Parent Involvement Policy

Bosnian 4210BP Strana 2 od 3 Uključenje roditelja iz naslova I (Title I) Vijeće je ustajno u pružanju svake neophodne pomoći u uključenju roditelja u školama pod naslovom I. Glavni rukovodilac školskog okruga ili predstavnik će predvoditi škole iz naslova I u izlaženju u susret uslovima sekcije 1118(b)- (h) zakona Nijedno dijete zapostavljeno (No Child Left Behind Act), a prema smjernicama iz ovog dokumenta. Školski pravilnik o uključenju roditelja Sekcija 1118 (b) • •

Roditelji će učestvovati u pregledu ovog dokumenta i staviti svoje mišljenje. Roditelji će biti obaviješteni o ovom dokumentu, a kad god je to moguće, biti će dostavljen pisan na jeziku kojeg oni razumiju.

Pravilnik o učestvovanju Sekcija 1118 (c) Glavnik rukovodilac školskog okruga ili predstavnik će: •

Sazvati godišnji sastanak škole kako bi: o Dostavio školama iz naslova I informacije i pomagala o Dao pregled programa naslov I za školski okrug o Dao pregled pravila i postupaka iz naslova I o Zatražio mišljenje roditelja.

• •

(c(1);c(4)A). Ponuditi fleksibilne termine i mjesta za sastanke, te kad je to izvodivo, pomoći s prijevozom, čuvanjem djece, te drugim uslugama kao što je pismeni prijevod ili prevođenje na mjestu sastanka (c(2)). Sprovoditi, uz sudjelovanje roditelja, godišnju evaluaciju sadržaja i efektivnosti pravila i postupaka, u poboljšanju akademskog kvaliteta škola iz naslova I (c(3)). o Koristiti rezultate godišnjeg pregleda kako bi povećao sudjelovanje roditelja u programu, te kada je to potrebno, izmijeniti pravila i postupke koje se odnose na učestvovanje roditelja. o Koristiti rezultate godišnjeg pregleda kako bi identifikovao prepreke za veće učestvovanje roditelja, te razvio strategije za efektivnije roditeljsko učestvovanje.

• •

Napraviti, sprovesti i izvršiti godišnji pregled planova akcije koje se odnose na škole iz naslova I, kao i uslovima iz naslova III (c(3); c(5)). Osigurati da su roditelji uključeni u pravljenje, implementaciju i evaluaciju programa u školama, te pravila i postupaka preama sekciji 1112 (c(3)).

Parent Involvement Policy

Bosnian • •

Komunicirati sa roditeljima o informacijama koje se odnose na njihove učenike, a koje uključuju uspjeh učenika, nastavni plan i program, testiranje i osoblje (c(4)B; d(2)A-C). Ukoliko je to zatraženo od strane roditelja, ponuditi mogućnosti za redovne sastanke, kako bi se osiguralao sudjelovanje u odlukama koje se odnose na obrazovanje njihovih učenika (c(4)C).

Zajedničke odgovornosti za akademski uspjeh srednjoškolskih učenika Sekcija 1118 (d) Glavnik rukovodilac školskog okruga ili predstavnik će: •

Napraviti, uz sudjelovanje roditelja, ugovor škola-roditelj (d(1)).

Stvaranje kapaciteta za uključenje Sekcija 1118 (e) Glavnik rukovodilac školskog okruga ili predstavnik će: • • • •Planirati i sprovoditi efektivan program uključenja roditelja (e). Koordinirati i integrisati strategije za učestvovanje roditelja sa drugim strategijama za uključivanje roditelja iz programa školskog okruga, državnim i saveznim programima, kao i programima iz društvene zajednice (e(1)-(4)). Omogućiti da se obrazuju i pomoći školama iz naslova I, uključujući i roditelje, u planiranju programa za uključenje roditelja te dostaviti resurse usklađene sa planovima za škole iz naslova I kao i uslovima iz naslova III (e(3); e(12)). Pomoći u koordinaciji, pružiti tehničku i ostalu neophodnu pomoć kako bi pomogli školama u planiranju i sprovođenju efektivnih aktivnosti uključenja roditelja, u nastojanju da se poboljša akademski uspjeh učenika i djelovanju škole (11)). Održavati stalne sastanke sa predstavnicima komisija koje uključuju tim akcije za roditelje pri školskom okrugu (D-PAT), zajedno sa savjetničkom komisijom roditelja za učenike koje uče engleski jezik (ELL), te roditeljima učenika koji uče engleski jezik u okrugu Boise (BPEL). Svrha ovih komisija je da međusobno razmjene mišljenja, uključe roditelje u donošenje odluka o školskom programima pri okrugu, te pomognu u vođenju i sa resursima za škole iz naslova I (e(12)).

Pristupačnost Sekcija 1118 (f) •

Pružiti mogućnosti za sudjelovanje roditelja, uključujući i ekonomski loše stojeće roditelje; roditelje sa invaliditetom; roditelje koje imaju ograničeno poznavanje engleskog jezika ili su ograničeno pismeni; ili predstavljaju rasnu ili etničku manjinu.

BSD Parent Involvement Policy - Bosnian.pdf

There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. BSD Parent ...

97KB Sizes 0 Downloads 107 Views

Recommend Documents

BSD Parent Involvement Policy - Kirundi.pdf
Boise (BPEL). Intego y'izo komite ni ukungurana ibitekerezo, gukora. ubushakashatsi, guha ababyeyi umwanya wo kugira uruhare mu ifatwa ry'ibyemezo.

Parent Involvement Policy (1).pdf
4. Provide professional development for campus staff regarding how to reach out to,. communicate with, and work with families as equal partners; the value and contributions of. families; and how to implement and coordinate family programs and build t

2016-2017-Parent Involvement Policy-Shenandoah Elem.pdf ...
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item.

Parent Involvement Sign and Return.pdf
Whoops! There was a problem loading more pages. Retrying... Parent Involvement Sign and Return.pdf. Parent Involvement Sign and Return.pdf. Open. Extract.

Parent Involvement BPAR 6020.pdf
Education Code 11502. (Education ... Communicate with parents/guardians through the district newsletter, web site, or ... understandable and uniform format and, to the extent practicable, in a language ... Parent Involvement BPAR 6020.pdf.

Parent Involvement 1.pdf
Urban roads (intersections). Predominately at night. Sources- NHTSA/FARS. Distracted Driving. 49%. Speeding. 22 %. Other Drivers. 14%. Driving While. Intoxicated. 12% Weather. Conditions. 3%. Parent's Behind The Wheel Fears. Page 2 of 2. Parent Invol

Title I Parent Involvement Policy.pdf
... by which the school and par- ents/guardians will build a partnership to help students ... participating, as appro- priate, in decisions related to their children's education and ... using technology, as appropriate, to foster parent in- volvement

Carnall Parent Involvement Plan 2016-2017.pdf
Oct 21, 2016 - There was a problem loading this page. Carnall Parent Involvement Plan 2016-2017.pdf. Carnall Parent Involvement Plan 2016-2017.pdf.

2015-16 FMS Parent Involvement Plan - Approved 11-10-15 ...
Page 1 of 3. Page 1 of 7. 2015-2016. John McKenzie, Principal. Tauvia Harrigan, Assistant Principal. Page 1 of 3. Page 2 of 3. Den Koran lesen lernen!

David Weir Family Involvement Policy - Revised 4--2017.pdf ...
Page 1 of 3. David Weir Preparatory Academy. Family Involvement Policy. Required for Federal Compliance Approved April 11, 2017. PART I GENERAL EXPECTATIONS. [Note: Each school in its School Family Involvement Policy* must establish the school's. exp