Kerala School Science Maths Social Science Work Expo IT Fair 2011- 2012 , Hosdurg Subdistrict HFHSS Rajapuram 11 Nov 2011 - 11 Nov 2011

All Results IT Fair Festival : UP - 386 ( Digital Painting) Sl No

Name

School

Grade

Point

1

AKSHAY.T

12336 - G. U. P. S. Balla

A

10

2

ASWIN. M

12056 - G. H. S. Ambalathara

A

8

3

ANUPRIYA K T

12049 - G. H. S. S. Thayannur

B

4

4

ISMAIL C K

12349 - G. U. P. S. Pudukai

C

1

5

BOBIN E JOSE

12058 - Dr. A. G. H. S. S. Kodoth

C

1

6

VISHAK.M.S

12001 - Durga H. S. S. Kanhangad

0

7

AMRUTHA PRABHAKARAN

12025 - Rajahs H. S. Nileshwar

0

8

VISHNU .C.K

12354 - St. Anns A. U. P. S. Nileshwar

0

9

SHYMA ABDULLA

12005 - L F Girls H. S. S. Kanhangad

0

10

JOBIN XAVIOUR

12338 - G. U. P. S. Belur

0

11

JOCKEY GEORGE

12355 - St. Marys A. U. P. S. Malakkallu

0

12

SARATH KUMAR.K.K

12022 - Holy Family H. S. S. Rajapuram

0

13

SHIBIN B

12017 - G. H. S. S. Madikai

0

Report Generated on November 11, 2011, 04:23 pm

Kerala School Science Maths Social Science Work Expo IT Fair 2011- 2012 , Hosdurg Subdistrict HFHSS Rajapuram 11 Nov 2011 - 11 Nov 2011

Festival : UP Sl No

All Results IT Fair - 387 ( Malayalam Typing)

Name

School

Grade

Point

1

BENITO SIMON

12058 - Dr. A. G. H. S. S. Kodoth

B

8

2

ANUSREE .K

12354 - St. Anns A. U. P. S. Nileshwar

B

6

3

ANISHA K

12352 - A. U. P. S. Nileshwar

C

2

4

ASHITHA T

12005 - L F Girls H. S. S. Kanhangad

0

5

ASWINPREETH.N

12336 - G. U. P. S. Balla

0

6

TOM PHILIP

12022 - Holy Family H. S. S. Rajapuram

0

7

ANIRUDH B KRISHNA

12017 - G. H. S. S. Madikai

0

8

MUHAMMED MASHOOD

12345 - G. U. P. S. Panathur

0

9

VIPIN P.M.

12355 - St. Marys A. U. P. S. Malakkallu

0

10

MUHAMMED JABIR

12056 - G. H. S. Ambalathara

0

Report Generated on November 11, 2011, 04:23 pm

Kerala School Science Maths Social Science Work Expo IT Fair 2011- 2012 , Hosdurg Subdistrict HFHSS Rajapuram 11 Nov 2011 - 11 Nov 2011

All Results IT Fair Festival : UP - 388 ( IT Quiz) Sl No

Name

School

1

RUSSEL RAVEENDRAN

12354 - St. Anns A. U. P. S. Nileshwar

2

ABHISHEK.M.R

12025 - Rajahs H. S. Nileshwar

3

3

SHWETHA M SANTHOSH

12005 - L F Girls H. S. S. Kanhangad

1

4

JASIR M B

12049 - G. H. S. S. Thayannur

0

5

ARFANA K E

12342 - G. U. P. S. Kanhirapoyil

0

6

APARNA P NAIR

12336 - G. U. P. S. Balla

0

7

ALWIN ROY

12338 - G. U. P. S. Belur

0

8

VISHNU SOMAN

12355 - St. Marys A. U. P. S. Malakkallu

0

9

JASNAMOL PHILIP

12058 - Dr. A. G. H. S. S. Kodoth

0

10

ARUN M

12352 - A. U. P. S. Nileshwar

0

11

SANU VARGHESE

12022 - Holy Family H. S. S. Rajapuram

0

12

MEGHA V S

12017 - G. H. S. S. Madikai

0

Report Generated on November 11, 2011, 04:23 pm

Grade

Point

B

8

Kerala School Science Maths Social Science Work Expo IT Fair 2011- 2012 , Hosdurg Subdistrict HFHSS Rajapuram 11 Nov 2011 - 11 Nov 2011

All Results IT Fair Festival : HS - 389 ( Digital Painting) Sl No

Name

School

Grade

Point

1

JITHIN MANOHARAN

12001 - Durga H. S. S. Kanhangad

A

10

2

SACHIN.K.V

12026 - G. H. S. Uppilikai

B

6

3

BRIJITH CHANDRAN

12025 - Rajahs H. S. Nileshwar

B

4

4

UNNIKRISHNAN. P

12063 - P. N. P. S. H. S. Parakalai

C

1

5

CHRISTINA A.J

12005 - L F Girls H. S. S. Kanhangad

C

1

6

AKSHAY THOMAS

12049 - G. H. S. S. Thayannur

C

1

7

KARTHIK.A.K

12057 - G. H. S. Attenganam

0

8

NIRMAL.P.BHASKARAN

12027 - G. H. S. Madikai II

0

9

LOJISHA LUKOSE

12058 - Dr. A. G. H. S. S. Kodoth

0

10

ASWIN S DEEP

12006 - G. V. H. S. S. Kanhangad

0

11

SUHAIB.S.K

12004 - G. H. S. S. Hosdurg

0

12

ATHUL KUMAR G

12017 - G. H. S. S. Madikai

0

13

HARSHID PRASAD.M.S

12022 - Holy Family H. S. S. Rajapuram

0

14

SMRUTHIYANJALI

12002 - S. R. M. G. H. W. H. S. Ramnagar

0

15

ABHAY GOPAL

12021 - G. H. S. Kottodi

0

16

SUMITH C JOHN

12042 - G. H. S. Kalichanatakam

0

Report Generated on November 11, 2011, 04:23 pm

Kerala School Science Maths Social Science Work Expo IT Fair 2011- 2012 , Hosdurg Subdistrict HFHSS Rajapuram 11 Nov 2011 - 11 Nov 2011

Festival : HS Sl No

-

All Results IT Fair 390 ( Multimedia Presentation)

Name

School

Grade

Point

1

SREEHARI.P

12001 - Durga H. S. S. Kanhangad

A

10

2

ANURAG.V.NAIR

12023 - G. H. S. S. Balanthode

B

6

3

AMAL KRISHNAN.C

12027 - G. H. S. Madikai II

C

2

4

VIKAS.P

12026 - G. H. S. Uppilikai

0

5

PRASHITHA C

12005 - L F Girls H. S. S. Kanhangad

0

6

DILEEP.K

12025 - Rajahs H. S. Nileshwar

0

7

ALBIN TOMY

12021 - G. H. S. Kottodi

0

8

SURJITH CHANDRAN.P

12057 - G. H. S. Attenganam

0

9

BENJAMIN C BABU

12017 - G. H. S. S. Madikai

0

10

SARATH CHANDRAN.KV

12006 - G. V. H. S. S. Kanhangad

0

11

VIVEK.V.V

12002 - S. R. M. G. H. W. H. S. Ramnagar

0

12

ALAN SAJI

12049 - G. H. S. S. Thayannur

0

13

JOYAL JOSE

12022 - Holy Family H. S. S. Rajapuram

0

Report Generated on November 11, 2011, 04:23 pm

Kerala School Science Maths Social Science Work Expo IT Fair 2011- 2012 , Hosdurg Subdistrict HFHSS Rajapuram 11 Nov 2011 - 11 Nov 2011

Festival : HS Sl No

All Results IT Fair - 391 ( Web Page Designing)

Name

School

Grade

Point

1

POOJA S

12005 - L F Girls H. S. S. Kanhangad

A

10

2

AKHIL. P

12063 - P. N. P. S. H. S. Parakalai

A

8

3

ANANDU.R

12025 - Rajahs H. S. Nileshwar

B

4

4

ARJUN VENUGOPAL

12049 - G. H. S. S. Thayannur

C

1

5

HASSAN RASHID.L

12001 - Durga H. S. S. Kanhangad

C

1

6

JEBCIL CHACKO

12022 - Holy Family H. S. S. Rajapuram

C

1

7

DIVYA.A

12026 - G. H. S. Uppilikai

0

8

JINIT AUGUSTINE

12023 - G. H. S. S. Balanthode

0

9

KEVIN SHAJI

12021 - G. H. S. Kottodi

0

10

NIZAMUDEEN.KM

12004 - G. H. S. S. Hosdurg

0

Report Generated on November 11, 2011, 04:23 pm

Kerala School Science Maths Social Science Work Expo IT Fair 2011- 2012 , Hosdurg Subdistrict HFHSS Rajapuram 11 Nov 2011 - 11 Nov 2011

Festival : HS Sl No

All Results IT Fair - 392 ( Malayalam Typing)

Name

School

Grade

Point

1

RIYA P JOSE

12005 - L F Girls H. S. S. Kanhangad

A

10

2

JISHNU N

12058 - Dr. A. G. H. S. S. Kodoth

A

8

3

PRASHOB.P

12001 - Durga H. S. S. Kanhangad

A

6

4

AISWARYA. R.B

12003 - G. H. S. S. Balla East

B

3

5

ROSMI MANUEL

12017 - G. H. S. S. Madikai

C

1

6

SUBHASH BABU S

12021 - G. H. S. Kottodi

C

1

7

JOYAL P JOSE

12049 - G. H. S. S. Thayannur

C

1

8

JAYANANDAN.M

12006 - G. V. H. S. S. Kanhangad

C

1

9

KAVYA.P

12026 - G. H. S. Uppilikai

0

10

ATHULYA.M

12025 - Rajahs H. S. Nileshwar

0

11

ABHITH A.S

12067 - GHS Panathur

0

12

MUBASHIRA. B

12023 - G. H. S. S. Balanthode

0

13

SHILNA PAUL

12042 - G. H. S. Kalichanatakam

0

14

SACHIN.N

12027 - G. H. S. Madikai II

0

15

VIPIN.T

12057 - G. H. S. Attenganam

0

16

GEETHUMOL. E.M

12056 - G. H. S. Ambalathara

0

Report Generated on November 11, 2011, 04:23 pm

Kerala School Science Maths Social Science Work Expo IT Fair 2011- 2012 , Hosdurg Subdistrict HFHSS Rajapuram 11 Nov 2011 - 11 Nov 2011

All Results IT Fair Festival : HS - 393 ( IT Project) Sl No

Name

School

Grade

Point

1

SAFVANA NAZAR

12005 - L F Girls H. S. S. Kanhangad

B

8

2

ASHISH DIVYARAJ

12001 - Durga H. S. S. Kanhangad

C

4

Report Generated on November 11, 2011, 04:23 pm

Kerala School Science Maths Social Science Work Expo IT Fair 2011- 2012 , Hosdurg Subdistrict HFHSS Rajapuram 11 Nov 2011 - 11 Nov 2011

All Results IT Fair Festival : HS - 394 ( IT Quiz) Sl No

Name

School

1

SREERAJ.K

12026 - G. H. S. Uppilikai

5

2

NIRMAL MATHEW

12021 - G. H. S. Kottodi

3

3

ANANDU.R

12025 - Rajahs H. S. Nileshwar

1

4

SACHIN M

12017 - G. H. S. S. Madikai

0

5

RESHMA MADHAVAN

12005 - L F Girls H. S. S. Kanhangad

0

6

GOKUL V

12049 - G. H. S. S. Thayannur

0

7

ABDULLA BADUSHA

12056 - G. H. S. Ambalathara

0

8

AMAL.J.SAM

12001 - Durga H. S. S. Kanhangad

0

9

JERIN PHILIP

12058 - Dr. A. G. H. S. S. Kodoth

0

10

ANURAJ.T.P

12042 - G. H. S. Kalichanatakam

0

11

JINU.K

12006 - G. V. H. S. S. Kanhangad

0

12

AMAL SANKAR

12002 - S. R. M. G. H. W. H. S. Ramnagar

0

Report Generated on November 11, 2011, 04:23 pm

Grade

Point

Kerala School Science Maths Social Science Work Expo IT Fair 2011- 2012 , Hosdurg Subdistrict HFHSS Rajapuram 11 Nov 2011 - 11 Nov 2011

All Results IT Fair Festival : HSS/VHSS - 395 ( Digital Painting) Sl No

Name

School

Grade

Point

1

ARJUN RAVI

12001 - Durga H. S. S. Kanhangad

A

10

2

VISHNU K CHANDRAN

12058 - Dr. A. G. H. S. S. Kodoth

A

8

3

ARAVIND.K.V

12004 - G. H. S. S. Hosdurg

B

4

4

SIVAPRASAD P.D

12023 - G. H. S. S. Balanthode

0

5

JAYADEV VIJAYAN

12003 - G. H. S. S. Balla East

0

6

SARATH

12037 - G. V. H. S. S. Kottappuram

0

7

TONY JOSE

12022 - Holy Family H. S. S. Rajapuram

0

Report Generated on November 11, 2011, 04:23 pm

Kerala School Science Maths Social Science Work Expo IT Fair 2011- 2012 , Hosdurg Subdistrict HFHSS Rajapuram 11 Nov 2011 - 11 Nov 2011

All Results IT Fair Festival : HSS/VHSS - 396 ( Multimedia Presentation) Sl No

Name

School

Grade

Point

1

SABIN BALAKRISHNAN. T

12003 - G. H. S. S. Balla East

A

10

2

JINEESH.K.JOIS

12001 - Durga H. S. S. Kanhangad

B

6

3

KRISHNARAJ M

12023 - G. H. S. S. Balanthode

C

2

4

AHAMMED KABEER.M.K

12057 - G. H. S. Attenganam

C

1

5

TONY JACOB

12022 - Holy Family H. S. S. Rajapuram

C

1

6

FAZAL IBRAHIM. T.C

12037 - G. V. H. S. S. Kottappuram

Report Generated on November 11, 2011, 04:23 pm

0

Kerala School Science Maths Social Science Work Expo IT Fair 2011- 2012 , Hosdurg Subdistrict HFHSS Rajapuram 11 Nov 2011 - 11 Nov 2011

All Results IT Fair Festival : HSS/VHSS - 397 ( Web Page Designing) Sl No

Name

School

Grade

Point

1

MUHAMMED RAMEEZ. S.A

12003 - G. H. S. S. Balla East

A

10

2

NEETHI SOMAN

12001 - Durga H. S. S. Kanhangad

A

8

3

DEEPU P.V

12023 - G. H. S. S. Balanthode

1

4

MIDHUN GHOSH S.N

12022 - Holy Family H. S. S. Rajapuram

0

5

MATHEWS JOSEPH

12058 - Dr. A. G. H. S. S. Kodoth

0

Report Generated on November 11, 2011, 04:23 pm

Kerala School Science Maths Social Science Work Expo IT Fair 2011- 2012 , Hosdurg Subdistrict HFHSS Rajapuram 11 Nov 2011 - 11 Nov 2011

All Results IT Fair Festival : HSS/VHSS - 398 ( IT Quiz) Sl No

Name

School

1

NANDAKUMAR.N

12001 - Durga H. S. S. Kanhangad

2

RANIL CHACKO

12022 - Holy Family H. S. S. Rajapuram

3

3

SAJITH RAJ B

12058 - Dr. A. G. H. S. S. Kodoth

1

4

GOKUL G

12023 - G. H. S. S. Balanthode

1

Report Generated on November 11, 2011, 04:23 pm

Grade

Point

A

10

ALL RESULT-IT.pdf

8 VISHNU SOMAN 12355 - St. Marys A. U. P. S. Malakkallu 0. 9 JASNAMOL PHILIP 12058 - Dr. A. G. H. S. S. Kodoth 0. 10 ARUN M 12352 - A. U. P. S. ...

71KB Sizes 5 Downloads 261 Views

Recommend Documents

Memorandum All Principals ALL Aboard Sessions.docx.pdf ...
Memorandum All Principals ALL Aboard Sessions.docx.pdf. Memorandum All Principals ALL Aboard Sessions.docx.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In.

all govt schools in puducherry all region.pdf
28 28 Thanthai Periyar Govt.Girls Hr.Sec.School Manavely Ariankuppam (C). 29 29 Govt.Hr.Sec.School Nonankuppam Ariankuppam (C). 30 30 Bharathi Govt.Hr.Sec.School Bahour Bahour (C). 31 31 Kasturibai Gandhi Govt.Girls Hr.Sec.School Bahour Bahour (C). 3

All Night, All Day (preview).pdf
FASTER (WITH A BACK-BEAT). 8. S. A. T. B. Pno...... .... All Night, All Day (preview).pdf. All Night, All Day (preview).pdf. Open. Extract. Open with.

Education Pack (All Different All Equal).pdf
Page 1. Whoops! There was a problem loading more pages. Retrying... Education Pack (All Different All Equal).pdf. Education Pack (All Different All Equal).pdf.