GIÁ CUỘN KHÁNG KHÔ KHỞI ĐỘNG BÁCH KHOA ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ RÔ TO LỒNG SÓC

KW

GIÁ BÁN Loại Lõi dúc

GIÁ BÁN Loại Lõi Tôn Silic

KÝ HIỆU - THƯƠNG HIỆU

Cuộn kháng khởi động động động cơ

5.5

2,700,000

2,415,000

HUR-M - Cuộn kháng Bách khoa

Cuộn kháng khởi động động động cơ

7.5

3,600,000

3,277,500

HUR-M - Cuộn kháng Bách khoa

Cuộn kháng khởi động động động cơ

15

4,500,000

4,226,250

HUR-M - Cuộn kháng Bách khoa

Cuộn kháng khởi động động động cơ

22

6,300,000

6,037,500

HUR-M - Cuộn kháng Bách khoa

Cuộn kháng khởi động động động cơ

30

7,200,000

70,725,000

HUR-M - Cuộn kháng Bách khoa

Cuộn kháng khởi động động động cơ

37

9,360,000

9,142,500

HUR-M - Cuộn kháng Bách khoa

Cuộn kháng khởi động động động cơ

55

10,440,000

10,350,000

HUR-M - Cuộn kháng Bách khoa

Cuộn kháng khởi động động động cơ

75

11,700,000

11,557,500

HUR-M - Cuộn kháng Bách khoa

Cuộn kháng khởi động động động cơ

90

14,220,000

14,145,000

HUR-M - Cuộn kháng Bách khoa

Cuộn kháng khởi động động động cơ

110

17,280,000

16,991,250

HUR-M - Cuộn kháng Bách khoa

Cuộn kháng khởi động động động cơ

132

23,760,000

23,632,500

HUR-M - Cuộn kháng Bách khoa

Cuộn kháng khởi động động động cơ

155

27,000,000

27,945,000

HUR-M - Cuộn kháng Bách khoa

Cuộn kháng khởi động động động cơ

175

29,700,000

30,705,000

HUR-M - Cuộn kháng Bách khoa

Cuộn kháng khởi động động động cơ

200

33,480,000

34,500,000

HUR-M - Cuộn kháng Bách khoa

Cuộn kháng khởi động động động cơ

250

36,900,000

37,950,000

HUR-M - Cuộn kháng Bách khoa

TÊN SẢN PHẨM

Giá chưa bao gồm VAT 10%

Bang-gia-cuon-khang-khoi-dong-dong-co-HUR.pdf

There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Main menu.

224KB Sizes 0 Downloads 209 Views

Recommend Documents

No documents