​ ​waa​ ​in​ ​ardaygu​ ​helo​ ​waqti​ ​dheeraad​ ​ah​ ​oo​ ​si​ ​gaara​ ​isugu​ ​xidhaya​ ​macalinka​ ​iyo  aradayga​ ​ayna​ ​weheliso​ ​kaydad​ ​waxbarasho​ ​oo​ ​dheeraad​ ​ah​ ​iyo​ ​habab​ ​wadashaqayneed​ ​oo​ ​abuuri  kara​ ​hindisaad​ ​iyo​ ​fikir​ ​cusub. 

Qalabka(Tools)​​ ​ ​Dusiyada​ ​Bulshada​ ​Eee​ ​Bloomingto(BPS)​ ​shaqaalahooda​ ​iyo​ ​ardaydoodu​ ​waxay 

isticmaalaan​ ​xoogaa​ ​ka​ ​mid​ ​ah​ ​qalabka​ ​waxbarashada​ ​ee​ ​dijitalka​ ​ama​ ​kambuyuutarka.Kor​ ​u​ ​qaadida  in​ ​markasta​ ​qalabkaa​ ​la​ ​heli​ ​karo​ ​samaynteedu​ ​waxay​ ​keenay​ ​in​ ​awood​ ​dheeraad​ ​ah​ ​loo​ ​yeesho  isticmaalkooda.Chromebook​ ​waxa​ ​loo​ ​isticmaali​ ​karaa​ ​waxyaabahan: ● Samaynta​ ​si​ ​wada​ ​jir​ ​ah​ ​dukamntiyo,bandhigyo,warqad​ ​qoraalo,sawiro,​ ​iyo​ ​websaydhyo  ● In​ ​mar​ ​laga​ ​geli​ ​karo​ ​websaydhka​ ​fasalka​ ​si​ ​loogala​ ​socdo​ ​wixii​ ​warbixin,shaqo​ ​guri​ ​ama​ ​ ​hawlo  kale​ ​ah  ● In​ ​lagula​ ​xidhiidho​ ​dadka​ ​khibrada​ ​leh,macalimiinta​ ​iyo​ ​ardayda​ ​fasalkaba  ● In​ ​uu​ ​ka​ ​caawiyo​ ​macalinka​ ​iyo​ ​aradaygaba​ ​in​ ​la​ ​ogaado​ ​waxa​ ​ardaygu​ ​qaban​ ​karo​ ​iyo​ ​wuxuu  yaqaanba  ● In​ ​laga​ ​caawiyo​ ​macalinka​ ​in​ ​ardaydu​ ​ay​ ​qabtaan​ ​shaqooyin​ ​kala​ ​gedisan​ ​isku​ ​waqti​ ​ama​ ​waqti  kasta 

ISD271.org​​ ​Kani​ ​waa​ ​koonto​ ​googlka​ ​ku​ ​jirta​ ​oo​ ​waxbarasho​.​ ​ ​Waxa​ ​fulisaa​ ​hawshan​ ​oo​ ​kale​ ​qofkii  koonto​ ​ku​ ​leh​ ​Google​ ​laakiin​ ​maamulkeeda​ ​waxaa​ ​kor​ ​kala​ ​socda​ ​Degmada,ha​ ​ku​ ​samayn​ ​xayaysiis  aadna​ ​ula​ ​soco​ ​waxaa​ ​aad​ ​ku​ ​isticmaalay,waxyaabaha​ ​aad​ ​ka​ ​helaysi​ ​waxaa​ ​ka​ ​mid​ ​ah: ● Mail​ ​Aad​ ​kula​ ​xidhiidhi​ ​kartid​ ​macalimiinta,ardayda,iyo​ ​wixii​ ​shaqada  iskuulka​ ​la​ ​xidhiidha  ● Goob​ ​aad​ ​wax​ ​ku​ ​kaydsan​ ​karto​ ​oo​ ​onlayn​ ​ah,dokumanti​ ​aad​ ​cid​ ​la  wadaagi​ ​kartid,bandhig,iyo​ ​warqad​ ​qoraal  ● Bildhawr(Calendar​ ​)​ ​Meelo​ ​lagala​ ​socon​ ​karo  ● Xidhmo(Sites​ ​)wax​ ​lagu​ ​samaysan​ ​karo​ ​websaydh​ ​wax​ ​isku​ ​xidha  ● Adeegyo​ ​dheeraad​ ​ah​ ​oo​ ​Google​ ​aad​ ​ka​ ​heli​ ​sida​ ​EasyBib,​ ​Brain​ ​Pop,​ ​and​ ​more 

Kana​ ​Moodle​​ ​waa​ ​hab​ ​interneeka​ ​loo​ ​isticmaalo​ ​oo​ ​koorasyada​ ​lagu 

diyaariyo(​ ​Learning​ ​Management​ ​System​ ​(LMS)​ ​.​ ​Macalimiin​ ​badan​ ​Ayaan  isticmaala​ ​si​ ​ay​ ​ugu​ ​soo​ ​diyaarsadaan​ ​darasadooda.​ ​Waxa​ ​lagu​ ​kaydiyaana​ ​waa  xafidan​ ​tahay.Ardaygu​ ​waa​ ​kula​ ​xidhiidhi​ ​karaa​ ​ardayda​ ​kale​ ​ee​ ​barnaamijka  ku  jira.Waxyaabah​ ​laga​ ​helo​ ​waxaa​ ​ka​ ​mid​ ​ah: ● Hawlhii​ ​iyo​ ​macaluumaadkii​ ​hal​ ​meel​ ​ayaa​ ​lagu​ ​kaydinayaa​ ​si  ardaydugu​ ​u​ ​isticmaalo  ● Waxa​ ​ku​ ​kaydsan​ ​waxaa​ ​ka​ ​mid​ ​ah​ ​waxyaabahan(​ ​links,​ ​documents,​ ​Google​ ​documents,​ ​audio  files,​ ​and​ ​videos)  ● Waxa​ ​lagu​ ​sameeyaa,wada​ ​hadlka,qiimaynta,wada​ ​jir​ ​wax​ ​u​ ​wada​ ​qabashadaa  ● Waxay​ ​suurto​ ​gelin​ ​kartaa​ ​in​ ​macalinku​ ​uu​ ​hawlo​ ​kala​ ​duwan​ ​uga​ ​diro​ ​arday​ ​kala​ ​duwan​ ​meelo  kala​ ​duwan 

      HUB​​ ​ ​Waa​ ​internyt​ ​iskuulada​ ​Bloomington​ ​laga​ ​leeyahay,ayna​ ​isticmaalaan​ ​arayda,macalimiiinta​ ​iyo 

waalidiintuba.​ ​Arday​ ​iyo​ ​waalid​ ​kastaa​ ​wuxuu​ ​leeyahay​ ​akoohjn.​ ​Waxyaabaha​ ​laga​ ​helo​ ​waxaa  ka​ ​mid​ ​ah:​ ​The​ ​Hub​ ​is​ ​a​ ​Bloomington​ ​owned​ ​online​ ​tool​ ​for​ ​students,​ ​parents,​ ​and​ ​teachers.  Each​ ​parent​ ​and​ ​student​ ​has​ ​an​ ​account.​ ​ ​Features​ ​of​ ​the​ ​HUB​ ​include: ● Kalandar​ ​ama​ ​taariikhaha​ ​arday​ ​kasta​ ​hawlihiisa​ ​oo​ ​u​ ​gaar​ ​ah​ ​oo​ ​macalin​ ​kasta​ ​soo​ ​geliyo  ● War​ ​kasta​ ​oo​ ​iskuulka​ ​ama​ ​fasalka​ ​ardaygaba​ ​ka​ ​soo​ ​baxa​ ​oo​ ​lagu​ ​soo​ ​qoro  ● Dhibcaha​ ​iyo​ ​iskuul​ ​imaanshaha​ ​ardayga​ ​oo​ ​la​ ​soo​ ​koobay  ● Dhibcaha​ ​imtixaanadii​ ​hore​ ​iyo​ ​warbixintooda  ● Warbixno​ ​ku​ ​saabsan​ ​baaswoodhka​ ​ardayga​ ​ee​ ​degmada,labarada​ ​lookarkiisa,iyo​ ​waxyaabo​ ​kale 

Masuuliyada​ ​Isticmaalida​ ​Chromebook​ ​waxaa​ ​leh​ ​ ​Bloomington​ ​Public​ ​Schools​ ​waxana​ ​la 

amaanaysiiyey​ ​ardayga​ ​si​ ​uu​ ​wax​ ​ugu​ ​barto.Waxa​ ​ardayga​ ​laga​ ​sugayaa​ ​in​ ​uu​ ​u​ ​isticmaalo​ ​aaldan​ ​si​ ​uu  wax​ ​ugu​ ​baran​ ​lahaa​ ​iyo​ ​hawlaha​ ​dugsiga​ ​la​ ​xidhiidha,sharciga​ ​dusiyada​ ​ee​ ​Policy​ ​524​ ​wuxu​ ​tusinayaa  istcmaalida​ ​hantida​ ​dugsiyada,si​ ​aad​ ​u​ ​ogaatid​ ​sharcigaa​ ​dhamaantiis​ ​ama​ ​booqo​ ​halkan  www.bloomingtonschools.info/aup. 

Habka​ ​interneetka​ ​loo​ ​isticmaalayo(Internet​ ​Use​ ​Guidelines)​​ ​in​ ​aad​ ​hesho​ ​internet​ ​ma​ ​aha 

qasab​ ​ee​ ​waa​ ​wax​ ​dheeraad​ ​ah​ ​oo​ ​lagu​ ​siiyey.​ ​Waxaad​ ​u​ ​isticmaali​ ​kartaa​ ​in​ ​aad​ ​ka​ ​raadiso  infoomayshan,ama​ ​isticmaashid​ ​,ama​ ​aad​ ​cid​ ​kula​ ​wadaagtid,waxaa​ ​lagaa​ ​rabaa​ ​in​ ​aad​ ​raacdo  Tilmaamahan.​ ​Jebinta​ ​tilmaamahani​ ​waxay​ ​keeni​ ​karaan​ ​in​ ​talaabo​ ​lagaa​ ​kaado​ ​ma​ ​lagaajoojiyo  isticmaalka​ ​inernetka.    ​ ​*​ ​U​ ​isticmaal​ ​internetka​ ​waxyaabah​ ​waxbarashad​ ​ah​ ​ama​ ​waxyaabah​ ​fasalkaaga​ ​la​ ​xidhiidha.   ​ ​*​ ​Ixtiraam​ ​sharciga​ ​iskuulka​ ​iyo​ ​dhaqanka​ ​wanaagsanba.   ​ ​*​ ​Noqo​ ​mid​ ​hufan​ ​oo​ ​kelmado​ ​wanaagsan​ ​isticmaal.   ​ ​*Ixtiraam​ ​xaquuqda​ ​dadka​ ​kale.    ​ ​*​ ​Raac​ ​sharciciga​ ​xirfad​ ​dhawrida,sheeg​ ​meeshaad​ ​ka​ ​keento​ ​warbixinahaaga​ ​iyo  macluumaadkaaga.   ​ ​*Si​ ​sax​ ​ah​ ​isu​ ​sheeg,hase​ ​sheegin​ ​adrayskaaga​ ​yio​ ​lambarka​ ​teleefookaaga​ ​am​ ​qof​ ​kale​ ​kiisa.    ​ ​*​ ​Ogow​ ​E’maliku​ ​ma​ ​aha​ ​barayfad.​ ​Dadka​ ​xukuma​ ​waxy​ ​helikaraan​ ​macluumaadkaaka​ ​kuwii  hore​ ​iyo​ ​kuwii​ ​danbeba.   ​ ​*​ ​Ixtiraam​ ​networka.​ ​Si​ ​xilkasnomo​ ​leh​ ​u​ ​isticmaal​ ​wakhtiga​ ​iyo​ ​waxyaabaha​ ​ku​ ​jira  interneetkaba.Respect​ ​the​ ​network.    ​ ​*​ ​Ixtiraam​ ​sakayuuratiga​ ​sistamaka.    ​ ​*​ ​Isticmaalka​ ​kuwan​ ​sida​ ​Moodle,​ ​Google​ ​Apps​ ​for​ ​Edu,​ ​the​ ​Hub,​ ​Wikis,​ ​Blogs,​ ​iyo​ ​meelaha  kale​ ​layskula​ ​xidhiidhaba​ ​waxaa​ ​loo​ ​arkayaa​ ​adiga​ ​oo​ ​fasalka​ ​ku​ ​dhex​ ​jira.    ​ ​*​ ​Waxaa​ ​lala​ ​tiigsankaraa​ ​maxkamad​ ​denbi​ ​qofkii​ ​isticmaala​ ​oo​ ​aan​ ​awood​ ​loo​ ​siinin.​ ​Eeg  sharciga(​ ​Board​ ​Regulation​ ​524​ ​section​ ​I.) 

Shaandhyn(Filter)​ ​interneetka​ ​Chromebookga​ ​waxa​ ​lagu​ ​samaynayo​ ​waxaa​ ​lagala​ ​soconayaa  degmada​ ​meelkasta​ ​oo​ ​aad​ ​joogtidba.​ ​Shaadhayntani​ ​waxay​ ​joojinay​ ​waxa​ ​aan​ ​la​ ​ogolayn​ ​in  dayartu​ ​isticmaasho,Ee​ ​sharcigan.(​ ​Children’s​ ​Internet​ ​Protection​ ​Act​ ​(​CIPA​)),Waxan​ ​ka​ ​mida 

caruur​ ​qaawan,anshaxumo,wax​ ​dhib​ ​u​ ​keeni​ ​kara​ ​dayarta.​ ​Ma​ ​jirto​ ​shaandhayn  dhamaystirani:Tan​ ​ugu​ ​fiicani​ ​waa​ ​waalidka​ ​oo​ ​la​ ​socdaiyo​ ​ilmaha​ ​oo​ ​la​ ​baro​ ​in​ ​uu​ ​sameeyo  go’aano​ ​fiican​ ​oo​ ​ku​ ​saabsan​ ​waxa​ ​ay​ ​u​ ​isticmaalayaan​ ​interneetka.    Ka​ ​warqabka​ ​iyo​ ​La​ ​shaqaynta​ ​Qoyska(reerka)​​ ​Qoysku​ ​waxay​ ​ardayga​ ​uga​ ​ ​caawin​ ​karaan 

barashada​ ​masuuliyada​ ​sidan: ● In​ ​la​ ​kal​ ​baro​ ​sida​ ​loo​ ​kal​ ​isticmaalo​ ​waxaa​ ​aad​ ​leedahay​ ​iyo​ ​waxa​ ​shaqada​ ​la​ ​xidhiidha  ● Ka​ ​warqabka​ ​waxa​ ​loo​ ​isticmaalayo​ ​iyo​ ​waxa​ ​lagu​ ​qabanayo​ ​Chromebookga  ● Aqbilaada​ ​sida​ ​uu​ ​tilmaamayo​ ​tusuha​ ​sheegaya​ ​waxa​ ​lagu​ ​isticmaalayo​ ​marka​ ​guriga​ ​la​ ​joogo  iyo​ ​marka​ ​la​ ​ogolyahay​ ​isticmaalkiisa  ● In​ ​la​ ​xadido​ ​waqtiga​ ​la​ ​jaargaraynayo​ ​.​ ​Waalidiinta​ ​qaarkood​ ​waxay​ ​ku​ ​jaajgreeyaan​ ​qolka  hurdada​ ​si​ ​ay​ ​ula​ ​socdaan​ ​waqiga​ ​uu​ ​daaran​ ​yahay​ ​iyo​ ​marka​ ​uu​ ​dansanyahay  habeenkiiestablishing​ ​a​ ​routine​ ​for​ ​charging  ● In​ ​la​ ​eego​ ​waxyaabah​ ​lagu​ ​sameyyey​ ​interneetka​ ​chromebookga  Warbixino​ ​iyo​ ​talaayin​ ​dheeraad​ ​ah​ ​waxaad​ ​ka​ ​heli​ ​kartaa​ ​www.bloomingtonschools.info/NTLparents​.

Interneetka​ ​marka​ ​aan​ ​iskuulka​ ​la​ ​jooginInternet​ ​ ​ ​AHelitaanka​ ​ama​ ​gelitaanka 

interneetka​ ​marka​ ​aan​ ​iskuulka​ ​la​ ​joogin​ ​waxay​ ​ardayga​ ​ka​ ​caawinay​ ​in​ ​uu​ ​helo​ ​kaydad​ ​dheeraad​ ​ah  oo​ ​uu​ ​wax​ ​kabaran​ ​karo​ ​iyo​ ​habab​ ​kale​ ​.  Qoysaska​ ​aan​ ​hasayn​ ​interneetka​ ​aan​ ​waayirka​ ​u​ ​baahnayn​ ​waxay,isticmaali​ ​karaaan​ ​Etherne​ ​oo​ ​ku  xidhayaan​ ​USB​ ​waxaana​ ​laga​ ​heli​ ​karaa​ ​dukaamada​ ​qalabka​ ​elektrooniga​ ​ah​ ​gada​ ​ama​ ​iibsha.  Qoysaska​ ​aan​ ​hada​ ​adeega​ ​interneetka​ ​haysan​ ​waxay​ ​haystaan​ ​siyaabo​ ​badan​ ​oo​ ​ay​ ​ku​ ​heli​ ​karaan  sida​ ​kuwan: ● Connect2Compete.org/Bloomington​:​ ​Waa​ ​hayad​ ​kaa​ ​caawinay​ ​in​ ​aad​ ​hesho​ ​adeeg​ ​adeeg  lacag​ ​la’aan​ ​ah​ ​ama​ ​jaban​ ​illaa($10​ ​bishii)​ ​waana​ ​arin​ ​aad​ ​ugu​ ​fiican​ ​qoysaska​ ​aan​ ​haysan  adeega​ ​interneetka.    ● Wifi​ ​Hotspots:​​ ​ ​Waa​ ​mid​ ​kale​ ​oo​ ​iskuulka(​ ​media​ ​center)ka  laga​ ​qaadan  karo​ ​waase​ ​wax​ ​kooban​ ​waxayna​ ​ku​ ​xidhan​ ​yihiin​ ​signalka  selefoonka.  Waxay​ ​u​ ​fiican​ ​yihiin​ ​ardayda​ ​mar​ ​mar​ ​rabta​ ​in​ ​ay​ ​galaan  interneetka.  ● Xarunta​ ​Isgaarsiinta​ ​Ee​ ​Iskuulka(School​ ​Media​ ​Centers):  Iskuulada  oo​ ​dhami​ ​xaruntani​ ​waxay​ ​shaqaysaa​ ​saacado​ ​dheeraad​ ​ah  ,iskuulka​ ​ka  hor​ ​iyo​ ​ka​ ​dib​ ​labdaba.  ● Goobaha​ ​Bulshada(Community​ ​Resources):  Laybareeriyada,meelaha​ ​bisniyada​ ​ah​ ​badankood​ ​iyo  hayadahuba  waxay​ ​leeyihiin​ ​wifi​ ​bilaash​ ​ah​ ​oo​ ​furan.   Warbixin​ ​intaa​ ​dheer​ ​oo​ ​ku​ ​saabsan​ ​sidaad​ ​u​ ​helay​ ​adeegan​ ​waxaad​ ​ka​ ​hela  www.bloomingtonschools.info/NTLinternet​.

Sidaad​ ​u​ ​daryeelilahayda​ ​Chromebookga​​ ​ ​SArdayda​ ​waxaa​ ​laga​ ​rabaa​ ​in​ ​ay​ ​daryeelaan  laabtaabkan​ ​sida​ ​ay​ ​u​ ​daryeelaan​ ​hanti​ ​kasta​ ​oo​ ​iskuulku​ ​leeyahay​ ​oo​ ​ay​ ​hayaan.​ ​Siyaabah​ ​loo 

daryeelayo​ ​waxaa​ ​ka​ ​mid​ ​ah:tudents​ ​are​ ​expected​ ​to​ ​care​ ​for​ ​laptops​ ​as​ ​they​ ​would​ ​any​ ​other  school​ ​property​ ​in​ ​their​ ​care.    ● ● ● ● ● ●

Ku​ ​qaad​ ​boors​ ​aaladan​ ​marka​ ​aad​ ​iskuulka​ ​imanay​ ​iyo​ ​marka​ ​aad​ ​ka​ ​baxaba​ ​iyo​ ​marka​ ​aad  iskuulka​ ​dhexmarayso  Maalin​ ​kasta​ ​aaladan​ ​soo​ ​qaado​ ​isaga​ ​oo​ ​baytarigiisu​ ​buuxo  Ku​ ​wargeli​ ​medi​ ​centerka​ ​dhib​ ​kasta​ ​oo​ ​ku​ ​timaada​ ​sida​ ​ugu​ ​dhakhsaha​ ​badan  Haddaad​ ​dhib​ ​kal​ ​kulanto​ ​aaldan,dami,oo​ ​daar​ ​mar​ ​kale.Haddii​ ​dhibtu​ ​sii​ ​socoto,sida​ ​ugu  dhakhsaha​ ​badan​ ​ku​ ​wargeli​ ​media​ ​centerka.  Waxa​ ​ha​ ​ku​ ​cunin​ ​ama​ ​ku​ ​cabin​ ​meel​ ​u​ ​dhow​ ​aaladan,ka​ ​illaali​ ​qoyaanka.​ ​Haday​ ​kaaga  dhacaan​ ​markiiba​ ​dami​ ​oo​ ​keen​ ​media​ ​centerka.  Ka​ ​ilaali​ ​in​ ​aad​ ​kaga​ ​tagto​ ​meel​ ​dhibi​ ​ka​ ​soo​ ​gaadhi​ ​karto​ ​sida-​ ​Kulyladaran,qabow,ama  caruuraha​ ​ama​ ​eeyaha​ ​iyo​ ​bisadaha​ ​agtooda,ama​ ​meelaha​ ​dadku​ ​isugu​ ​yimaadaan​ ​ama  baabuurka​ ​dhexdiisa. 

Haddii​ ​chromebookgu​ ​uu​ ​lumo​ ​ama​ ​la​ ​xado:   Dhibta(Problem)

Tusaale(Examples)

Maxaad​ ​samaynay(Action  Required​ ​by​ ​Student)

Jabida​ ​Heerka​ ​1aad:​​ ​ ​Dhib​ ​kuma  keeni​ ​shaqada-weli​ ​waa​ ​la  isticmaali​ ​karaa Fiiga(Fee):​ ​Ma​ ​jiro(​ ​None)

Gees​ ​xariiqmay Muraayada​ ​oo​ ​gees​ ​ka​ ​dilaacday Xoqniins Dhibco​ ​yar​ ​yar

Marka​ ​aad​ ​soo​ ​celinay​ ​iskuulka​ ​u  sheeg​ ​ama​ ​marka​ ​uu​ ​shaqadiisa  qaban​ ​waayo

Jabida​ ​Heerka​ ​:​ ​Waxay​ ​dhib​ ​u  gaysatay​ ​sida​ ​aaladu​ ​u​ ​shaqaynay  Fiiga(Fee):​ ​ ​$25

Muraayada​ ​oo​ ​dilaacda

Markiiba​ ​iskuulka​ ​la​ ​soo​ ​socodsii.

Jabida​ ​Heerka​ ​3aad:​ ​Level​ ​3  Damage:​ ​ ​Lumay​ ​ama​ ​aad​ ​wax​ ​u  noqday Fiiga(Fee):​ ​ ​$50

Aalada​ ​oo​ ​lunta

Kiishka​ ​oo​ ​luma Fiiga(Fee):​ ​ ​$15

Kiiska​ ​oo​ ​luma​ ​ama​ ​wax​ ​unoqda​ ​si  aan​ ​wax​ ​laga​ ​qaban​ ​Karin.

Soo​ ​sheeg​ ​lumitaanka​ ​kiishka.

Iska​ ​burburin(Vandalism) Fiiga(Fee):​ ​ ​Qiimaha​ ​hagaajinta  ama​ ​bedelida​ ​oo​ ​dhan.

intentional​ ​damage

School​ ​may​ ​file​ ​a​ ​police​ ​report.

Tuugo(Xadid) Fiiga(Fee):​​ ​$0

Jaarjarka​ ​oo​ ​jaba​ ​ama​ ​luma Markiiba​ ​iskuulka​ ​la​ ​soo​ ​socodsii.

Sida​ ​farsamayaqaanka​ ​degmadu​ ​ku  qiimeeyey​ ​aalada​ ​dib​ ​looma  hagaajin​ ​karo

Iskuulka​ ​dhexdiisa,u​ ​sheeg​ ​medi  centerka​ ​iyo​ ​cida​ ​booliska​ ​metesha. Iskuulka​ ​debediisa,markiiba​ ​wargeli  booliiska​ ​dacwadna​ ​xeree​ ​markiiba.

Heshiiska Chromebookga Accounts

daryeelayo waxaa ka mid ah:tudents are expected to care for laptops as they would any other school property in their care. ○ Ku qaad boors aaladan marka ...

382KB Sizes 5 Downloads 154 Views

Recommend Documents

HYDERABAD Accounts Officer / Junior Accounts Officer / Senior ...
Oct 17, 2012 - Accounts Officer / Junior Accounts Officer / Senior Accountant in A.P. Municipal. Accounts Sub Service Notification No (07/2012).

parent handbook Accounts
Sexual Abuse Response Team ... Use Email Between Teachers and Parents ...... closings or emergencies via a School Messenger automated phone message.

Motherland Accounts
sponsored by additional groups including Oakton Community College and ... moting high technology in India, though without much impact on reducing poverty. He died in ... How can new immigrants best balance old and new cultures in their.

registered societies Accounts
Apr 12, 2016 - may not always be in the best interest of the District and/or its schools to accept such funds. In ... April 2016 .... Social Host Liability Guideline.

BGPPLUS Results Accounts
code/subcode indicating "Update Message Error"/"Optional Attribute. Error". The NLRI field in ...... NOTIFICATION message with Error Code Hold Timer Expired.