KEMENTERIAN PENDIDII(AN DAN KIIBT]DAYAAN T]JIAN NASIONAL SMA/MA TAHI.]N PELAJARAN 201 4/2015 DAFTAR KOLEKTIF HASIL UJIAN NASIONAL

1lllill

Provinsi : 05 -.iAWA TIN4IJR I(ota/l(ab. 2I - KARIJPATIjN PACITAN ": 001 - SMA NEGlil{l 1 PACI'fAN Sekolair ' Tl I eliend Srrnrrrnl6 No.49 Alarnat NOMOR

NO. URUI

NAMA PESERTA

PESEIITA

Sub

MATA PBLAJARAN BIN

ING

83,7

8

2

3-r5-05-2r-00r-002-7

AI{DINA I)I]'I'I{I I'I{N DNNA

c)l

ol

3

3- I _5-05-2 l -00 1.003-6

All.lS I'l{r\Sll l'YO KLIl{NIAWAN

80,0

4

j-15-05-2r-001-004-5

AULIA MAYA MUFIDAIj

77,1

5

3-l5-05-2l-00r-005-4

t]AIII.I ZUFN R ZAIN

87.5

7t

83,1

'76

8,2 ?

82,4

5

70,0

87,5

55,0 75,0

7c)

5

85,0

R't

)

8

5,0

BIO

65,0

8

7,5

481,9

65,0

78,9

434,1

75,0

8 1,6

473,5

85,0

478,3

87,5

6)\

'74 4

87,5

81,6

481,2

82, I

468,5

B

r

80,0

78,9

462,5

CICA trllSA I\4ARGA

86,0

82,4

70,0

5s0

85,0

470,5

DICK\ WAHYIIPRABOWO

83,3

81,8

90,0

o5

86,8

483,9

DIMAS ABDURRAFI]\4AN SAYUTI

Ri

8-/,9

J

5

l'7,5

483,1

83,7

84,8

'l) \

7l

,8

70,0

'77,5

460,3

15,5

84,8

82,s

61,5

80,0

B

r,6

471,9

83,3

7?5

77,5

89,7

90,0

82,5

496,5

81,2

'7'7 5

82,5

494,1

85,0

65,0

70,0

448,0

4,4

82,5

8

5,0

481,9

8

5,0

441,5

86,8

463,5

:i-

10

3-r5-05-2r-001-010-7

r

s,0s-2 i -00 r -009-8

3-r5-05-21-00r-0r

1-6

85,

ENDAH SUBAGYO

I2

3-15-05-21-001-012-5

I;I'I'ItA I{N KIIMA'I (JI,I,()I

ta IJ

3-15-05-2r-001-0t3-4

GRAFI:ICO EITYZA OLDIARA

3-15-05-2t-00t-0t4-3

I

il.r In M n trJ\4n DA sn Nt)l tY

1

RS4

J

5

6,5

1'7

8

5

5,0

5,0

/L'

\

R?5

71

82,0

7?S

'7)

()l

71

5

75,0

79,6

'7q 4

70,0

'75,0

5)5

NADIA ULTIA

81,3

'71

15,0

14,4

'7)

3-15-05-21-001-019-6

NI'MAIJ NURUL'AFIFAI]

83,3

85,3

5,0

84,6

82,5

3-15-05-21-001-020-5

PANCESTI DIVI CAI-IYANI

84,0

79,4

80,0

2l

3-15-05-21-001-02r-4

I{INA ANINDITA

84,0

88,2

6'7

22

3-15-05-2t-001-022-3

RIZKA

83,3

.J

j-15-05-21-001-023-2

SAI'II.IA KUNCARA DL]WA

93,8

24

3- I 5-05-2 I -00 I -024-9

St'llN'l'Yz\ IrlRSl'Y NUI{ Irn DIlll-A

25

3-15-05-21-001-025-8

WINDA DWi HARDIIIANA

IRWNNSYATI YUDIN SFIARI

l5 I6

3-15-05-21-00r-015-2

3-15-05-2r-00r-0r6-9

MIn (ilJS

17

3-15-05-21-001-017-8

MUHAMMAD YUSUF RAI-IMADI

t8

3-15-05-2l-001-0r8-7

19

34 35

7

5

483,2

85,0

6'7

S

18,9

474,8

5

82,5

70,0

89,5

481,7

J9,4

JJ,5

70.0

65O

8

5,0

460,2

87,9

175

82,

I

82,5

c)?

5

516,3

87,5

85,3

55 0

7l ,8

70,0

7l,l

440,7

90,0

88,2

82,5

85,0

82,5

82,5

510,7

80,0

't4 4

70,0

86,8

477,8

85,0

80,0

87,5

472,4

71,8

50,0

85,0

414,8

84,2

408,5

3- 1 5-05-2 r-001-027 -6

ZEVITA DESY NUR'AINI

70,0

82,4

3-I5-05-2t-001-028-5

ADIASNA YONNANDA PUTRA

4/

3-15-05-21-00t-029-4

ALWI MARTHALITA

86,0

79,4

60,0

56,4

4,/ \

3-15-05-21-001-030-3

AMANDA RIZKY UTAMI

86,0

94,1

60,0

80,0

67,5

80,0

467,,6

3-15-05-21-001-031-2

ANASTASYA KFIALIF WIYANI

515

66,7

4',7

q

70,0

420,0

3-t 5-05-2t -00t -032-9

ANISKN

62,5

50,0

60,0

84,2

418,3

q

76,9

5?5

82,5

445,8

28

33

IINNIII

5

7

85,3

2l

3l

IIN I1Z-IA

5

81,3

3-

30

l5-05-21-00t-026-7

lln

\

ZAKARIA YUSUF

zo

29

NILAI

KIM

3-r5-05-21-001-007-2 3-1s-05-21-001-008-9

t4

5

MAT FIS

JUMLAH

I]E'IY YUNII'A DWI NURFAIDAI.I

8

il

Rayon

3-15-05-2r-00r-006-3

o

3-15-05-21-00r-033-8 3-t5-Q5-2 r-001-034-7

l-15-05-21-00r-035-6

ANNI SA

M B

I.J

I{WNN IN(J'f YAS

IIITI-IANI'I KA

BIJACJASKN RN

I]IIISJN

N

NAUFAI, I'RANCCONO

I{'I TIA IJNI)IN I'I{ADNNA

llilllll lllllllll

: 01

NPSN : 2051 101 1

ADITYA PRASTYO SIJSANTO

ININN'f AItA RAI.IARJA

lllll

Prograrr Studi : IPA

3-15-05-21-001-00r-8

7

lill lillllllllllll

6

87,9

89,8 85,

I

7

6,5

7't

5

'/9,6

81,8

'7)

91,8

c)7

I

70,0

84,6

85,0

90,0

518,5

ql

16

\

6'7

12,5

60,0

J8,9

446,9

5

5

KET

llilil ilil ilffi ilil

Provinsr

I(ota/l(ab, Sekolah Alamat

: 05 - .IAWA TIMUIT : 21 - KABUPATEN PACITAN SMA NEGERI I PACITAN : JL Letjend. Suprapto No. 49

NO,

NOMOR PtrSERTA

NPSN MATA PELAJARAN

NAMA PESERTA

NILAI

FIS

KIM

BIO

53,8

70,0

70,0

442,0

82,5

4)\

89,5

446,4

aa / 41n

475

h./

\

363,7

8J,2

3-r5-05-21-001-036-s

DAN4AIIA BAGUS KATAMPI

85,4

85,3

31

3- 1 5-05-2 I -0 01-031 -4

DANI]SIA RAKA PANDUWINA'TA

87,5

19,4

38

3- 1 5-05-2 I -00 I -03 8-3

DENDY ARYO WICAKSONO

87,8

84,8

39

3-15-05-21-001-039-2

DENIAR RECYA PRATAMA

77,1

82,4

R?5

60,0

80,0

469,2

40

3-r5-05-2r-001-010-9

DITA PRADANA

87,5

735

450 60,0 60,0

7l.l

397,1

41

3-15-05-21-001-041-8

ERFIN NOFIANTI

84,0

7t

s

80,0

7c) 5

86,8

486,3

A' AL

3- 15-05-21-001-042-7

HANNASWATI GRAHITASARI PUTRI

1q)

'77

\

60,0

'7'7 5

16.3

434,0

3-15-05-21-001-043-6

INTAN SAFITRI

87,8

66'7

61

85,0

434,7

3-r5-05-21-001-044-5

JAUI_I

78,0

5

60,0 '7't 5

1aa

70,0

15,0

436,2

45

3-r5-05-2r-001-04s-4

lvllil-1,\W/\'l'l lllil,l_A SACI n'tAN

5

45,0

5?5

65,8

376,8

40

3-15-05-21-001-046-3

MOI-lAlvlN4AD ZAINUIT ROZtQIN

79,6

8

5,3

50,0

71,8

60,0

419,2

765 80,0

72,5

84,2

462,8

85,0

509,7

S,^.PLJI'RI

I{ARI I

8

7,5

8,8

71

47

3- 1 5-05-2 1 -001-047 -2

PUTRI PRASETYA ICI-{SALIKAII

'77,1

48

3-15-05-21-001-048-9

RANI WAHYU ANDANI

85,1

49

3-15-05-21-001-049-8

RURI MARDIANA

90,0

82,4

50

3-15-05-21-001-050-7

SHUBIJI WAHYTJ WICAKSONO

76,0

51

3-I5-05-21-00I-05I-6

SI.JCI

52

3-Is-05-2r-001-0s2-5

WAHYU AHMAD SHODIQIN

53

3-15-05-21-00r-053-4

WTJRI ITSTYANA Nn SIRA

3-15-05-2r-001-054-3 55

56

65,0

'7)

5

82,5

1)5

\ o??

90,0

40,0

513

60,0

88,2

85,0

85,0

89,6

85,3

4/

1

61

s

70,0

83,3

J

6'7

\

80,0

70,0

J7,6

84,9

70,0

84,6

85,0

YESSY ENDYKA

83,3

71

s

80,0

3-15-05-21-001-055-2

YLINIAR PUSPA NINGRUN4

85, I

ol ,

45,0

3-15-05-2I-00I-056-9

ALYSI IA SALSABII-A NUGRAIIANY

83,3

165 400

NUR CAHYANI

84,9

6,5

39r,,2 484,2

90,0

85,0

487,0

19,5

84,2

473,0

6'7

70,0

436,3

65,0

68,4

397,3 457,8

383,4

<

64,1

3-1s-05-2r-001-057-8

ANDIKA BAYU SATIJTRA

15,0

85,3

85,0

67,s

!,,

3-15-05-21-001-058-7

ANCCI'IO I}ACNSKOITO

19,6

81,8

69,2

65,0

55',]

59

3-1s-0s-21-00r-059-6

AYUN INESTA PU'IRI

88,0

60

3-ls-05-21-001-060-s

CAHYANING RAHAYLI SIWI

'/6,6

61

3-15-05-21-001-06I-4

DUAN NAU'I-IKA SARI

87,8

88,2

ol

3- I _5-05-2 l -00 I -062-3

FtrrQn AQtt.A NOOr{ ATTASYI

qt'7

'10,6

63

3

I-IANLJNG SUSILANINGTYAS

89,8

01i

3-15-05-2r-001-064-9

IIARYAS SUBYANTARA WICAKSANA

65

3-t5-05-21-001-065-8

66

/ 5

u,o 8,8

fr\ ll

438,9 449,8

'7'7 5

t- -

79,5

'7)

5

440,6

7'7

711

429,1

5

80,0

70,0

81,6

480,1

75,0

75,0

80,0

459,8

82,4

41 ,0

55 0

htt \

401,2

90,0

88,2

q00 94,9

c)?

85,0

540,6

lFlrA'l l lt:ADA'ft

ql

c)l

?

60,0

75,0

67.5

/J,l

458,9

3-r5-05-21-00i-066-7

IKHSAN BAYU ADITAMA

89,8

84,8

40,0

71,8

85,0

90,0

461,4

61

j-15-05-21-001-067-6

LINDA AYU PERMAI-ASAR]

89,6

8J,9

7

5,0

85,0

70,0

9)1

499,6

68

3-1s-05-2r-001-068-5

MONICA PAULINA ERIZCY

91,8

79,4

57

5

79,5

57

80,0

445,7

69

3-15-05-21-001-069-4

NIKMAIJ PUJ] LESTT\RI

90,0

'76

75O

141

70,0

\

463,4

'/0

3-r5-05-2r-001-070-3

PIJTRI WAI IYUNINGTYAS

83,0

88,2

82,5

60,0

80,0

431,2

71

3-15-05-21-001-071-2

RAFIDAN MAUI-ANA SUDIBYO

R57

01 ,

3

82,5

-7

5,0

443,8

72

3- 15-05-21-001-072-9

RANGCA },IARYO PEI{N4ADI

80,9

94.1

80,0

7)5

482,5

na

3-15-05-2r-001-073-8

RIZQY CI.IOZI AL ITUII.QON

12,0

84,8

R?5

R5 0

466,,2

- r -5-05-21-001-063-2

illill

s

5

67,5

5,0

7

4,4

76,9

5

5

65,0

:205ll0ll

JUMLAI.I

BIN ING MAT

36

57

illt

Program Studi : IPA Sub Rayon :01

: c)()I -

UI{TJ1

tfllI il []il

11

I
IIilil

: :

Provinsi 05 - JAWA TIMUR Kota/Kab. 21 - I(ABUPATEN PACITAN Sekolah : 001 - SMA NEGERI I PACITAN Alamat : .IL Letjend. Suprapto No. 49 MATA PELAJARAN

NOMOR PESERTA

74

3-i 5-05-21-001-074-7

ROZAQI LATIEF WARDANA

8

3-r5-05-21-00I-075-6

TIVA AYU CYTHA FERATRI

93,8

3-15-05-2r-00r-076-5 -s-05-2 l -0 01 -07 1 -4

7'7

3-I

78

3-l5-05-2r-001-078-3

79

3-

l5-05-21-00t-019-2

NAMA PESERTA

7,5

93,9

MAT FIS KIM 70,6 750 82,1 '7'.7 5 79.4 ?7 { 80,0 40,0

ING

81,9

51

?

\

18,9

427,0

5,3

'71

5

6s,0

82,5

478,3

\

65,8

398,2

71,8

6-7

WISNU WASKITHO AJI

93,8

85,3 750 '-t"

82,1

'-t-

70,0

478,7

01

40,0

{7S

89,5

422,7

6)\

57

c)

350,1

8

5,0

4'7

7

I5,0 c)l 7

69,'l

4'7

5

37

82,4

57

5

60,0

6'7,5

80,0

439,1

ZL]RAIDA ULFA

80,9

'/0,6

60,0

564

6'7

4'7

5

382,9

7q5

6)\

78,9

471,3

N

ULIA

83

3- l 5-05-2

84

3-I5-05-2I-001-084-5

ADI{E REPSI HANANTAJAYA

8

8,0

82,4

80,0

85

3-l5-05-21-001-085-4

ADJ]E AKBAR KURNIAWAN

66'7

75,8

450 '-)"

86

3-r5-05-21-00r-086-3

AI(MAI- WAFIYU FAKIIRI.JDDIN

c)l

88,2

81

3- l5-05-21-00t-087 -2

A}JANDA

88

3-r5-05-21-001-088-9

ANGGTJN AYU KTJSUMA WARDANI

89

3- 1 5-0_5-2 1 -00 1 -089-8

ANIS AIiIFFAI.I AFANIN

90

3-I5-05-2I-001-090-7

91

3.1 5-05-2 r -00 r -09 r -6

N

ISYAII SE-I'IAWA'|I

R

I8,J

87,9

50,0

?17 <

744

'7'7

\

76,3

475,7

60,0

70,0

60,0

399,1

s00

70,0

419,9

81,6

486,7

7

5,0

89,6

71

S

80,0

79,5

82,5

ARDHINA RASITA SARI

81,1

71

5

65,0

60,0

6't

BI]I,1-A CI]NDIE ASI-I]RIN

8

3-15-05-21-001-093-4

DINA WHIRI MUSLIIIAI-I

Ill-FIANn

r.\ U

R FI'I'R IAN

I

7

Y

5,7

85,J

'71

5

87,5

't6

5

93,8

B

I,B

419,8

5

64,1

65,8

390,3

60,0

5?5

60,0

394,2

5?

66,7

80,0

f!\

||

428,2

\

7

6,3

473,7

64.7

5

77,5

7

r,B

'7)

15,0

6)S

50,0

14 4

85,0

68,4

441,7

70,0

J'/,5

650

82.5

456,3

R5'l

57

5

87,2

70,0

70,0

451,3

5,4

7t 5

82,5

82,1

81,6

470,1

NAUFAL HAFIDH RAMADHAN

84,0

88,2

40,0

A1

650 A)<

't) \

369,7

NIA MAYA KHOIRUZAD

87,8

8

5,3

40,0

3

60,5

347,l

PUTRA ERMANDA DIHAR

83,0

88,2

5t5

L+o

70,0

389,9

RAHMA SAFIA HAZMI

qr0

88,2

60,0

65,0

80,0

462,7

83,3

82,4

ss

6)S s?s

'71 1

409,4

83,3

'/(1

70,0

76,9

70,0

449r2

'18,9

49L,9

3- I 5-05-2 1 -00 1 -09_5-2

ERVIKA OI(TASARI

88,0

'79 4

3-I5-05-2l-00l-096-9

FATMA ARUMBA RIYANTI

85,1

78,8

97

3-15-05-2l-00t-097-8

GUSTI,\)'UNINC KUKILO

87,8

71

98

3- I 5-05-2 l-001-098-7

I.IT\NIF DZAKY RINDAPUTRA

8l

,3

99

3-r5-05-2l-00r-099-6

ILI IANI 1 AI]AI'I WIDODO

8

100

3-15-05-2I-00l-r00-5

3-15-05-21-001-105-8

5

4,0

93

105

?'7

'74 4

lJl:S'fAI{l I ILI{l)ltlMn KUI{NIA SAN'l

3-1s-05-21-001-104-9

S

\

3-15-05-21-001-092-5

104

4)\

5

'76

92

3-15-05-21-001-103-2

413,2

5

ZULFA NUR AINI'AFIFAI,I

r03

82,5

'7'7

67,6

3-15-05-21-001-082-7

t0t 3-15-05-21-001-101-4 t02 3-I5-05-2I-001-102-3

479,5

78,0

l

ZIKITI

95

86,8

WINDI Sl:l' I I{lnNlNCSll

3-r5-05-21-001-08r-8

3-l5-05-2l-00I-094-3

NILAI

8

81

94

BIO

83,0

3-I5-05-2l-00l-080-9

I

JUMLAH

VERA SI]PTYANINCRI.JM MYI-ANI

80

-00 r -083 -6

BIN

VENNY CTIITIKA PURWITASARI

YTJDHANA NIDHA RIZALDI-{]

RAYHAN NARAJATI RETNO AYL' CAHYONINGTYAS

5

' - )-5

0

<

8,5 rz

50,0

434,9

106

3-15-05-21-001-106-7

SEPTINA ROSSY WIDOWATI

85,7

84,8

750 85,0

82,5

t0'7

3-15-05-21-001-107-6

SiNTHA DEWI DYAI{ HASTUTI

85, I

75,8

85,0

6)5

448,4

TAUFIQ FATKURRAHMAN

q?0 735

90,0

500,5

108 109

3-rs-05-21-001-r08-5 3-15-05-?l-00r-r09-4

TRI SIJ.IN'I'MIKO

rflt tilil

[ I illt l]ilrItl

NPSN : 2051 101 I

NO.

76

ililIilil

Program Studi : IPA Sub Rayon :01

URU'I

75

ilt

83,3

i,3

110

3-15-05-21-001-1 10-3

USWAI'UN MARIAH

8

111

3-15-05-2t-001-l 1 l-2

YAI{INDA SUNA NOKA CAREI-A

85,7

'71

5

l'7

s

90,0

7r,8 650 82,4 80,0 82,5 650 R5'1 82,5 7l,8 80,0

68,4

412,5

'75,0

466,2

8l ,6

486,9

KET

||til11

: :

Provinsi 05 - JAWA TIMUR Kota/l(ab. 21 .I(ABUPATE,N PACITAN Sekolah : 001 - SMA NEGERI I PACITAN Alamat : Jl. I.etjend. Suprapto No. 49 NOMOR

NO. JRt]1

MATA PBLAJARAN

5-05-21-001-112-9

JUMLAH

NILAI

ING MAT

FIS

KIM

BIO

ABDUSSALAM I{IDAYAT

81,6

'7q a

6)5

82,1

57

5

R?5

445,6

9T,J

87,9

84,6

85,0

82,5

509,2

87,5

'70 6

80,0

1'7

5

84.2

484.8

3- i

113

3-15-05-21-001-t l3-8

AKBAR PRIBADI

ll4 ll5

3- I 5-0-s-2 I -00 I -r r4-7

BACAS N4ARfA SAPUI'ITA

l16

l-

|7

3-15-05-21-001-l l7-4

118

3-15-05-21-001-t l8-3

119

j-

R50

82,0

16

5

87,5

82,1

'7)

5

80,0

480,6

745

84,8

80,0

li2,l

80,0

81,6

48J,0

DEVI N4I]II,ANA

87,8

79,4

82,5

82,5

60,0

87,5

479,7

DINI WIDYAWATI

q'l

'7q a

84,6

95,0

c)? 5

530,3

DWI APRII-IA

546 16\

82,5

'7'7

86,8

460,4

3-r5-05-2t-001-120-9

DWI SAN4SU AL I\4LJSYAI]A

70,0

70,6

R?5

82,1

ll,5 R'5

465,2

llr

3-15-05-21-001-l2l-8

DZAKI\'.IIWATAMN

81,3

QI

41

\

66,J

515

1,6

420,8

t22

3-15-05-2r-00r-r22-7

ELMA FIA]\4IIDAH

80,9

88,2

?5 0

80,0

85,0

441,6

123

3-15-05-21-001-123-6

FENTY ULINTASARI

86,0

82,4 6so

48,7

70,0

70,0

422,1

1a/

lz+

3-15-05-21-001-124-5

GHOFTAR I{I]ZA CAI-VANI

1A)

82,4

6'1,5

84,6

75,0

9,4

)

472,9

125

3-1

5-05-21-001-125-4

CLJMII-AI{ I IENDRA KUSUMA

70,8

6J,6

't1

J0,0

'7)

5

433,4

126

3-

5-05-21-001-126-3

II-HAM CAHYO NUGROHO

oa

89,5

459,6

3- I 5-05-2 r -00 l -5-05-2

I

-l

I _5-6

l-001- I l(r-5

1.5-05-21-00

I

-i

1

9-2

CAI'iYA DIN I I,ESl'AIt.I

l)ANY i\.ll

Sn

l'tl Il{n

t;

t27 128

r

3- 1 5-05-21-001-127 -2

3-l5-05-21-00I-128-9

R

?

93,9

ol ,

LUTHFI AGUNG ARDHIANTA

83,0

76,5

MIRANTI AYUDYA KUSUN,{AWARDANI

q?o qL1

MOCHAMAD FARIED RACIJMAN

c)1

'7

3-15-05-21-001-r30-7

NLJR KHOLIS MEIRINA

R1

1

l3l

3- 1.5-05.21 -00 I - I 3 r -6

NURII,

N

I,IFIN CIIOIRTJNNISN I{IZKI

132

3- 1 5-05-2 I -0 0t-t32-5

PUTI{I

B

UDIARI'I WAI IY UNINC']'YAS

133

3-15-05-21-001-133-4

REKA ARUN4I ANWAR

81,5

85,3

3-15-05-21-001-134-3

SANTI KARINA MUKTI

81,3

7i5

129

3

130

- 1-5-05-21-001- 129-8

-')'

9 r,B

93,9

8

7

5,0

5

45,0

85,0

4L2,0

5,0

76,9

70,0

R?S

490,5

5,0

'76,3

471,,5

93,9

5?S

82,1

7

66,7

650

48,1

500

57

5

3',n,2

15.8

60,0

48,l

575

89,5

423,3

72,7

41

40,0

5'7 5

65,0

376,6

70,0

'79

85,0

87,5

494,8

70,0

53,8

675 81,6

427,7

70,0

6'7

5

82,5

J5,0

480,2

575

59,0

575

65,8

417,4

5l ?

40.0

60,0

321,3

't't

s

409,5

5

3-1s-05-21-001-135-2

ULFAH LAILY AZIZAIf

136

3-15-05-2l-001-136-9

UNGGUL WIDYANARKO

89,4

88,2

t37

3-rs-05-21-001-r37-8

WENINC WTJLANDARI

85,7

6l,8

138

3-r5-05-21-001-i38-7

AMIR N,IUHAMMADI

91,7

139

3-15-05-2r-001-139-6

ADELIA AYLINDA MEGAHWATI

10

140

3- I _5-05-2 l-00 l - 140-5

AFRIDATUL FIGRIYANA

84,0

t41 3-r5-05-21-001-i4l-4

AGAM RISZA ADHITAMA

92,0

79,4

t42

3-15-05-2I-001-142-3

ALFINO SEBASTIAN

78,"1

79,4

143

3-1 5-05-2 1-001-143-2

ANNISA NUR DIANA

94,0

84,8

t44 3-15-05-2r-00t-t44-9

DESSY NOVYTASAR]

85,4

61,8

40,0

1A< L1J

DEVIE ARIE KRISTANTIE

83,3

7

6,5

45,0

DIAH AYU CHESARINI

89,8

64,',7

45,0

'7)

\

t46 3-15-05-21-001-t46-7

5,0

B

60,0

lJ)

1

J

5

80,0

q40 91,2

3-15-05-21-001-145-8

[]il tiI llili||]

NPSN : 2051 101 I

BIN

112

rilt tilil

Program Studi : IPA Sub Rayon : 01

NAMA PESERTA

PESNRTA

tilt ilil ilil

5

85,3

40,0

40,0

7

64,7

5?5

5?S

55 0

J 1,1

375,0

60,0

48,7

05

80,0

408,',7

70,0

85,0

70,0

15,0

471,4

56,4

70,0

87,5

439,5

82,1

82,5

6'7

5

490,9

4q0

1 1.1

346,9

80,0

60,5

82,5

65,0

87,5

461,4

R50

80,0

82,5

507,8

1't

R4) ")-

496,2

t47

3- l 5-05-2 l -0 0t-147 -6

DITA ISZHAR PARADEVA

\

148

3-15-05-21-00r-148-5

DONA CAHYANTI

88,0

84,8

87,5

149

3-15-05-21-001-149-4

ELIS DYAH WULANCAR

83,3

16

175 8J,2

5

tl

60,0

'7q 4

v)r

f|\

40,0

'74

t

5,0

5

KBT

IiIili llll]

: :

Provinsi 05 -JAWA ]'lMUIt Kota/l(ab 2l - I(ABUPATI]N PACI]'AN Sekolah : 001 - SMA NEGERI I PACITAN Alarnat : Jl, Lctjend. Suprapto No. 49 NO. JRU'

NOMOIT PESERTA

t50

3-15-05-21-001-150-3

151

t52 153

MATA PELAJAIIAN

NAMA PESERTA

BIN

ING MAT

FIS

ERMN NUR AINI

81 ,3

85,3

7s0

71,8

3-15-05-21-00r-r5r-2

FADHILI-AFI PANDU PRADANA

85,7

85,3

6)s

82,1

3-15-05-21-00r-152-9

IIIDTSA AQII.A NOOR ARASYI

89,8

82,4

05

3-15-05-21-001-r53-8

I-IILMY FAUZAN

89,6

90,9

JUMLAI-I

KIM

BIO

NILAI

5,0

450,9

75,0

81,6

472,2

76,9

5'7

6't

5

426,6

84,6

80,0

85,0

510,1

79,4

80,0 't'7 \

80,0

6s,0

8

5,0

46(t,l

55 0

80,0

6-t

R75

443,4

80,0

8s,0

69,2

70,0

86,8

452,5

s

46,2

/4< n

o?5

391,0

'-t"

7

5

3- I 5-0-s-2 I -00 I - I 5,1-7

.liVl

l l(tlN(lOl{o

l5s lq6

3-15-05-21-00r-r55-6

t,IYA I-IIIYLJLIANI

74,0

79,4

3-r5-05-2I-00r-r56-5

NINDI;\\,U SAVITRI

76,6

85,3

151

3-15-05-21-001-157-4

NOOR PAMUNGKAS AJI

80.9

70,6

75,0

j-15-05-21-001-158-3

NURISNA UN4MU HAFITT\SAI(I

8J,2

61,6

s?

3- I 5-05-2 1 -00 r - r -5e-2

ITAKA ACIIMAD FAi]ZI

86.0

84,8

70,0

80.0

70,0

82,s

473,3

87,8

'76

80,0

'7'7

5

5?5

89,5

468,8

'7)

5

94,9

90,0

85,0

515,2

89,5

413,5

5,0

473,(t

3-I5-05-2l-00l-l60-9

ITIKO PI{N I'AN4A

t61

3-15-05-2i-001-l6l-8

RINA WAHYU ANDANI

t62

3- I 5-05-21-001-t 62-',1

I{ISZKI WIJI,AN SAI,INDRI

163

3-15-05-21-001-163-6

slit.t-Y

n

l{(;n N'l

n

tU NtJItMn l,tJ'il{l

5

<

R75

8

87,5

79,4

65,0

84,6

6'7

'79 6

76,5

82,5

70,0

tt0,0

5,3

5

475,7

8

164

3-r5-05-21-00i-164-5

VINCA AMAI-IA I{IZI(IAITAMA

98,0

78,8

85,0

87,5

80,0

'7'7

S

506,8

t65

3-15-05-21-001-165-4

WIJI REGITA PRAMESTI

89,6

7

6,5

60,0

56,4

55 0

81,6

419,1

YOGN PI{ABANDANU

19,2

88,2

'7)

<

87,2

80,0

82,5

489,6

i\

Mei 2015

t66 3-15-05-21-001-166-3

NILAI Kategori

MATA PELAJARAN

BIN ING MAl FIS KIM B

B

IJ

C

JML.

BIO

NIL

B

B

Rata-Rata

84.50 80.12 65,57 71,92 68.86 77.75 448.72

Terendah

42.O

Tertinggi

98.0

\stl Std. Deviasi

6.78

22.5

37.5

3

5.0

41.5

.1

90.0

94.9

95.0

92.5

540.6

5l

li.t3

14.01

I 1.83

9.0

41,35

8.8 97

rilr illlr ililr il|l illt] r|ll

NPSN : 2051

154

160

lil

Progrant Studi : II'A Sub Rnyon :0I

?o?

r59

ililt

r

;KffirrQe

t/{1

)

DNA$PmDff H ;( ._Dr, SAIh U ryficunaa {, MM,l\4.Pd re8so3rols \\

$y Ky \l).:

l0l

KET

I

I(EMDNTERIAN PIINDIDII(AN DAN KIII}UDAYAAN U.'IAN NASIONAL SMA/MA TAHUN PELAJAITAN 20r412015 DAFTAR KOLBKTIF HASIL UJIAN NASIONAL

Provinsi :

illlill

TIMUR I(OIA/KAb. : 2I - KABUPATEN PACITAN Sekolah : 001 - SMA NEGERI 1 PACITAN

Alamat

05 - JAWA

NO.

NOMOR PESERTA -t 6't -2

I

3- I 5-05-2 1 -001

2

3- l _5-05-21-001- 168-9

NAMA PESERTA ALUNNIMAS RATRI ANDI'll KA YtJDI

ln

MATA PELAJARAN

NILAI

81,3

MAT EKO SOS GEO 4s0 55 0 65,3 60,0 5 5,9 82,4 '575 , 16,9 64,0 62,0

BIN 8l

PIIA1'AI\4A

JUMLAH

,3

TNG

'-

362,5 424,1

3

3-15-05-21-001-169-8

AIIFAN AHMAD ENDARTA

1c) 6

5

66,',7

6)5

66,0

64,0

415,3

I

A

3-15-05-21-001-170-7

AYUSTINA FAUZIAH MAHARDINI

80,9

70,6

82,1

60,0

80,0

68,0

441,6

5

3-15-05-21-001-l7r-6

DEA INDAI-I MELATI

92,3

'7

19,6

540

448,9

3-15-05-21-00t-172-5

DEBIE CI-IINTYANA

75,0

-l

1,4

'74,0

487,4

3-15-05-21-001-173-4

64,0

DENY APRII-IA VENTI

87,9

1.1

89,6

82,4

95,0

93,8

'7q a

575

69,2

74,0

70,0

443,9

'7)

65,3

62.0

459,9

86,0

72,Q

445,3

\

DIANA ROSSA KUNCORO

85,

I

85,3

89,7

DIANG I-IAFIZH

72,0

70,6

87,2

3-15-05-21-001-176-9

DWI ASTUTIK

74,0

87,9

89,7

76,3

84,0

62,0

473,9

1t

3-15-05-21-001-177-8

DWI EI{MAWA'TI

85,4

82,4

95,0

7

5,0

84,0

74,0

495,8

t2

3-l 5-05-21-00r-r78-7

ELVA OKTAVIANA

81,6

88,2

90,0

76,9

82,0

80,0

498,7

ta

3-l 5-05-21-001-179-6

I:RII(n ()()MAtl.ln lI MtISLIKII

72.3

85,3

82,

'75.0

68,0

72,0

454,7

l4 l5 l6

3-15-05-21-001-r80-5

ERINA AGNES WENDIKA PUTII.I

71,4

64,0

445,6

3-15-05-21-001-t8t-4

F Al)7.1

62,0

472,4

3-15-05-2t-001-182-3

IlAl{uM l,liltMn ln

1

3-15-05-21-001-r83-2

3-15-05-2t-001-l 84-9

8

3-15-05-21-001-174-3

9

3- 1 5-05-2

l0

'1

l8

I

-00t-r7 5-2

I

70,6

84.6

'75,0

87.9

or?

73.7

89,6

82.4

tt.o

'71

HELMA JULIO SANDIl'A

83,3

91,2

70,0

7

MI]NI'N IIIWNROTIMAII

'/9,6

82,4

70,8

'70,6

A MAYA ANGCiRA

Ir.Nt

NlNC;'l Yns

UIIAMMAD I-IAFIS FIRMANSYAI-I

80,0 .11,0

-7

79,6

7

4,0

494,3

5,0

78,0

68,0

465,5

8J,2

16,9

68,0

72,0

46(t,l

87,2

750

81,6

64,0

449,2

3-15-05-21-00r-185-8

M

3-15-05-21-001-1E6-7

NABILLA SYAFRIN AISY

85,4

87,9

84,6

72,5

74,0

J4,0

478,4

2l

3-r5-05-2i-001-187-6

NOVEMIA NANDA YULIAWATI

68,1

64,J

81,5

80,0

65,3

68,0

433,6

22

3-15-05-21-001-r88-5

NUR LAIT,A

83,7

8s,3

95,0

60,5

755

7

4,0

474,0

ZJ

3-15-05-21-00r-r89-4

RANCGI\ KUSUVA TIANDANU

70,8

82,4

87,5

60,5

78,0

64,0

443,2

1A

3-r5-05-2r-001-190-3

RIZKY PERMATASARI

89,6

7

6,5

80,0

6-7

72.0

66,0

451,6

25

3-15-05-21-001-r9l-2

RLJSKAN'II I]S]'IJ NAS'fI1-I

82,0

78,8

82,1

66,1

5,3

66,0

440,9

20

3-ls-05-21-001-192-9

TYA NURINA HANIFAH FEIRANANDA

83,0

82,1

86,0

68,0

465,7

2'l

3-r 5-05-21-001-193-8

WIKAN PAI-UPI

c)1

o??

I5,0 81,6

74,0

505,0

19

i-

c)

88,2

-l

28

3-15-05-2r-001-194-7

WII{AWAN'I'ERA WICAKSANA

8

i,3

85,3

89,1

29

3-r5-05-21-001-195-6

DEDDY EKA NUGRAFIA

68,8

61,8

81,5

55

5

6

1,8

16,0

58,0

462,1

i

60,0

66,0

399,4

78,0

483,1

3-15-05-21-001-196-5

ALVIAN OKTAVIANO

82,0

84,8

92,3

't) \

3- r 5-05-2 l -001-197 -4

AMELIA SINDY EKA FITRIANA

85, l

70,6

94,9

85,0

86,0

70,0

491,6

32

3-15-0s-21-00r-198-3

ANA F'Al MALA

81,6

85,3

82,5

1'\

83,1

70,0

476,8

aa JJ

3-1

APRII-IA WAI.IYU SETYAWATI

85,4

6'7 6

82,5

74,0

66,0

453,0

71,8

82,0

70,0

465,2

4,4

I1,4

74,0

475,1

30

ilill lllt

illi ilil

5-05-21-001-199-2

tilt

uil|ilt

Program Studi :lPS Sub Rayon :01 NPSN : 2051101I

'16

7

ll1ll

: Jl, Letjend. Suprapto No. 49

JIIUl

\

illt

aA

)+

3-15-05-21-001-200-9

NYU DIAIII)AI-UPI

J9,2

85,3

'76 q

35

3-15-05-21-001-20r-8

I]RAMN DWIPA

86,0

81,8

8'7,5

7

1

I(ET

tilil tilililililllr

: :

Provinsi 05 - JAWA TIMTJR I(ota/Itub. 2I - I(ABUPATEN PACITAN Sekolah : 001 - SMA NEGERI I PACITAN Alamat : .11. Letjend. Suprapto No. 49 NOMOII PISERTA

NO. URI.Jl

36

3-

I{AMA PBSI]RTA

l5-05-21-00t-202-1

3-15-05-21-001-203-6

)I 38

3-r5-05-21-001-204-5

DENDI GUSHENDI

MATA PBLAJARAN BIN

JUMLATI

MAT EI(O SOS GEO 70,6 q?? 80,0 88,0 68,0

ING

)

8l ,6

DHIAR I.IUMARA IVITJI,YA

89,6

91

)

R5',]

NILAI 469,1

85,7

J4,0

497,2

92,3

'7'7 5

16,0

J

4,0

494,7

76,0

72,0

489,4

87,2

39

3-15-05-21-001-205-4

DIAN LESTARI

89,6

19,4

94,9

'7'7 5

40

3-r5-05-21-001-206-3

DIMAS SURYANING AYU

86.0

78,8

5

3,8

70,0

82,0

7

4,0

444,6

4l

3- l5-05-2 r-00t-207 -2

t]KO ADY CAHYAN'fO

90,0

61,6

82, l

15,0

14,0

66,0

454,7

/1^)

3-15-05-21-001-208-9

ERSHANDY YOGA PRASETYA

83 ,7

88,2

80,0

I5,0

7'7,6

74,0

478,5

43

3-r5-05-21-001-209-8

EVA 1'IIISI-\'ANA

1c)

)

19,4

16q

5c) 0

86,0

68,0

448,5

1c)

7

4,4

60,0

Rl

6

72,0

463,2

'7)

S

72,0

60,0

452,1

87,5

60,5

16,0

64,0

451,7

82,5

1)\

80,0

70,0

481,0

90,0

68,0

478,9

68.0

467,(t

4,0

467,5

14,0

452,5

3- r _5-05-2 l-001-2

l0-7

I

lASn';\ KLlll.N lA

U

I-FAI

I

osR

A

<

3-15-05-21-001-21 l-6

l.lASNr\ l)t.ll'Rl PIIRN4ANA

90,0 q0a

40

3- r 5-05-2 I -00 I -2 I 2-.5

IIENI{I YL]DIAN'IORO

87,2

,1

47

3-15-05-21-001-213-4 -001-214-3

48

3- 15-05-2 i

49

3- l s-0s-21 -00t -215-2

50

3- i

IKA ADINUGROFIO

87,8

6.5

7

88,2

MOCHAMMAD FARAKI

85,4

165

82,1

'76,9

MOI IN MAI) I]IRIIN N

8

5,4

10,6

84,6

15,0

84,0

92,0

84,8

19,5

65,8

N

I-I

NUtI, AVIKA SARI

5l

3-i 5-05-21-00t-217-8

RIZKA FAIJZIAI-I AGUSTIN

83,0

'76

5

85,0

60,5

1t,4 7-l 5

52

3- 15-05-21-001-218-7

RIZKI NUR MUI-IAI\4AI) AVIANTARA

83,7

82,4

c)0 0

75,0

82,0

56,0

469,1

53

3-15-05-2r-00r-2r9-6

SISKA KUMAI,ASARI

R',l

1

R5i

Rq7

7c) s

85,'/

80,0

503,5


3-15-05-21-001-220-5

SUCICN LILI RAMADANI

qt

7

7?5

84,6

6s0

16,0

'/2,0

462,8

3-15-05-21-001-221-4

WAIJYTJ III'NDRO PRIYATNO

90,0

87,9

87,2

83,7

72,0

498,3

WII]Y EKN SANTOSO

83,0

'76

5

82,5

63,2

86,0

74,0

465,2

YUSTINA ARI SUKMA

'75

98,2

90,0

7

5,0

76,0

72,0

476,7

70,0

477,8

55 56

57

5-05-21-00t-2t6-9

3- t

5-05-21-001-222-3

3-15-05-21-001-223-2

7-

3- l5-05-21-00t-224-9

59

3-l5-05-2I-001-225-8 5-05-21-00t-226-7

60

3- l

6l

3-

o.!.

3-15-05-2r-00l-228-5

l5-05-21-00t-227 -6

5

7

ADITYA NURFAUZAN

89,6

85,3

89:7

71,8

'11 4

AGFA ADHY NURSETA

q1

'76

84,6

80,0

79,6

76,0

488,4

7

5

AIDA FA'INIA

84,0

84,8

ALFIYAI.I DAIIOJA'I

85,

8

ANDI SI]1-IYAWAN

84,0

I

8,2

88,2

87,2

62,5

86,0

'1)

O

476,5

\t

{

70,0

79,6

540 -')-

428,2

85,0

69,2

84,0

90,0

490,4

5

8,0

443,8

63

3- l5-05-21-001-229-4

ANDRIANI

89,6

67,6

87,2

70,0

'11 . -t' a

.A

oz+

3-15-05-2I-00l-230-3

ANDRIE DARMAWAN

755

7

6,5

87,2

65,0

67,3

78,0

449,5

65

3-

ANISA MEILANA

81,3

8l,8 ?o{ 57,9

84,0

58,0

442,5

66

3- 15-05-21-001-232-9

ARIEF FAJAR I'IANDOKO

89,6

85,3

82,5

67,5

74,0

14,0

472,9

AZIIZAH NUUR AATIKAH

'79,',|

88,2

or<

66,7

70,0

78,0

474,1

BELLA PRASETYA H{.JTAMI

8',7,2

79,4

76,9

80,0

81,6

70,0

475,1

15-05-21-001-231-2

67

3- I 5-05-2 1 -00 1,233-8

68

3-

69

3- l 5-05-2 l -00 l -23 5-6

DANING I.IAYYU RASYIDA

oro

8

5,3

Bl,2

70,0

90,0

16,0

500,5

70

3- l5-05-21-00t-236-s

DIN4Y MTJLI,YANA

83,7

84,8

71,8

63,2

?55

56,0

435,0

11

3- l5-05-21-001-237 -4

DINI NUI{ RAIIN4AWA'II

81,6

79,4

85,0

7

5,0

82,0

74,0

477,0

12

3- r 5-05-2 I -00 I -23 8-3

EOA I'RN DANA

'17

,1

88,2

90,0

69,2

81,6

80,0

486,1

aa

3-

EKA SUCI SE'|YANINCRUM

84,0

82,4

79,5

84,0

I6,0

478,4

l5-05-21-001-234-7

l5-05-21-001-239-2

Ilil illl ilil IIililil

Program Studi : IPS Sub Rayon :01 NPSN : 20511011

'70

CL.NDY I'}URNAMASAIII

rilt

I
liltil ||illrfi ilil

:

Provinsi 05 - JAWA TIMUR ., I(ota/Kab. 2I . KABUPATEN PACITAN Sekolah : 001 - SMA NEGERI I PACITAN Alamat : Jl, Ledend, Suprapto No. 49 NOMOR PESERTA 3- I

5-05-21-001-240-9

NAMA PESERTA

IIERLINAWATI

3- l5-05-21-001-242-1

IKA SURYANINGTIAS

3-

l5-05-21-00r-243-6

MARISKA NUR FITRI

3-

l5-05-21-001-244-5

MUI.IAMN4AD NAUFAL ZAKI I-IAIDAR

3- 15-05-21-001-245-4 3

-

1

5

-0

5

-2 l -00t -246-3

3-15-05-21-001-248-9

RISTI{IA RENDRARINI

3-15-05-21-00t-249-8

SEP'|IIYAN LAVIDA

3-15-05-21-001-251-6 3- I 5-05..2 I -001 -252-5

UMLAH

NILAI

437,',7

ITENDY I)I{AMUDI'fA

RICKY REZA SLINDAYA

3- l5-05-21-001-2s0-7

MATA PELAJARAN

PANCESTU KURN IA I-IIDAYAT

3- l5-05-21-001-247 -2

SOLI]KAH ACNES DWI WULANSARI .I'UNGGUL

PRIYONGGO

YOCA RIZKI KURNIAWAN

MATA PELAJARAN

458,1

5 Mei 2015

Rata-ltata

CHMAN, MM, M.Pd Std. Deviasi

i,

[ilj []ilillt

llilill

Program Studi : IPS Sub Rayon :01 NPSN : 2051 101 I

FITRIANA PUTRI PERTIWI

3-I5-05-2l-001-24I-8

tilt

198503

I 018

HASIL UN 2015.pdf

Page 1 of 8. KEMENTERIAN PENDIDII(AN DAN KIIBT]DAYAAN. T]JIAN NASIONAL SMA/MA. TAHI.]N PELAJARAN 201 4/2015. Provinsi. I(ota/l(ab. Sekolair. Alarnat. DAFTAR KOLEKTIF HASIL UJIAN NASIONAL. : 05 -.iAWA TIN4IJR. " 2I - KARIJPATIjN PACITAN. : 001 - SMA NEGlil{l 1 PACI'fAN. ' Tl I eliend Srrnrrrnl6 No.

7MB Sizes 7 Downloads 205 Views

Recommend Documents

Hasil UN 2012.PDF
::il: :t=t "FEEI: ;ll:-lT: :l=5 il. - F-:F "l?j-lit1; =Fl.Tffi ? ? :i'-7 "- -' ; : i_ ; ; ; ! :' ; ; ; i :^. 4. itiTinf:ErEll' "tJ: EElTl:E:l: ,i.il " :l-" 1 :l.ft lle-"] F!=Fl !1 3*. f. ii ?z. t'j. ii. : , i" 1:.:i;. :: , i:,,, = 1#lH:ffi,. :;.i;ii:

Hasil Try Out UN SMP 2015.pdf
Hasil Try Out UN SMP 2015.pdf. Hasil Try Out UN SMP 2015.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying Hasil Try Out UN SMP 2015.pdf.

HASIL PENYISIHAN SMA.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item.

HASIL FIS.pdf
Page 1 of 1. KOMPETISI SAINS MADRASAH. KEMENTERIAN AGAMA BOJONEGORO. KERJASAMA. DENGAN. GANESHA OPERATION. TINGKAT MTs.

HASIL FINAL NEW.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Main menu.

Hasil SEMIFINAL OSS.pdf
There was a problem loading more pages. Whoops! There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Main menu.

M04_PSP_LAPORAN HASIL PENGAWASAN_07092016.pdf ...
M04_PSP_LAPORAN HASIL PENGAWASAN_07092016.pdf. M04_PSP_LAPORAN HASIL PENGAWASAN_07092016.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In.

Un-viaje-y-un-encuentro.pdf
Un-viaje-y-un-encuentro.pdf. Un-viaje-y-un-encuentro.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying Un-viaje-y-un-encuentro.pdf. Page 1 of 89.

HASIL TO IPA 12.pdf
Dokter, UNIVERSITAS LAMPUNG #N/A #N/A 57.53 TIDAK LULUS 43.17 TIDAK LULUS. Page 2 of 2. HASIL TO IPA 12.pdf. HASIL TO IPA 12.pdf. Open. Extract.

3a. PENGUMUMAN-Hasil Seleksi Administrasi.pdf
11 Drs. MAWARDI 64. 12 EVI YANTI, S.Pd. 64. 13 FIRMANSYAH, SE 64. 14 AFENDI, SE 64. 15 Drs. BUSTAMI 62. 16 KRISTI ENDRAWATI, SKM 62. 17 drh. ANGGRAENI EKAWATI SETYASTUTI 62. 10 Kepala Badan Perencanaan 1 Drs. ACHMAD SUTIONO, M.IP 76. Pembangunan Daer

UN - MATEMATIKA.pdf
Page 3 of 95. ii. Pengayaan Ujian Nasional. Page 3 of 95. UN - MATEMATIKA.pdf. UN - MATEMATIKA.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu.

hasil PMB Gel 3.pdf
Whoops! There was a problem loading this page. Whoops! There was a problem loading this page. hasil PMB Gel 3.pdf. hasil PMB Gel 3.pdf. Open. Extract.