AHOZKO PROBA AHOZKO

PROBA

NOIZ:

2018ko

maiatzaren

11n,

ostirala,

arratsaldean.

AHOZKO PROBA NON: EUSKARAREN IRAKASKUNTZARAKO BALIABIDE ZENTROAN (EIBZ) Zubiarte, 13. Uharte - Iruñea

Maiatzaren 9an, Proba Idatziaren behin betiko emaitzekin batera, azterketari bakoitzari AHOZKO PROBA egiteko dagozkion TOKIA, EGUNA ETA ORDUA

EDUCAren bidez jakinaraziko zaizkio. Horretarako, mezu

hori bistaratzeko, ezinbestekoa izango da azterketariaren erabiltzailea –ez gurasoena– baliatzea EDUCAra sartzeko.

KONTUAN HARTZEKOAK AZTERKETARA ERAMAN BEHARREKO AGIRIAK: NANa / gidabaimena edo pasaportea. AZTERKETARAKO MATERIALAK: boligrafoa (aukeran, tipexa). Telefono mugikorra itzalita eta gordeta eduki behar da. HELBIDE INTERESGARRIAK: http://www.ega.navarra.es http://www.navarra.es Euskara Ataleko telefono zenbakiak: 848 426613 - 848 426593 Iruñean, 2018ko apirilaren 23an

PRUEBA ORAL FECHA DE LA PRUEBA ORAL: 11 de mayo de 2018, viernes, por la tarde. LUGAR DE LA PRUEBA ORAL: CENTRO DE RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA DEL EUSKERA (EIBZ) Zubiarte, 13. Uharte - Pamplona

El día 9 de mayo, junto con los resultados definitivos de la Prueba Escrita, se notificará a las personas aspirantes el LUGAR, DÍA y HORA asignados para realizar la PRUEBA ORAL mediante la plataforma EDUCA. Para ello, sera necesario acceder a EDUCA con el usuario de la persona aspirante, no de los progenitores.

A TENER EN CUENTA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL EXAMEN: DNI / permiso de conducir o pasaporte. MATERIALES DE EXAMEN: bolígrafo (opcional, típex). El teléfono móvil debe estar apagado y fuera de la mesa. DIRECCIONES DE INTERÉS: http://www.ega.navarra.es http://www.navarra.es Teléfonos de la Sección de Euskera: 848 426613 - 848 426593 Pamplona, a 23 de abril de 2018

2018_01_AHO_BBN_LEKUA eta TOKIA.pdf

2018_01_AHO_BBN_LEKUA eta TOKIA.pdf. 2018_01_AHO_BBN_LEKUA eta TOKIA.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Details. Comments. General Info.

330KB Sizes 3 Downloads 470 Views

Recommend Documents

2017_02_AHO_BBN_LEKUA eta TOKIA.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item.

ETA 2015 Elliott.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. ETA 2015 Elliott.

Euskara eta Twitter.pdf
Page 3 of 45. Euskara eta Twitter.pdf. Euskara eta Twitter.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying Euskara eta Twitter.pdf. Page 1 of 45.

MARI ANBOTOKOA ETA OLAGIZONA.pdf
herriarekin batera. J.M. Etxebarria ( Gure Fabulak, bertsoz). Page 1 of 1. MARI ANBOTOKOA ETA OLAGIZONA.pdf. MARI ANBOTOKOA ETA OLAGIZONA.pdf.

1- Elkarzutak eta paralelak ariketak_SOPELA.pdf
Try one of the apps below to open or edit this item. 1- Elkarzutak eta paralelak ariketak_SOPELA.pdf. 1- Elkarzutak eta paralelak ariketak_SOPELA.pdf. Open.

ERTZAK ETA ITZALDURAK -1-O.pdf
Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. ERTZAK ETA ITZALDURAK -1-O.pdf. ERTZAK ETA ITZALDURAK -1-O.pdf.

BI ANAI ETA SORGINA.pdf
Whoops! There was a problem loading more pages. Whoops! There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps.

L.S.B, Ana eta E egunetan.pdf
Page 1 of 4. Page 1 of 4. Page 2 of 4. Page 2 of 4. Page 3 of 4. Page 3 of 4. L.S.B, Ana eta E egunetan.pdf. L.S.B, Ana eta E egunetan.pdf. Open. Extract.

Exocometary gas in the HD181327 and Eta Corvi ... -
Disks and Planets Seminars. January 9, 2017. Wednesday 12th at 11:00 in the SALA SEMINARIO at CALAN: "Exocometary gas in the HD181327 and Eta.

Naturaren Zientziak LH Higienea eta osasuna.pdf
Whoops! There was a problem loading more pages. Retrying... Naturaren Zientziak LH Higienea eta osasuna.pdf. Naturaren Zientziak LH Higienea eta osasuna.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying Naturaren Zientziak LH Higienea eta

State ETA (Live Date) Polling Location Ballot ... Developers
Sep 24, 2016 - County and. Municipal. State. Local. Alabama. End Oct, 2016. Data Not Expected Mid Oct, 2016. Mid Oct, 2016. End Oct, 2016. End Oct, 2016.