AN TOÀN THÔNG TIN CHO SMART CITY Ngô Duy Hiệp - Giám đốc BU Bảo mật - Viettel Telecom Tel: +98 6666 444 Email: [email protected]

HCM – 11/08/2017

1. Khái niệm & đặc điểm của Smart City

2. Các bước triển khai đảm bảo ATTT cho Smart City 3. Thảo luận

1.

Khái niệm & đặc điểm của Smart City

KHÁI NIỆM & ĐẶC ĐIỂM CỦA SMART CITY

Khái niệm: Smart city sử dụng các công nghệ ICT để hỗ trợ việc tổ chức, quản lý thành phố. Đặc điểm: Tất cả các hoạt động của các lĩnh vực khác nhau như y tế, giao thông, tài nguyên môi trường, điện lực…đều được thu thập dữ liệu (thông qua các thiết bị cảm biến, máy móc…) để đưa về trung tâm xử lý, hỗ trợ ra quyết định cũng như liên thông dữ liệu với nhau để để đưa ra quyết định xử lý chính xác, hiệu quả

KHÁI NIỆM & ĐẶC ĐIỂM CỦA SMART CITY

2.

Các bước triển khai đảm bảo ATTT cho Smart City

CÁC BƯỚC ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN CHO SMART CITY    

 Ý thức ATTT  Năng lực ATTT  Số lượng nhân sự ATTT

  

 Đào tạo

 Prevention  Detection  Response

Tuân thủ Quy hoạch hệ thống Phát triển ứng dụng Rà soát mã độc, rà soát lỗ hổng Threat hunting Giám sát 24/7/365 Diễn tập

ĐÁNH GIÁ & VÁ LỖmã HỔNG Dò quét, làm sạch độc BẢO MẬT Internal

DMZ/Public

Internet Gateway Core

Extranet Branch

Users

Intranet

Quy hoạch hệ thống & Thiết Chính sách TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP ĐẢMlập BẢO ATTT GIÁM SÁT ATTT Internal

DMZ/Public

Internet

Core

Extranet Branch

Intranet Users  Triển khai giải pháp phòng thủ (FW, IPS, AV, WSG,  Triển khai các giảp pháp phát hiện và đáp trả (Network ESG, Anti-DDoS,…) Monitoring, Network APT, Endpoint APT, SIEM…)

CÁC BƯỚC ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN CHO SMART CITY CÁC BƯỚC ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN

3.

Thảo luận

06. Viettel.pdf

There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. 06. Viettel.pdf.

1MB Sizes 9 Downloads 74 Views

Recommend Documents

1240-06-06
Aug 1, 2017 - TENNESSEE BUSINESS ENTERPRISES ... Prior to or within twenty-four (24) hours of the removal, the Agency shall contact the area.

1240-06-06
Aug 1, 2017 - TENNESSEE DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES ... new rule filed April 27, 1998; effective August 28, 1998. ... (b) Mandate re-training;.

judgement2017-06-06.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Main menu.

1120-06
May 8, 2017 - ... of active service and may accumulate a maximum of thirty-six (36) ..... 8-30-105, 8-30-406, 29 U.S.C. 2601, et seq., and 29 C.F.R. Part 825.

1240-06-03
Aug 1, 2017 - Amendment filed March 10, 1989; effective April 24, 1989. ... The thirty (30) day probationary period begins after the time period for an appeal.

2016 06 06 Summercourt Travel Cornwall Route-432 Traveline TT.pdf
Page 3 of 4. 2016 06 06 Summercourt Travel Cornwall Route-432 Traveline TT.pdf. 2016 06 06 Summercourt Travel Cornwall Route-432 Traveline TT.pdf. Open.

2014 04 06 Newsletter April 06 2014.pdf
Page 1 of 76. Absolute zero Diatomic gas Molar volume. Acid rain Diffusion Non-ideal gas. Air Free radical Ozone. Atmospheres Gas Pa and kPa. Avogadro's Law Gas constant Psi. Boyle's Law Greenhouse gas Smog. Carbon dioxide Ideal gas STP. Carbon monox

1680-06-02
Apr 1, 2017 - through. 1680-06-02-.37 Repealed. 1680-06-02-.01 PURPOSE. ... however, that such outdoor advertising shall be considered a ..... or these Rules shall be personally served or sent by certified or registered first-class mail,.